Publicaties

Boeken

publicaties van of over de Nederlandse augustijnen en hun activiteiten

 

Spiritualiteit, overweging 
Geschiedenis 
Augustinus vertalingen 
Postma: Het zal je maar gebeuren 
 

 

  

Spiritualiteit, overweging

 

Stad Gods inspiratie van de Augustinessen van Sint Monica

Stad Gods:
tweemaandelijks bulletin van de Zusters Augustinessen van Sint Monica.  
Stad Gods is voor de zusters een manier om hun geloof en waarden van het leven te delen met vrienden en hun op die manier een hart onder de riem te steken. De vrienden, die vaak meer dan het minimumbedrag bijdragen, steunen de activiteiten van de zusters, waaronder ook Stilte en Ontmoeting – het gastenverblijf bij Casella. 
 Nu Casella de laatste jaren een groot netwerk heeft opgebouwd onder hoofdzakelijk jonge mensen, werd het tijd weer met andere ogen te kijken naar blad. Er is een grotendeels nieuwe redactie gekomen met ook drie jonge mensen die meerdere keren te gast zijn geweest bij Casella.

Abonnementen:  
Vrienden van de augustinessen die met minimaal €10,00 per jaar ondersteunen, ontvangen dit blad automatisch. Meer informatie zie Casella> Stad Gods  

 

[kaft] Onkruid vergaat wel. De actualiteit van Jezus' parabels / Joop Smit

Onkruid vergaat wel. De actualiteit van Jezus' parabels / Joop Smit OSA 
BerneMedia, Halewijn: 2021. 96 p. pb. ISBN-EAN: 9789089724304 € 17,95 

 

De parabels van Jezus zijn kleurrijke, boeiende miniaturen. Ze zetten aan tot denken en prikkelen tot tegenspraak. De bedoeling ervan is om lezers de ogen te openen en met een andere blik naar zichzelf en de wereld om hen heen te laten kijken. In dit boek is aandacht voor de bijzondere manier waarop deze verhaaltjes worden verteld. Dat onthult hoe vreemd en verrassend ze zijn. Zo blijkt dat ze gangbare normen en waarden van kritische vraagtekens voorzien. Jezus' parabels zijn niet onschuldig. Van de lezer wordt steeds een oordeel gevraagd. Dit is geen boek om snel door te lezen. Tekst en uitleg willen de lezers opnieuw met de parabels in gesprek brengen. Daarbij heeft elk verhaaltje voldoende tijd en aandacht van de lezers nodig om zijn provocerende werk als parabel goed te kunnen doen. De verwachting is dat zij zo zullen ontdekken dat deze raadselachtige vertellingen ook vandaag de dag nog actueel en springlevend zijn, en het vermogen bezitten om lezers met uitdagende inzichten te confronteren.

Het Onzevader / Joop Smit

Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed / Joop Smit
BernMedia, 2019. ISBN: 978-90-8972-308-6. 

Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 

De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven / Joop Smit
BerneMedia, 2017. € 16,90

Meer informatie zie inleiding

 

Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie  Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie / Joop Smit. 

Abdij van Berne, 2015. ISBN: 9789089720979, 158 p.  € 17,50 

Joop Smit presenteert het Johannesevangelie als een samenhangend verhaal, bedoeld om als één geheel – van begin tot eind – te worden gelezen. De auteur van het evangelie heeft naast Jezus, de hoofdpersoon, met zorg een aantal nevenfiguren geselecteerd en geportretteerd. Elk van hen vertegenwoordigt een bepaalde reactie op Jezus. Samen laten ze een hele scala van reacties zien, van verraad en gewelddadige afwijzing tot geheime en openlijke aanvaarding. Lezers worden uitgenodigd om zich met deze figuren te identificeren. Zo raken ze betrokken bij elke fase van Jezus’ optreden en worden ze uitgedaagd om hun eigen positie te bepalen. Dit boek wil bemiddelen tussen het Johannesevangelie en de lezers ervan. Het heeft als doel hen te stimuleren om opnieuw met de tekst van dit evangelie in gesprek te gaan. 

Toelichting door Joop Smit  

Eerder verschenen van Joop Smit: 
Het verhaal van Marcus: Sleutelpassages uit zijn evangelie
Het verhaal van Lucas: Sleutelpassages uit zijn evangelie
Het verhaal van Mattheüs: Sleutelpassages uit zijn evangelie 

Verhaal_van_Marcus_Sleutelpassages_Joop_Smit

Het verhaal van Marcus : sleutelpassages uit zijn evangelie / Joop Smit . Heerenveen : KBS, 2011. ISBN: 978-90-6173-162-7.

 

Smit_Jerzalem_Rome_Santiago_Op_weg_met_een_pelgrim

Jeruzalem, Rome, Santiago: Op weg met een pelgrim / Joop Smit. - Meinema, 2009. - ISBN: 978-90-211-4228-9 pb. Bestellen via de boekhandel.

Onderweg naar de drie klassieke bestemmingen voor pelgrims heeft Joop Smit steeds een dagboek bijgehouden. Aan de hand van zijn aantekeningen neemt hij de lezer mee op drie verschillend gekleurde tochten. De lezer krijgt een indruk hoe het is om elke dag in een andere omgeving op pad te gaan en wat er tijdens het wandelen in het hoofd van een pelgrim omgaat. via zijn persoonlijke belevenissen komt Joop Smit geregeld uit bij meer algemene thema's rond geloof en spiritualiteit. Door al lezend met hem mee te wandelen deelt de lezer in de boeiende ervaring van de pelgrimage.
     Joop Smit was docent in de bijbelwetenschap. Sinds zijn pensionering bewandelt hij regelmatig pelgrimswegen.

Koopmans_Zo_gaat_het_door_vieren-voorgangers

Zó gaat het door: met Gods volk onderweg ... Over vieren en voorgangers / Joost Koopmans OSA. - Heeswijk: Abdij van Berne, 2003. - 96 p. :ill. ; 21 cm. -  ISBN: 90-7624-2542 € 12,50

 

Altijd onrustig. Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA

Altijd onrustig. Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA. -Eindhoven: Nederlandse Provincie OSA, juni 2014. Brochures Provincialaat; 21

Te bestellen via het provincialaat@augustijnen.nl  € 3,50 exc. porto

De oorspronkelijke Spaanstalige versie van dit boekje was bedoeld voor kandidaten die interesse hadden in de opleiding en vorming tot het augustijnse gemeenschapsleven. Voor hen had Nico Beumer in zijn functie van novicenmeester uit het bestaande aanbod aan Spaanse teksten een aantal passages geselecteerd over de weg die Augustinus was gegaan. Het geheel is bedoeld als een kennismaking met augustijnse spiritualiteit.

Profaan_en_Sacraal_Bibliografie_Cees_Mertens

Profaan en Sacraal: Bibliografie van em.prof.dr. Cees Mertens O.S.A. (1922-2012) / samengesteld door Ingrid van Neer-Bruggink en toegelicht door Cees Mertens. - Brochures Provincialaat ; 20. 

Uitverkocht

Verlangen naar geestelijke schoonheid : Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. / onder redactie van Joost van Neer en Brian Heffernan

Verlangen naar geestelijke schoonheid: Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, OSA. / red. Joost van Neer, Brian Heffernan. 2VM, 2014. ISBN: 978-94-90393-44-1    € 29,95 

Samenvatting en inhoudsopgave

Hoe een kerkvader zijn kerk ziet / Martijn Schrama, OSA

Voldragen moederschap: Maria en de kerkvaders / Martijn Schrama, OSA  Op verhaal komen (3) Lijden en verrijzenis / Martijn Schrama (kaft)  Martijn Schrama / Gelovig in de tijd 
Op verhaal komen met Augustinus / Martijn Schrama, OSA 
Een serie lezingen gehouden in de St. Augustinus te Utrecht door Martijn Schrama, OSA 

1- Hoe een kerkvader zijn kerk ziet. ISBN: 978-94-6176-036-4
2- Voldragen moederschap: Maria en de kerkvaders 
3- Lijden en verrijzenis 
4- Gelovig in de Tijd 

Lees meer 

 top

  Geschiedenis 

 

In navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en beminnen / Martijn Schrama. Halewijn: 2021. 320 p. ISBN-/ EAN: 9789085286202, € 29,95 

Dit boek schildert een portret van de theologie van de Augustijnenschool. Vanaf het ontstaan in de 13e eeuw is er binnen de Orde der Augustijnen sprake van een herkenbaar profiel van theologische reflectie. Geïnspireerd door de kerkvader Augustinus, en in relatie met wisselende historische contexten, zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving: "De Augustijnenschool (…) benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide, geborgen in het trinitair geheim", aldus Schrama in de inleiding.

Het eerste deel van zijn boek geeft de historische context waarbinnen de oudste generatie augustijnen zich aan het theologiseren zette, met in het bijzonder aandacht voor Bernardus en Abaelardus, Hadewijch en ten slotte Bonaventura. Het tweede deel introduceert de termen 'augustinisme' en 'Augustijnenschool' en stelt theologische thema’s voor van belangrijke ordestheologen uit de dertiende en veertiende eeuw. Het derde deel begint met het verhelderen van de context waarbinnen Augustinus zijn gedachten over de oerzonde heeft ontwikkeld. De laatste twee essays gaan over de Augustijnenschool in de zeventiende en achttiende eeuw en haar verdediging van het natuurlijke verlangen van de mens naar God. 

Het boek bevat een uitgebreid namenregister met korte toelichting bij elke naam. Inhoudsopgave zie aparte pagina

Cor Baarsen / Herinneringen aan mijn missiewerk in Nederlands Nieuw-Guinea 1953-1965

Herinneringen aan mijn missiewerk in Nederland Nieuw-Guinea 1953-1965 /
Cor van Baarsen. Uitgave in eigen beheer. 2019. pb, 208 p., zw ill. € 10,- 
U kunt een exemplaar bestellen via het Provincialaat NL-OSA, provincialaat@augustijnen.nl

Op hoge leeftijd heeft Cor van Baarsen zijn goede herinneringen aan het missiewerk in West-Papua, het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea, te boek gesteld. Het is een levendig verslag geworden waarin hij terugkijkt 'op elf bijzondere jaren. Ik heb leren relativeren wat tijd en bezit voor mij betekenen. Mijn verhouding met de Papoeabevolking was goed. Ik mocht ze graag om hun eerlijkheid, hun betrouwbaarheid tijdens de tournees, hun opgewektheid.' Cor Baarsen keerde met malaria terug naar Nederland maar 'Ik ben niet voor niets geweest.'

Inhoud:
vooraf: Chronologisch overzicht van mijn verblijf in Nederlands Nieuw-Guinea,
    Waarom dit verhaal, De Stichting Augustinianum Sorong.
1. Inleiding: Zending en Missie, Augustijnse Missie, Voorbereidingen MEMISA
2. Naar Nieuw-Guinea (1953): De bootreis, Aankomst in Sorong, In Hollandia
3. Waris (1954-1955): Waris, De aanleg van een vliegveld, Bezoek aan Amgotro, Terugblik
4. Amgotro (1955-1956): Dodenherdenkingsfeest, Een school bouwen in Menggau
5. Sorong (1956-57): Leven en werk in Sorong, De voetbalclub, Terugblik
6. Bintuni/Steenkool (1957-1961): Ervaringen met bootreizen, De scooter,
    Nieuwbouw pastorie, Terugblik
7. Verlof in Nederland (1961)
8. Papoea Vrijwilligerskorps (1961-963): Woord vooraf,
    in diensttreding bij het PVK, dagindeling, infiltraties door Indonesië
9. Senopi (1963)
10. Ajawasi (1963-1965)
11. Malaria en terugkeer naar Nederland
12. Terugblik op 11 jaar missionarisschap
Woordenlijst, Afkortingen

School van hoge klasse. Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg onder leiding van de paters Augustijnen, 1946-1971 door Joop de Vries

School van hoge klasse. Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg onder leiding van de paters Augustijnen, 1946-1971 / Joop de Vries 
Culemborgse Voetnoot-2091-66, uitgegeven door het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden. 

Het NSSC staat voor het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg. Deze publicatie (60 p.) gaat over dit icoon van naoorlogs afstandsonderwijs. Het instituut heeft grote impact gehad in Culemborg en veel Culemborgers hebben er levendige herinneringen aan. 

zie ook een impressie van de boekpresentatie op 1 juni 2019

Met Augustijnen op weg naar het hemelse Jeruzalem / Willem Schouten o.s.a.

Met augustijnen op weg naar het hemelse Jeruzalem 
Willem Schouten OSA 

Deze levensloop leest als een reisverslag. Willem Schouten, in 1932 geboren in de Utrechtse wijk C, wilde al op jonge leeftijd intreden bij de augustijnen. Tweemaal werd hij novice: in Bagneux en Witmarsum. Hij woonde en werkte in Parijs, Den Haag, La Savoie en Gent. Als reiziger onderweg door mooie en soms zware jaren heen, leerde hij vele augsutijnen kennen en kan velen met name noemen. Vanaf 2007 woont hij in het augustijnenklooster Gent waar hij deze bescheiden getuigenis schreef. 

Uitgave in eigen beheer. 67 p. ill. € 5,- Uitverkocht

De Augustijnen in Mariënhage in 2016

De augustijnen van Mariënhage in 2016: Augustijnen nemen afscheid van Mariënhage/ Hans Nohlmanns

Fotograaf Hans Nohlmanns heeft het dagelijks leven in Mariënhage vastgelegd in een klein fotoboek. Bij toeval kwam hij in aanraking met de kloostergemeenschap. De sfeer tijdens de vieringen, de sfeer na afloop in het klooster, de contacten en gesprekken met de augustijnen motiveerden hem een album te maken toen duidelijk werd dat de augustijnen hun Mariënhage zouden verlaten. 
Het fotoboek, 20 bij 20 cm, bevat 45 foto's in en rond het klooster. Te bestellen bij hans.nohlmanns@xs4all.nl
De kosten zijn € 13,50 per exemplaar excl. verzendkosten. 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006 / Brian Heffernan Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006 /  Brian Heffernan. Hilversum: Verloren, 2015.  512 blz. ISBN: 9789087045234. € 49,00  

In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. Vooral door hun inzet voor het middelbaar onderwijs wisten de augustijnen in de twintigste eeuw echter tot de elite van katholiek Nederland door te dringen. Heffernan bespreekt zowel hun externe werkzaamheden als hun interne gemeenschapsleven. Ook de schaduwkanten van hun optreden komen aan bod. 
De augustijnen zijn een kleine orde met allure. Zij waren zielzorgers en strijders voor de katholieke zaak, maar voelden zich ook kloosterling en eremiet. In de jaren zestig beschouwden ze zichzelf als brengers van vernieuwing; tegenwoordig vooral als dragers van de spiritualiteit van Augustinus. Deze verschuivende en soms botsende zelfbeelden vormen een kapstok voor het verhaal, waarin de voortdurende heruitvinding van de augustijnse identiteit centraal staat. 

Het boek in een notedop 
Impressie van de boekpresentatie op 28 augustus  (met links en recensies)
Interview met de KNR over de opzet en inhoud van dit boek 

Met Hart en Ziel

Met Hart en Ziel. Gedenkschrift ter gelegenheid van de sluiting van de Augustijnenkerk te Eindhoven / Redactie Kerk-Krant; samenstelling Frans Savelkouls; vormgeving Anita van der Kam; met een voorwoord van Louis Mulder o.s.a., vicaris provinciaal. 

Op 75 pagina's full color A4-formaat wordt teruggeblikt op de voorgaande 118 jaren. De Paterskerk is altijd gewaardeerd om de verzorgde liturgie, de muziek, de koren, de orgeltraditie maar is ook bekend van het biechthoren, de augustijnse heiligen en de devoties. Er waren markante paters en markante vieringen zoals Carnavalsviering. Een eeuw zielzorg blijkt ook uit de oude krantenberichtjes en foto's van vroeger en nu.

Zie ook 28 augustus 2016 

William Flete. Een augustijner eremiet in Lecceto

William Flete. Een augustijner eremiet in Lecceto / Martijn Schrama o.s.a. Utrecht: Begijnkade 18 Uitgevers, 2017.  ISBN 978-9078019428. € 15,00 
 
bespreking: zie Augustijns Forum2017-03 oktober. 

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn / Martijn Schrama

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn 1766-1815 [boek]/ Martijn Schrama o.s.a. Utrecht: Begijnkade 18 Uitgevers, november 2013. ISBN 9789078019367. € 15,00

boekrecensie zie Geschiedenis >Nederlandse Provincie 

De weinige feiten uit het leven van Hildebrand Verhoeckx (1766-1815 Driel, Bommelerwaard) resulteren in een breed en uitstekend gedocumenteerd tijdsbeeld. In de voetsporen van Hildebrand zien we de continue zorg voor het behoud van de augustijnse staties, met name te Utrecht (Jeruzalemstraat en de Herenstraat) en Groningen. De brieven, besluiten en reizen van meer bekende augustijnen als De Carnoncle, Petrus de Winckel, Henricus Kleijn, Augustinus Naudts geven inzicht in de contact tussen de noordelijke en zuidelijke medebroeders in de augustijnse Provincia Belgica.

Zusters van de Monnikenberg

Van Stad Gods naar Casella. Zusters van de Monnikenberg.
Uitgegeven door de zrs. Augustinessen van St. Monica. Hilversum, 2014

Van 1946 tot 2014 bevond zich op de Monnikenberg in Hilversum het klooster de Stad Gods van de Zusters Augustinessen van St. Monica. Hier vonden tienduizenden mensen uit het hele land een open deur, een luisterend oor, een plek om uit te rusten, om aan te sterken.
In 2009 kwam in de boerderij bij de Stad Gods een nieuwe vorm van kloosterlevenL Casella (huisje). Dat groeide met sfeervolle nieuwbouw uit tot een oecumenisch ontmoetings- en stiltecentrum voor jonge mensen. Hier zetten de zusters op eigentijdse wijze de Augustijnse spiritualiteit voort. 
Dit boek geeft u een indruk van de inspiratie van de zusters van de Monnikenberg, hun leven en wat dat voor velen betekend heeft en hoe dit doorgaat in Casella. 

Eindredactie: Annette van Tol; voorwoord Marcel Poorthuis. 

In het spoor van... de zusters Augstinessen 75 jaar

In het spoor van... Zusters Augustinessen van Sint Monica
uitgegeven op 19 maart 2009, ter gelegenheid van het vijfenzeventig jaren bestaan van de zusters Augustinessen van St. Monica 

Met een voorwoord van Wim Verschuren c.m.m. en een Korte geschiedeis van de Congregatie, terugblik en vooruitblik door Mariëlla Oberndorff, o.s.a. De zwart-wit tekeningen zijn van Harr Stek. 

In dit boek worden twintig evangelieteksten van commentaar voorzien door augustinessen, augustijnen en vele anderen. 

Het St. Monicaklooster aan de Herenweg / Brian Heffernan in: Oud-Utrecht, 2013, p. 16-20

februari 2013
Het St. Monicaklooster aan de Herenweg: Begin van augustijnse herleving.

[intro]: De bekendste afbeelding van de St. Monicakerk aan de Herenweg is waarschijnlijk een foto van de sloop ervan. Op 11 oktober 1977 werd de torenspits van deze augustijnse parochiekerk neergehaald, teken van de neergang van de katholieke kerk in Nederland. Nog geen eeuw daarvoor, in 1886, symboliseerde de ingebruikname van de St. Monicakerk precies het tegenovergestelde. Voor de augustijnen, een van Nederlands oudste religieuze ordes, vormde de bouw van kerk en pastorie een belangrijk omslagpunt in de geschiedenis. 

verschenen in : Oud Utrecht, tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 86ste jaargang, februari 2013, nr 1 p. 16-20.

Een artikel van Brian Heffernan, historicus en postdoctoraal onderzoeker aan de Univ. van Antwerpen. Hij werkt aan een boek over de geschiedenis van de augustijnen in Nederland.

Toen_stond_de_kerk_nog_in_het_midden_Savelkouls 

Toen stond de kerk nog in het midden: Geschiedenis van de parochie St. Thomas van Villanova in Nijmegen / Frank Savelkouls. - ISBN 978-94-6144-308-3 pb 251 p. : ill. € 20,00 
Uitverkocht

Als pdf te bestellen bij de auteur, frans.ans.savelkouls@hetnet.nl
Zie ook de pagina Geschiedenis : De Sint Thomas van Villanovaparochie

The revival of the Order. The Augustinians between 1850-1920

Ripresa dell'Ordine Gli Agostiniani tra 1850-1920 = The revival of the Order. The Augustinians between 1850-1920 / a cura di Luis Marín de San Martín, OSA. - Roma, Istituto Historico Augustinianum, 2012. (Studia Augustiniana Historica ; 19)

Dit is de bundel bij het gelijknamige internationale congres in Rome, gehouden van 15-19 oktober 2012. Hierin zijn twee artikelen opgenomen over de Nederlandse provincie:
-   "Spiritus Ordinis Nostri paulatim reviviscere incepit". Augustinian revival in the Netherlands, 1886-1920 / Brian Heffernan, p. 349-373
-    El restablecimiento de la Orden en Bolivia / Hans van den Berg, osa, p. 607-651

Niemand_zat_op_hen_te_wachten_Nico_Beumer

Niemand zat op hen te wachten : geschiedenis van de Nederlandse Augustijnen in Bolivia / Nico Beumer. Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen, 2011. - 104 p. : krt. ; 24 cm. (Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen ; 21). ISBN: 978-90-77311-12-7.
Nog enkele exemplaren. Bestellen bij het Provincialaat Eindhoven
zie ook  De augustijnen in Boliva

Het_zal_je_maar_gebeuren_serie_opmerkelijke_verhalen_Jacob_Postma_1

Het_zal_je_maar_gebeuren_serie_opmerkelijke_verhalen_Jaime_Postma_2 Het_zal_je_maar_gebeuren_deel_3_Postma  Postma, Het zal je maar gebeuren deel 4B, herz.dr

'Het zal je maar gebeuren" Een serie opmerkelijke verhalen deel 1 / verteld door pater Jacob Postma, missionaris in Boliva van 1950-1995. - ISBN: 978-90-810041-4-5. - € 15,-. 

'Het zal je maar gebeuren" Een serie opmerkelijke verhalen deel 2 / verteld door pater Jaime Postma, augustijn. - ISBN: --A4-formaat € 5,-

'Het zal je maar gebeuren" Een serie opmerkelijke verhalen deel 3  / door pater Jaime Postma. deel 3, ISBN:--  A4 formaat, € 5.-- 

"Het zal je maar gebeuren" Een serie opmerkelijke verhalen deel 4
"Het zal je maar gebeuren" Een serie opmerkelijke verhalen deel 4B
 
/ door pater Jaime Postma. deel 4 of 4B, A4 formaat, € 5.-- 

lees: Een jongedame vertelt (deel 1), Allerzielen (deel2), Bloemen met een briefje (deel 2)  
Het gebeurde in Siquilini (deel 4)

Slechts enkele maanden na zijn priesterwijding vertrok pater Jacob Postma in 1950 naar Bolivia om in La Paz en later in de binnenlanden van de Yungas als missionaris te werken. In januari 1996 kwam hij terug. Enkele jaren later, terugkijkend op zijn werkzame leven, heeft hij zijn ontmoetingen en ervaringen in de kerkopbouw verzameld in deze serie verhalen. Allerlei belevenissen, leuke anekdotes maar ook de doodsangsten die hij heeft uitgestaan, worden door hem gememoreerd. De inleiding is van zijn medebroeder Nico Beumer die eveneens als missionaris in Bolivia werkte. 

Een interview met pater Postma vindt u op: katholiek.nl bij Brief uit de missie nr 32

Para no creer 1 / Jaime Postma o.s.a.

Para no creer 2 / Jaime Postma o.s.a. Para no creer 3/ Jaime Postma o.s.a. Para no creer 4 / Jaime Postma o.s.a.

Para no creer / p.fr. Jiame (Jacob) Postma, o.s.a.

De Spaanse vertaling van 'Het zal je maar gebeuren'. 
Puede pedirlo al Provincial Nederlandse Augustijnen, Eindhoven

Les presentamos la 'primera, segunda, tercera, cuarta parte' de las historias y anécdotas del misionero agustino Jaime Postma en tierras de la zona yungueña del departemento de La Paz en Bolivia. Una serie de vivencias que rescata la memoria histórica de un pueblo con una riqueza espiritual tan grande que cambia la vida del más indiferente peregrino.
     En sus libros 'Para no creer' el padre Jaime (Jacob) Postma, o.s.a., echa una mirada atrás a dus 45 años de trabajo como misionero en Bolivia, 1950-1996. Para apoyar la imaginación del lector, el libro contiene algunas fotos provenientes de la colección del padre mismo.

Augustijnenklooster_van_aanzien_Dordrecht_van_Duinen

 Een augustijnenklooster van aanzien: Conventus Sancti Augustini Dordracensis 1275-1572 / Herman A. van Duinen. - Dordrecht: Historische Vereniging Oud-Dordrecht, 2011. - [Jaarboek 2010] pb. 220 p. ISBN: 978-90-812135-6-1 € 15, - Bestellen bij http://oud-dordrecht.nl/ 

 

 

Hendrik van Zutphen, prior, reformator, martelaar / Herman A. van Duinen. - Bleskensgraaf: Blassekijn, 2005. pb 87 p. ISBN: 90-77234-09-8 

Het_gaat_door_Inspiratie_spiritualiteit_voormalig_slotklooster_Gods_Werkhof 

'Het gaat door' Inspiratie en spiritualiteit in voormalig slotklooster Gods Werkhof / Stichting Gods Werkhof, Stichting Matrijs. ISBN 978-90-5345-400-8 hb
 € 30,00

 

Schrama_Regel_van_de_liefde_Volgelingen_van_Augustinus

De regel van de liefde : over de volgelingen van Augustinus / Martijn Schrama OSA. -
Kampen : Ten Have, 2006. 270 p.; 20 cm. ISBN 978-90-259-5705-6
 €25,00

Opbouw_kerkgemeenschap_Augustijnen_Papoea_Giesen

Opbouw van een kerkgemeenschap : vijftig jaar Augustijnen in Papoea, Indonesië 1953-2003 Deel I : Het begin (1953-1960) / Piet Giesen. - Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiologie, [2003], 136 p. ; 21 cm. (Nijmeegs Instituut voor Missiologie ; 8) ISBN: 90-806203-9-4
Bestellen bij het Provincialaat
zie ook pagina Augustijnse Gemeenschap West Papua Barat 

 top

 

 

Augustinus -  vertalingen  

 

Augustinus, Belijdenissen [confessiones] / vert. Wim Sleddens, OSA

Belijdenissen = Confessiones/ Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Wim Sleddens OSA .- Budel : Damon, 2009 (2014, 4de druk). - 351 p. – ISBN: 978-90-5573-915-8.- (1ste dr 2009) € 39,90 

Augustinus, Schatkamer van het geloof, preken over teksten uit het Oude Testament  Augustinus_Van_aangezicht_tot_aangezicht_preken51_94  Augustinus_Als_korrels_tussen_kaf_preken_94A-116_367 Augustinus_De_weg_komt_naar_u_toe_preken_117-147A,368  

  Augustinus_Wijsheid_van_leerlingen_preken_148-150 Augustinus_Leven_in_hoop_preken_151-162B  Augustinus_De_goede_geur_van_Christus_preken_273-299C Geloof is het begin, preken over teksten over de brieven van het Nieuwe Testament / Augustinus 

Augustinus, Stratenmakers en brugwachters, preken over de heiligen 2, sermones de sanctis 299D-335MBrood om van te leven
 

Schatkamer van het geloof  (sermones 1 - 50)
Van aangezicht tot aangezicht  (sermones 51 - 94) 
Als korrels tussen kaf  (sermones 94A -116 + 367) 
De weg komt naar u toe  (sermones 117 - 147A + 368) 
Wijsheid van leerlingen  (sermones 148 -150) 
Leven in hoop (sermones 151 -162B) 
Geloof is het begin (sermones 162C - 183) 
De goede geur van Christus  (sermones 272 - 299C)
Stratenmakers en brugwachters (sermones 299D-335M) 

Geef mij te drinken (Johannestractaten 1-23)
Brood om van te leven (Johannestractaten 24-54)

 

Voor meer vertalingen van Augustinus in het Nederlands zie 
1) https://www.augustiniana.be/public/?page_id=326 
2) www.augustinus.nl (u komt uit bij de NL pagina van de Belgische site van de Augustijnen)
3) voor de Opera omnia Augustini zie https://www.augustiniana.be/public/?page_id=353  

Augustijnse_Beweging_01 Augustijnse_Beweging_02 Augustijnse_Beweging_03 Augustijnse_Beweging_04 

Augustijnse_Beweging_05 Augustijnse_Beweging_06 Augustijnse_Beweging_07 Augustijnse_Beweging_08 

Augustijnse_Beweging_09 Augstijnse Beweging folder nr 10, Tussen kribbe en kruis: Gedachten over Gods nederigheid Augstijnse Beweging folder nr 11, op zoek naar genezing: Gedachten over gezondheid Augstijnse Beweging folder nr 12,Tot heerlijk brood gebakken

Gast in huis, God in huis. Gedachten over gastvrijheid Hoofd in de wolken, voeten op de grond. Gedachten over hemelvaart Doden die leven. Gedachten over dood, verdriet en hoop op eeuwig leven Bouwen aan Gods huis

 

Augustinus aan het woord. Utrecht: Augustijnse Beweging, 2006-2021 

Dit zijn brochures waarin telkens circa tien citaten rond een thema kort worden toegelicht. 
Prijs is € 2,- per brochure.
zie  https://augustijnsverband.nl/brochures-augustijnse-beweging/ 

 

top