Gemeenschappen

Bolivia

Nederlandse en Boliviaanse Augustijnen zijn werkzaam in de steden La Paz en Cochabamba en in het moeilijk toegankelijke gebied de Yungas, ten zuidoosten van La Paz.

 

Cochabamba_Convento_San_Agustin

Cochabamba
Casilla 504
Convento San Agustín
Avenida  América  E 1389 - Zona Tupuraya
Casilla Postal 504
Cochabamba – BOLIVIA
   tel 00 591 4 424 2708
   fax 00 591 4 448 0011

Cochabamba Convento Fr. Antonio de la Calancha

Cochabamba
Convento Fr. Antonio de la Calancha
Teologado Fr. Antonio de la Calancha
Calle Inti Raymi 1683 - Zona Sarco
Casilla Postal 5085
Cochabamba – BOLIVIA
    tel 00 591 4 424 10 41
   
fax 00 591 4 440 27 45 

La Paz pastoraal centrum San Nicolas

La Paz
Convento S. Nicolás de Tolentino
Residencia Santísima Trinidad
Calle Max Paredes, 836
Casilla Postal 4535
La Paz - BOLIVIA
    tel 00 591 2 245 3274 

 

La Paz
Residencia 'P. Tomás van der Vloodt'
Casa de Formaçion
Calle Nueva York 833
Casilla Postal 4535
La Paz - BOLIVIA
     tel 00 591 2 245 2819
     tel  0 591 2 245 2870

 

Waarom een missie naar Bolivia?

 

In 1930 aanvaardden de augustijnen op uitnodiging van het Generalaat van de Orde de missie in Bolivia. De Nederlandse augustijnen voelden zich geroepen de 'Blijde Boodschap van de Verlossing’ te brengen. Zij wilden bijdragen aan de verlossing van de verstikkende angst voor God, de duivel en het bijgeloof in vele boze geesten en wilden daar de boodschap brengen dat God Liefde is; dat het christelijk geloof vergeving biedt, barmhartigheid, vriendschap, troost en steun. De basis voor de missie ligt dus in het christelijk geloof. Christus liet zien wat het betekent mens te zijn naar de bedoelingen van God, Onze Vader. Zo schiep Christus vrijheid, waardigheid, trouw en vreugde. Christus brengt het goede nieuws en maakt toekomst mogelijk.

Nicio_Beumer_OSAOnze augustijnse missie in Bolivia geeft blijk van inzet, uithoudingsvermogen, creativiteit en succes, ondanks de vele teleurstellingen, menselijke fouten en beperkingen. Inmiddels zijn er vijf parochies ontstaan waar augustijnen met vrijwilligers talloze basiscursussen organiseren over catechese, landbouw, ziekenzorg, emancipatie. Er zijn twee scholen opgericht, het radiostation Radio Yungas en een eerlijke spaar- en leencoöperatie. Momenteel zijn er nog twee Nederlandse Augustijnen werkzaam in Bolivia. Van de zes tot priester gewijde Boliviaanse Augustijnen is er een overleden. Er is één geprofeste lekenbroeder. En er zijn vijftien medebroeders in de opleiding.
Een verslag van Nico Beumer


 

Meer dan 100 verhalen

 

pater Jacob (Jaime) Postma OSAPater Postma, 'Jacob' in Nederland, 'Jaime' in Bolivia, is in 1950 als jonge augustijn naar Bolivia vertrokken en in 1996 teruggekeerd. Hij woont sindsdien in Mariënhage en is zijn ervaringen in verhaalvorm gaan noteren. Aanvankelijk was het schrijven een therapeutisch verwerken van levensbedreigende momenten. De eerste verhalen hadden duidelijk met doodsangst te maken, maar gaandeweg kwamen er ook mooie herinneringen boven. Onder de titel Het zal je maar gebeuren zijn inmiddels drie bundels zeer korte verhalen en anecdotes gepubliceerd. Bijna alle verhalen spelen zich af in het moeizaam toegankelijke bergland in de Sud Yungas, ten noord-oosten van La Paz.

'Allerzielen' (pdf), een verhaal uit deel 2 
'Bloemen met een briefje'(pdf), een verhaal uit deel 2
zie ook Publicaties - boeken  

 

Aymara-Indianen

 

De oorspronkelijke godsdienst van de Aymaras van Bolivia, Chili en Peru heeft zich vooral gevormd op basis van hun ervaring met het klimaat en het landschap van hun woongebied dat op 4000 meter boven de zeespiegel ligt. De mensen moeten zich heel wat inspanning getroosten om redelijke oogsten binnen te halen en hun voortbestaan veilig te stellen. 'De aarde geeft niet zomaar' in het Spaans La tierra no da así no más" : los ritos agrícolas en la religión de los Aymara-christianos werd de titel van het proefschrift waarop de augustijn Hans van den Berg als theoloog promoveerde. 
      De Aymaras namen midden 16de eeuw het christendom aan zonder hun identiteit prijs te geven. Zij integreerden hun nieuwe geloof in hun traditionele wereldbeschouwing. Zo onstond de Aymara -christelijke godsdienst die in de loop der eeuwen vooral negatief is gewaardeerd. De studie wil een bijdrage zijn tot het verdiepen van onze kennis van de godsdienst van de Aymaras om tot een positieve waardering van deze godsdienst te kunnen komen. 

Zie samenvatting van het proefschrift in de Nederlandse Analecta  
Een korte historische beschouwing over de augustijnen in Bolivia (16-18de eeuw, 20ste eeuw) zie La Orden de San Agustín en Bolivia

 

Hans_van_den_Berg_OSAdr Hans van den Berg OSA is regionaal vicaris van het vicariaat van de augustijnen in Bolivia. Tot 2014 was hij rector van de Universidad Católica Boliviana 'San Pablo'. Hij publiceerde in oktober 2012 een artikel over het begin van de augustijnse missie in Bolivia: 'El restablecimiento de la Orden en Bolivia' in: Ripresa dell'Ordine Gli Agostiniani tra 1850-1920 = The revival of the Order. The Augustinians between 1850-1920  Zie publicaties - boeken.  In 2018 verscheen zijn biografie van Alypius: Alipio de Tagaste. Historia y Ficción.  

 

top