Contact

Webarchief

eerder geplaatste artikelen

 

in memoriam: Martien van den Nieuwenhuizen OSA

 

Martien van den Nieuwenhuizen OSA, Dinther, 26 juni 1932 - Eindhoven, 28 mei 2023
Martien was de 4e in een gezin van 9 kinderen. Liever dan zijn vader te helpen op de boerderij, zat hij een boek te lezen, en later luisterde hij ook naar klassieke muziek. In de Norbertijnenabdij van Heeswijk trok hij veel op met zijn neef Bart van de Ven, die later abt is geworden. Via een andere neef, broeder Pascalis, zette hij in 1953 de stap naar de Augustijinen. Hij deed zijn tijdelijke professie op 10 september 1954 en werd op 2 april 1960 priester gewijd. Daarna ging Theologie studeren in Leuven waar hij in 1964 promoveerde op de gedachten van Sören Kierkegaard. Die is bekend om zijn aanval op de Deense staatskerk. Dat heeft Martiens' kritische kijk op het 'instituut kerk' bepaald.

Als theoloog heeft hij vooral gewerkt in het onderwijs, eerst bij de theologische opleidingen in Eindhoven en Nijmegen, daarna aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en Sittard. Hij switchte toen overigens van theologie naar filosofie, wat voor hem een verrijking betekende. In tegenstelling tot anderen in kerk en orde heeft Martien het proces van secularisatie, waardoor de georganiseerde godsdienst haar invloed op de samenleving verloor, positief gewaardeerd en beleefd. Hij vond het fijn als hij mensen kon bevrijden van de dwang van de Kerk-van-boven. Kerk-zijn gaat om een gebeuren, wij zijn er zelf in betrokken, 'wij zijn de Kerk'. Daar zat Martien vol van, en daar wilde hij het over hebben, tot op het eind van zijn leven.

 

in memoriam: Ton Tromp OSA  

Maandag 8 mei 2023, bereikte ons het bericht dat onze medebroeder Ton Tromp vanochtend vroeg (8 mei) is overleden. Hij was zaterdag 7 mei opgenomen in het ziekenhuis. De uitvaartdienst in Papua Barat wordt gehouden in Maripi, in de aula (Navis Hall) van de Villanovaschool, die gebouwd werd dankzij uw gaven, op woensdag 10 mei. Ton Tromp is in Maripi begraven.
Hieronder een link naar de livestream zijn van uitvaart:
(57) MISA REQUIEM RP. ANTON TROMP, OSA - YouTube<https://www.youtube.com/watch?v=NCahpLQZ0f8> 
en de begrafenis: (57) IBADAH PEMAKAMAN RP. ANTON TROMP, OSA - YouTube =
<https://www.youtube.com/watch?v=DFPyD59cemw


In Haarlem en Eindhoven zijn herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. 

 

 

 

 

in memoriam: Joop Smit OSA

 

Joop Smit OSA, geboren In Heemstede op 5juli 1939
in vrede overleden op 10 maart 2023 in Utrecht.

Augustijn, exegeet, docent, predikant en pelgrim.

Joop werd geboren binnen een groot gezin. Hij heeft zijn vader niet gekend, zijn moeder heeft als weduwe het loodgieterlelektriciensbedrijf en haar gezin gerund, waarvoor hij een grote bewondering had. Van huis uit met een religieuze antenne opgegroeid is hij eigenlijk min of meer toevallig via het gymnasium op het Triniteitslyceum in Haarlem bij de Augustijnen terecht gekomen. Joop is heel blij geweest met de augustijnse filosofische en theologische opleiding tot zijn priesterwijding. Vooral ook met de opdracht om aansluitend exegese te studeren in Nijmegen en Jeruzalem. Daarna was hij tot en met zijn pensioen actief als docent exegese Nieuwe Testament in Breda, Tilburg en Utrecht.

Joop benaderde de evangelisten en Paulus met open oog voor de diversiteit van de verschillende auteurs in hun visie op Jezus Christus. Dat is inspirerend voor oecumenische inzet en openheid voor zoekende gelovigen. Naast zijn wetenschappelijk werk was Joop in zijn exegetische publicaties vooral gericht op toegankelijkheid voor gewone mensen. Echt een leraar. Eigen inspiratie putte Joop ongetwijfeld uit zijn talloze pelgrimstochten, waarover hij in Jeruzalem, Rome, Santiago: Op weg met een pelgrim heeft verhaald. Zo hoopt hij ook
herinnerd te worden als augustijn, exegeet, docent, predikant en pelgrim... in die volgorde! 

De gedachtenisviering was vrijdag 17 maart in de Aloysiuskerk in Utrecht. Hij is begraven op het kloosterkerkhof Mariënhage in Eindhoven. 

 

in memoriam Martin Schoenmaker OSA


Gerardus, Joannes, Andreas, Petrus Schoenmaker
Assendelft, 29 juli 1929 - Eindhoven, 31 oktober 2022
 
Martin trad in bij de Orde der Augustijnen op 1 juli 1950 waar hij zijn Plechtige Geloften uitsprak op 4 augustus 1957. Na korte standplaatsen in de conventen van Culemborg, Nijmegen, Venlo was hij vanaf 1960 werkzaam in Bagneux (Fr). Gedurende 50 jaar heeft hij daar geleefd en gewerkt in de parochies die de Augustijnen aldaar bedienden. Koster, procurator-econoom, catecheet, timmerman: op vele manieren heeft hij zich dienstbaar gemaakt daar waar men een beroep op hem deed.
Ondanks veel problemen met zijn gezondheid, heeft hij steeds al zijn krachten gegeven aan de gemeenschap der Augustijnen en aan de parochianen bij wie hij zeer geliefd was.

In 2010 keerde hij, met pijn in het hart, terug naar Nederland waar hij in klooster Mariënhage te Eindhoven zijn intrek nam. Al snel kregen de gezondheidsproblemen de overhand en moest hij het hoofd bieden aan de ongemakken die zijn toestand met zich bracht. De laatste tijd ging hij erg achteruit en is uiteindelijk vredig ingeslapen op 31 oktober 2022, dag voor het Feest van Allerheiligen/Allerzielen.
Op 5 november werd zijn lichaam, op het oude kloosterkerkhof van Mariënhage, aan de aarde toevertrouwd waar hij rust te midden van de medebroeders die hem zijn voorgegaan in afwachting van de Verrijzenis.

"Heer God, Die ons alles geschonken heeft,
schenk ons nu de vrede: de vrede van de rust,
de vrede van de sabbath, de vrede zonder avond.
Want na haar taak volbracht te hebben, zal de
wonderschone ordening van de zeer goede dingen voorbijgaan.
Zij heeft een morgen en avond gekend.
De zevende dag, echter, kent geen avond en geen ondergang,
want U hebt hem geheiligd opdat hij eeuwig zou duren.
De Schrift zegt dat U, na het voltooien van Uw
Scheppingswerk, op de zevende dag gerust heeft.
Dat is om ons van te voren aan te kondigen dat ook wij,
na onze werken die zeer goed waren, omdat U ze ons gegeven hebt,
in U onze rust zullen vinden op de sabbath van het eeuwig leven." 

(een woord van Sint Augustinus)  

 

in memoriam Jan Johannes Marinus Frans van der Mark OSA 


Utrecht, 29 november 1937 - Eindhoven, 9 juli 2022
In Utrecht geboren, behaalde hij zijn Gymnasium A diploma aan het Thomascollege in Venlo. In Witmarsum legde hij zijn tijdelijke professie af, in Nijmegen op 15 sept 1962, zijn plechtige professie, Zijn priesterwijding op 3 jli 1965 vond eveneens in Nijmegen plaats.
Na zijn studie pedagogie was hij van 1966-1980 docent en schoolpastor aan het Triniteitslyceum, het Mendel-college in Haarlem en het St Michaëlcollege in Zaandijk; van 1980-1982 justitiepastor in Veenhuizen; van 1982 tot 1992 rector van het St. Michaelcollege. 
Vervolgens werd hij van 1993-2002 pastoor in Uithoorn. In oktober 2002 ging hij met emeritaat maar werd wel pastor in de H. Jacobus de Meerdere-parochie in Haarlemmerliede. 

Op 16 november 2009 verhuisde Frans naar de Catharinahof in Nijmegen; op 1 maar t2017 werd hij conventslid in het convent van Eindhoven. Op 16 juli is Frans van der Mark op het Augustijnenkerhof Mariënhage Eindhoven begraven.  

Meestal is er zoveel dat we voelen
En zo weinig dat we kunnen zeggen

'Onze Jan' zeggen zijn familieleden vanwege wat hij deed voor hen en met hen en vooral vanwege de verbindingsfiguur die hij was.
'Onze Frans' zeggen de vrienden en collega’s voor wie hij een levensgenieter was, die je trouw, deskundig, vrijgevig, rechtvaardig, strijdbaar mag noemen. Dat geldt ook voor de medebroeders met wie hij - ook met inzet - meeleefde en die hem in de laatste jaren van zijn leven - met bewonderenswaardige moed en een diep vertrouwen in Gods handen - zijn kwalen zagen dragen.

Hij gaf bekwaam leiding op de scholen, in de parochies en in individuele gesprekken: perfectionist, direct, maar met een groot, warm en kwetsbaar hart. Hij had er moeite mee afhankelijk te zijn van anderen.

Ja. Hoe heet het…? "Ik heb een goed leven gehad" en: "In Uw handen ligt mijn tijd" (ps. 31,6) 

 

 

Overdracht Archief Augustijnen naar Het Utrechts Archief   


Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Augustijnen is op 14 november 2014 overgedragen aan het Utrechts Archief. In totaal is 80 meter archief verhuisd en voor consultatie beschikbaar gemaakt in de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. De beschrijvingen van de collectie zijn online doorzoekbaar in de archiefbank. Ook worden vele documenten gedigitaliseerd.