Contact

Webarchief

eerder geplaatste artikelen

in memoriam Brian Lowery, OSA 


Brian Lowery OSA 1941-2019Op vrijdag 23 februari 2019 is Brian Lowery na een langdurig verblijf in het ziekenhuis Villa del Rosario in Rome aan hartfalen overleden. Zijn begrafenis vond plaats op maandag 25 februari in San Gimignano. De herdenkingsmis voor Brian Lowery werd gehouden op zaterdag 9 maart 11.00 uur in de Thomas van Villanovakerk op de campus van de Villanova University. 

Brian Lowery behoorde tot de provincie Thomas van Villanova in Philadelphia. Hij is geboren op 24 oktober 1941 in Philadelphia en legde zijn tijdelijke geloften af in september 1961. Dat jaar begon hij aan de studie filosofie aan de Villanova University. Daarna studeerde hij van 1956-1968 aan het Patristisch Instituut Augustinianum en specialiseerde zich in het Oosters Christendom aan het Pontificio Istituto 'Orientale' in Rome waar hij in 1985 promoveerde. In 1972 keerde hij terug naar de Verenigde Staten, waar hij doceerde aan het Merrimack College North Andover, MA. In 1979 ging hij weer naar Rome en werd prior van het Collegio Santa Monica. In 1989 werd hij gekozen tot assistent-generaal. Na deze periode vestigde hij zich in 1995 in San Gimignano waar hij het klooster veranderde in een internationaal huis van augustijnse gastvrijheid en retraite. Zijn retraites baseerde hij op augustijnse thema's, in het bijzonder op de Confessiones van Augustinus. 

 

Gerard (Rutger) Curvers 1922-2018  (foto: Hans Nohlmanns)

in memoriam Gerard (Rutger) Kurvers, OSA


Op 2 oktober 2018 is Gerard Kurvers overleden, 96 jaar oud. Hij had al een opleiding tot machinebankwerker achter de rug toen hij in 1950 op latere leeftijd toetrad tot de Orde der Augustijnen. In 1956, het jaar van zijn priesterwijding, vertrok hij naar Cochambamba in Bolivia waar hij de oprichter werd van het Istituto Tecnológico, een ambachtsschool. Na 20 jaar in Bolivia gewerkt te hebben en zelfs ereburger te zijn geworden van Cochabamba, keerde hij terug naar Nederland waar hij nog vele jaren als pastoor werkzaam was in Spijkernisse en later in Den Haag. Om gezondheidsredenen verhuisde hij van Scheveningen naar Eindhoven waar hij conventslid van het klooster werd. Hij is op 2 oktober 2018 na een kort ziekbed overleden. Zijn lichaam is bijgezet op het kloosterkerkhof Mariënhage op zaterdag 6 oktober. 

 

 

Jozef (Pepe) van Beek  o.s.a., 1925-2018in memoriam: Jozef van der Beek, OSA
 

Op woensdagmiddag 27 juni 2018 is onze medebroeder Jozef (Pepe) van Beek overleden. Hij was een pastoraal bewogen, trouwe, sociale en muzikaal geïnspireerde augustijn. We hebben hem nooit boos gezien; hij nam het leven zoals het kwam. 
Hij werd op 31 oktober 1925 geboren in Eindhoven en trad in 1942 in de Orde der Augustijnen. Hij was decennialang werkzaam als missionaris in Bolivia: van 1952 tot 1994. Terug in Nederland was hij conventslid in Venlo, later Eindhoven. Hij is begraven op het kloosterkerkhof Eindhoven op dinsdag 3 juli 2018. 

 

pater Jacob (Jaime) Postma o.s.a. 1925-2018

in memoriam Jacob Postma, OSA

 

Pater Jacob (Jaime) Postma is vrijdag 16 februari 2018 overleden. In 1950 vertrok hij als jonge priester naar Bolivia. Na twee jaar pastoraat in La Paz werd hij overgeplaatst naar Chulumani. Hij woonde en werkte later in Chojlla en Irupana. Daar in de hooglanden heeft hij als rondtrekkend 'apostel' het Woord verkondigd, ruim 45 jaar lang. Terug in Nederland heeft Jacob Postma veel belevenissen, avonturen, ontmoetingen in korte verhalen gepubliceerd in de reeks 'Het zal je maar gebeuren', zie de boekenpagina. Jacob Postma is 92 jaar geworden. Op 24 februari is afscheid van hem genomen. Hij is begraven op het Kloosterkerkhof Mariënhage, Eindhoven.

 

broeder Bernardo Thöene o.s.a. 1924-2018in memoriam Bernardo Thöene, OSA


Op donderdag 15 februari 2018 is broeder Bernardo Thöene overleden. In 1955 ging hij naar Bolivia waar hij meer dan 40 jaar in de missie werkzaam was. Bijna 25 jaar lang bood hij straatjongens die hij op de markt in Cochabamba tegenkwam, een thuis. Met bescheiden middelen heeft hij velen aan de onderkant van de samenleving hun zelfvertrouwen teruggegeven en geholpen de goede weg naar de maatschappij te hervinden. Naar schatting hebben ongeveer zeshonderd kinderen bij hem een warm onthaal gevonden. 
Zie een korte beschrijving van hem door medebroeder Nico Beumer in: Niemand zat op hen te wachten. Geschiedenis van de Nederlandse Augustijnen in Bolivia, p. 51. Bernardo Thöene werd 93 jaar. Zijn lichaam is bijgezet op Kloosterkerkhof Mariënhage op donderdag 22 februari.   

 

Jos van den Broek o.s.a. 1930-2018

in memoriam Jos van den Broek, OSA


In de nacht van 13 op 14 februari 2018 is augustijn Jos van den Broek overleden. Als gevolg van een recente zware hersenbloeding verbleef hij in het ziekenhuis in afwachting van een vervolgopname in een verpleeghuis. Tijdens zijn actieve leven heeft hij in verschillende augustijnse parochies in Nederland gewerkt, in het vormingswerk en de catechese. Daarna verhuisde hij naar Mariënhage waar hij vele jaren een goede procurator van het convent was. Jos van den Broek is geboren op 29 novemver 1930 in Amsterdam. Hij trad toe tot de Orde op 10 septemer 1959 en ontving op 9 juli 1965 zijn priesterwijding. Jos is 87 jaar geworden. Zijn lichaam is maandag 19 februari begraven op kloosterkerkhof Mariënhage, Eindhoven. 

 

 

Overdracht Archief Augustijnen naar Het Utrechts Archief   


Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Augustijnen is op 14 november 2014 overgedragen aan het Utrechts Archief. In totaal is 80 meter archief verhuisd en voor consultatie beschikbaar gemaakt in de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. De beschrijvingen van de collectie zijn online doorzoekbaar in de archiefbank. Ook worden vele documenten gedigitaliseerd.