Publicaties

Brochures Provincialaat

uitgegeven door de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen

De reeks 'Brochures van het Nederlandse Provincialaat' bundelt presentaties die gehouden zijn op augustijnse studie- en ontmoetingsdagen. Deze reeks bevat uiteenlopende bijdragen als speeches, lezingen, essays, reisverslagen en bibliografieën.

 

21

Nico Beumer. Altijd onrustig. Augustinus' zoektocht en spiritualiteit. - juni 2014 € 3,50 

Altijd onrustig. Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA
20 

Cees Mertens; Ingrid van Neer-Bruggink (red).- Profaan en Sacraal: Bibliografie van em.prof.dr. Cees Mertens O.S.A. (1922-2012)  augustus 2012 € 8,50

Profaan_en_Sacraal_Bibliografie_Cees_Mertens

19

Hein Blommestijn; Anthony Dupont. - Augustinus: Het hart van zijn regel en Het hart als wezenskern van de mens: Twee lezingen.  maart 2012 € 6,00

 

18

Martijn Schrama O.S.A.  - Hoe een kerkvader zijn kerk ziet. (dubbeluitgave van: Op verhaal komen met Augustinus ; nr 1)
       september 2011
       dit nummer € 8,00 te bestellen bij
       Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
       Rozenstraat 1
       3511 BV Utrecht
       030-2318545
       info-at-salvatorparochie.nl 

 Op_verhaal_komen_met_Sint_Augustinus

17

Bob Bodaar O.S.A. - De geschiedenis van de Nederlandse provincie van de Orde der Augustijnen in Frankrijk vanaf 1948.  2010  € 3,50

 

16

Ton van Schaik. – In alles de liefde. Het sociale gezicht van de Utrechtse Augustinus.  2009 € 3,50

 

15

J.J.. van Gennip. -  Geloof en globalisering.  Augustinuslezing op 28 augustus 2009 Klooster Mariënhage, Eindhoven   2009 € 3,50

 

14

Bob Bodaar O.S.A. - Geschiedenis van de Augustijnen in Nijmegen. 2009 € 2,50

 

13

Martijn Schrama O.S.A.  - Bibliografie Albericus de Meijer (1922-2004)  2005 € 3,50

 

12

Kees Diekstra  - Augustinus en de filosofie ;  Hans van Reisen en Peter de Wind – Augustinusreis naar Algerije. Een reisverslag.   2004 € 3,50

 

11

Tars van Bavel O.S.A.,  Martijn Schrama O.S.A., Miguel Angel Keller O.S.A. - Aspecten van de spiritualiteit van Augustinus.  1998  € 3,50

 

10

M. Lamberigts -  Honderd jaar Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen.  1995  € 3,50

 

9

Martijn Schrama O.S.A. - Dienaren zullen slechts uitnodigen.  Augustinus' pastorale zorg voor andere mensen. 1995  € 3,50

 

8

Ad F. Vermeulen O.S.A. - Ontmoeting en geloof. 1994  €2,50

 

7

A.K. de Meijer O.S.A. en P.A. Henderikx O.S.A. - Augustijnenkerk Dordrecht 700 jaar twee voordrachten.      1993  € 3,50

 

6

Martijn Schrama O.S.A. - Augustinus en het saeculum . Een visie op de religieuze gemeenschap in de stad van de mens. 1992  € 3,50

 

5

Martijn Schrama O.S.A. - Augustinus over het gebed. Het verlangen van de kerkgemeenschap.   1990  € 3,50 

 

4

Over zending en evangelisatie. Een boodschap van het Generaal Kapittel van de Augustijnenorde.  1986  € 3,50  

 

3

Bij het 16de eeuwfeest van de bekering en de doop van Sint Augustinus, 24 april 1986    € 3,50

 

2

Luc Verheijen O.S.A., Hans van den Berg O.S.A. - Evangelisatie in de hedendaagse wereld. Twee Nederlandse bijdragen aan Spiritualiteitscursus Augustijnenorde.        1955  € 3,50

 

1

Eugène Roebroeck, O.S.A. - Bibliografie van dr. Albericus Karel de Meijer O.S.A.   1983  uitverkocht

 

 

 

Bestellen:
De prijs is inclusief de verzendkosten.
A.u.b. de titel en het nummer doorgeven aan:
Nederlands Provincialaat OSA 
e-mail: provincialaat@augustijnen.nl 
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA 
Gagelboschplein 5

5654 KN Eindhoven