Ontmoetingen

Bekenden

Sommige augstijnen en augustinessen hebben geschiedenis geschreven. Wie waren zij en waarom zijn ze bekend?
 Zilveren afgietsel van het gelaat van Nicolaas van Tolentino  fresco in de Santa Clara da Montefalco  Aegidius van Rome, glas in lood Mariënhage  fresco van Rita van Cascia in de San Francesco in Cascia
Nicolaas van Tolentino
1245-1305
Clara van Montefalco
1268-1308
Aegidius Romanus
ca 1247-1316
Rita van Cascia
ca 1381-1457
 Johannes van Sahagun (Facundo), glas in lood Mariënhage  Thomas van Villanova, reliëf in Paterskerk  Alphonsus van Orozco, glas in lood Mariënhage  
Johannes van Sahagun
ca 1430-1479
 Thomas van Villanova
1486-1555
Alfonsus van Orozco
1500-1591
 
       
       
       

 
 

Wij moeten hun gedenkdagen met grote toewijding vieren, met ingetogen vreugde, in vroom gemeenschap, met oprechte gedachten en betrouwbare verkondiging. Betere mensen navolgen is voor een belangrijk deel je samen verheugen over hun verdiensten.

Tegenover hun grootheid zijn wij maar klein. Maar de Heer zegent de groten samen met de kleinen. Zij liepen voorop, ze staken boven ons uit. Als wij niet in staat zijn hen na te volgen met daden, laten we het dan doen met onze gevoelens. Als we hen niet kunnen navolgen in hun glorie, laten we het dan doen in hun vreugde. Indien niet in onze verdiensten, dan toch in gebeden. Indien niet in hun lijden, dan toch in medelijden. Indien niet in hun uitzonderlijkheid, dan toch in verbondenheid.

Wij zijn ook ledematen van het lichaam van Christus, net als zij. Denk daar niet te gering over, ook al kunnen wij niet met hen op één lijn staan. Wanneer één lidmaat lijdt, lijden alle ledematen mee. Wanneer één lidmaat respect ten deel valt, delen alle andere in die vreugde.

Eer zij het Hoofd dat zorgt voor de handen boven aan het lichaam én voor de voeten onder aan dat lichaam.
(Augustinus, sermo 280,6)