Publicaties

Brevier

een dagtekst uit het werk van Augustinus

De dagtekst van Augustinus

 

De dagteksten die u op de site leest (zie Dagtekst) komen grotendeels uit: Augustinus-Brevier / samengesteld door Louis Janssen o.s.b. – Leuven: Castrum W.Z.W. Abdij Keizersberg, [1984]. Dit boek is uitverkocht.

Augustinus-Brevier samengesteld door Louis Janssen o.s.b.Dit brevier gebruiken de Nederlandse Augustijnen, Augustinessen en anderen voor hun dagelijkse meditiaties. De teksten zijn afkomstig uit de Belijdenissen (Confessiones), de Psalmverklaringen (Enarrationes in Psalmos), de Verhandelingen over het Evangelie van Johannes (Tractatus in Johannem) en zijn preken (sermones). Een bloemlezing kan niet volledig zijn, maar deze vier werken geven een goede doorsnede van alle werken van Augustinus. Het brevier is uitverkocht. 

De Belijdenissen maken ons vertrouwd met de persoon Augustinus: 'Voor de mensen, de mensen die U mij opdraagt dienstbaar te zijn, zal ik mijzelf uitspreken: niet wie ik geweest ben, maar wie ik geworden ben en nu ben.' (conf. 10, 6). De Psalmverklaringen worden door Augustinus uitgelegd als gebeden van de 'gehele Christus', als hoofd- en ledematen, omdat alle belangrijke thema’s van het Oude en het Nieuwe Testament ook voorkomen in de psalmen. De Verhandelingen van Johannes spreken over het mysterie van onze Heer Jezus Christus en zijn liefde voor ons. In zijn preken legt Augustinus ons de bijbel uit en de liturgische feestdagen.

Het boek Belijdenissen van Augustinus en vertaald door Wim Sleddens is verkrijgbaar via de boekhandel

De Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] zijn vertaald door Hans Tevel onder de titel Geef mij te drinken. Verkrijgbaar via de boekhandel.
Zie ook Publicaties en en voor meer Nederlandse vertalingen van Augustinus zie ook het Augustijns Instituut