Netwerk

Projecten

ondersteuning vanuit augustijnse netwerken

OSA International Nederland 

 

Flyer van de OSA International Nederland - Zelfstandigheid voor de weduwen van PapoeaDe Stichting OSA International Nederland helpt daar waar mensen hun handen uit de mouwen steken. Met raad en daad ondersteunt zij projecten in lokale gemeenschappen.  De Stichting OSA International Nederland baseert zich op de teksten van Augustinus over gemeenschap en naastenliefde. We zijn een NGO (Non Gouvermentele Organisatie). 

Ons belangrijkste project is de ondersteuning van de Weduwen in Papoea. Zie ook de flyerEr is in de adventstijd in parochie Amsterdam-Noord een actie gehouden, in de veertigdagentijd heeft de parochie Lindenholt haar vastenactie voor ons project gehouden, en begin juni heeft Werkhoven het stokje overgenomen.  Dankzij ook de donateurs hebben we al 10.000 euro kunnen overmaken naar de weduwen in Papoea! Ook kunnen we een studiebeurs verlenen waardoor een leerling haar opleiding kan voltooien. Iedereen ontzettend bedankt, ook namens pater Tromp o.s.a.!

We kunnen altijd meer hulp gebruiken. Heeft u een goed idee om voor een project geld te werven, weet u een goede plaats om posters op te hangen of om folders neer te leggen? Houdt u binnenkort een bijeenkomst? Laat het ons weten. Uiteraard kunt u zelf financieel bijdragen aan OSA International Nederland, als vaste donateur of met een eenmalige gift.

U kunt ons het beste bereiken via e-mail: info@osainternational.nl.
Namens de Stichting OSA International Nederland alvast onze dank!

Wim Sleddens o.s.a. (voorzitter)
Jonas van de Wiel (secretaris)
Jan Martijn van der Werf (penningmeester)
bankrekening: 12.66.22.477
IBAN: NL55RABO0126622477, BIC: RABONL2U Rabobank
t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven

 

Stichting Augustinianum Sorong - SAS 

 

Stichting Augustinianum Sorong www.sas-papua.nlDe augustijn Piet van Diepen richtte de Stichting Augustinianum Sorong (SAS) op toen hij terugkwam uit Papoea, waar hij vanaf 1953 als missionaris in de Vogelkop werkzaam was geweest, sinds 1967 als de eerste bisschop van Sorong-Manokwari. Een van de belangrijkste zaken die hij tot stand heeft gebracht, was volgens Piet van Diepen zelf een middelbare school met internaten, waartoe met voorrang inheemse, dus Papoea-leerlingen toegang hadden.

Leerlingen en oud-leerlingen van het Augustinianum Eindhoven helpen verschillende schoolprojecten in Sorong en Manokwari van de grond te krijgen.

 

 

Stichting Nota '70

 

Stichting Nota 70 geïnspireerd op de vernieuwing van de kloostertraditieDe Stichting Nota ’70 ontleent haar naam aan een inspirerende notitie uit 1968 over vernieuwing van de kloostertraditie ter voorbereiding van het kapittel van de Orde van de Nederlandse Augustijnen in 1970. Stichting Nota '70 is gelieerd aan het Sint Jacobs Godshuis dat zich inzet voor mensen met een achterstandspositie. De huidige  bestuursleden van Nota '70 worden benoemd uit en door het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis.

De Stichting Nota 70 beheert een kapitaal en uit het jaarlijkse rendement daarvan kunnen giften verstrekt worden. Uit dit fonds hebben o.a. in 2013 de Augustijnen van de Thomas a Villanova School in Sususweni bij Manokwari een bedrag ontvangen voor de aanschaf van meubilair om drie klaslokalen in te richten.