Home

24 juni  Christus' kruis: de grote standaard
24 juni, vóór 410

"Gij zijt het licht der wereld" zegt de Heer tot de apostelen, en Hij voegt er deze woorden aan toe: "Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten". Als Ik zeg dat gij licht zijt, dan bedoel Ik dat gij lampen zijt; wacht er u wel voor om hoogmoedig te juichen, uit vrees dat het vlammetje uitgaat. Ik plaats u niet onder de korenmaat, maar op de standaard om licht te geven. Welke is die standaard voor de lamp? Luistert naar de standaard: weest lampen, en gij zult een standaard hebben. Christus' kruis is een grote standaard. Wie licht wil verspreiden, mag zich niet schamen over de houten standaard. Luister, dan zult gij begrijpen waarom het kruis van Christus een standaard is. "Niemand steekt een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een standaard zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien", en dat zij verheerlijken: niet uzelf, - want als gij uzelf zoekt te verheerlijken, zoekt gij uzelf uit te doven - maar "uw Vader verheerlijken die in de hemel is". Door uw goede werken te zien, verheerlijken zij uw Vader. Om echter lampen te kunnen zijn, hebt gij uzelf niet kunnen aansteken, hebt gij u niet op de standaard kunnen plaatsen: Hij moet verheerlijkt worden die u dit heeft geschonken. Luister maar naar de apostel Paulus, luister naar de lamp die staat te juichen op de kandelaar: "God beware mij ervoor" zegt hij, (nu volgt er applaus omdat de toehoorders weten wat volgt), "God beware mij ervoor": - waarvoor dan bewaren? - "op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus". Op de standaard roem ik; als de standaard zich terugtrekt, dan val ik. "God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus; waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld". Gij hebt het toegejuicht en goedgekeurd. Mocht dan voor u de wereld worden gekruisigd, mocht gij gekruisigd worden voor de wereld. Wat betekent dat? Zoekt niet het geluk van de wereld; ziet af van het geluk van de wereld. De wereld vleit u, wacht u voor de verleider: de wereld bedriegt u, weest niet bang voor de belager. Als de voorspoed van de wereld u niet aantast, als de tegenspoed van de wereld u niet aantast, dan is de wereld voor u gekruisigd, en zijt gij gekruisigd voor de wereld. Roem op de standaard: lamp, bewaar op de standaard altijd de nederigheid, om uw luister te behouden; let op, om niet door de hoogmoed te worden uitgedoofd. Bewaar wat gij zijt geworden om u te kunnen beroemen op uw Maker.