Netwerk

Lekencongres

augustijnse spiritualiteit wereldwijd

Nieuw lekencongres OSA in Rome


Het IVe Lay Augustinian Congres wordt gehouden van 19-25 juni 2019 aan de rand van Rome.
Meer informatie via fraterniteiten en Familia Augustiniana. 
 

Lay-congres_2012-Istituo-Patristico_Roma

De Orde der Augustijnen heeft in samenwerking met vertegenwoordigers van augustijns geïnspireerde lekengroeperingen zoals de FAN in juli 2012 een succesvol Wereldcongres georganiseerd. Mensen uit alle continenten  hebben elkaar ontmoet en ervaringen uitgewisseld. Er is afgesproken een internationale samenwerkingsgroep te starten zodat het eenvoudiger wordt met elkaar in contact te komen.

Op Picasaweb staan honderden foto's van dit  Lekencongres in Rome  

In Augustijns Forum 2012 sept. p. 14 staat een terugblik door Jan Marijn van der Werf

In Open Vensters nr 48 pagina's 15-17 de uitleg over de coördinatoren

 

Lay-congres_2012-RomaLay-congres_2012-Roma