Netwerk

Augustijns Instituut

Het Augustijns Instituut in Eindhoven wil de belangstelling voor het leven en het werk van Augustinus stimuleren.

Om de belangstelling voor Augustinus' gedachtegoed te verdiepen en te verbreden zijn er wereldwijd zes augustijnse instituten opgericht. In het Augustijns Instituut Utrecht concentreert men zich op het toegankelijk maken van Augustinus' werk in het Nederlands. 

 

Publicaties

 

Augustijns_Instituut_UtrechtDe kernactiviteit van het Augustijns Instituut is het vertalen van Augustinus’ werken, vooral van zijn preken. De omvang van Augustinus’ literaire nalatenschap is zo groot, circa vijf miljoen woorden, dat de voorkeur bij het vertalen uitgaat naar teksten die iedereen kunnen boeien en verrassend actueel zijn. Aangezien Augustinus tijdens zijn preken de aandacht van een divers publiek goed kon vasthouden, zijn deze zeer geschikt als eerste kennismaking met zijn visie op de de bijbel en de christelijke gemeenschap. In het Webarchief staan levendige citaten uit zijn werk als smaakmaker voor de rest. Sinds de oprichting van het instituut in 1989 zijn inmiddels tientallen boeken van en over Augustinus verschenen. Voor de resultaten zie Publicaties- vertalingen en -studies. Het Augustijns Instituut organiseert tevens studiedagen rond deze preekteksten.

 

 

 Informatiecentrum over de kerkvader Augustinus

 

http://www.augustinus.nl/C67-Iconografie.htmlDe website en medewerkers geven antwoord op vele vragen over het leven en werk van Augustinus. De website bevat een enorme hoeveelheid informatie voor starters en professionals. De best bezochte pagina’s zijn de uitgebreide Biografie van Augustinus, de Iconografie met de fresco’s van Gozzoli over het leven van Augustinus en de databank Opera omnia met een overzicht van alle werken en serievertalingen van Augustinus. De tekstfragmenten in het Webarchief worden vaak besproken tijdens cursussen voor levensbeschouwing, op middelbare scholen, in leeskringen. Ook worden ze gebruikt in de liturgie of bij individuele levensmomenten.

 

Links

 

website Augustijns Instituut = www.augustijnsinstituut.nl of www.augustinus.nl
Andere Augustijnse instituten