Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Facebook  


De Nederlandse augustijnen en het Augustijns Instituut zitten op Facebook. Kijk bij Augustinus.nl

Nieuw: Het verhaal van Johannes  

Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie

 

 

Op 21 maart belichtte Joop Smit tijdens de Ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut zijn nieuwe boek: Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie.  Zie Publicaties > boeken

Toelichting door Joop Smit  

 

 

Verwacht: 
Een kleine orde met grote allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006

  

Save the Date: noteer alvast 28 augustus in uw agenda. Op het Sint Augustinusfeest verschijnt bij Uitgeverij Verloren Brian Heffernans geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met grote allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. De presentatie zal op 28 augustnus in Mariënhage Eindhoven plaatsvinden. Meer informatie volgt tzt. Voor de flaptekst zie Publicaties > boeken 

 

Onderwijs, basis voor vooruitgang 

Opening van de Villanovaschool te Susweni bij Manokwari op 9 oktober 2010

De augustijnse Villanovaschool viert haar eerste lustrum. Een brief van Ton Tromp over zijn middelbare school Villanova en de twee bijhorende internaten in Manokwari. De school is opgericht om kansarme Papoea's een betere toekomst te bieden. Hans van Reisen was hier in 2013 en november 2014 op bezoek. 

Foto: De opening door Ton Tromp op 9 oktober 2010 van de Villanovaschool te Manokwari.  Een nieuwe fotocollage  Andere artikelen zie Papoea-Barat

 

in memoriam Caspar van Lotringen

 
Caspar van Lotringen OSA (1923-2015)

Caspar van Lotringen overleed op 11 januari 2015 in het Berchmanianum te Nijmegen. Hij heeft vele pastorale functies vervuld, maar is vooral als 'ziekenhuispastor' van het Radboud bekend geworden.
Overweging

 

 

 

 

De reis van vijf kelken en één ciborie


In het depot van het Augustijnenklooster in Eindhoven liggen veel religieuze voorwerpen van een rijk rooms leven dat voorbij is. Om te voorkomen dat dit erfgoed op Marktplaats belandt, zoeken de paters een nieuwe bestemming. Ze vinden die 1500 kilometer naar het oosten, in Roemenië.
Een verslag van Olaf Tempelan in de Volkskrant van zaterdag 27 december 2014, p. 4 en 5.


in memoriam
Hugo Vandalon 
 

Hugo Vandalon, OSA 1915-2014


Op 13 december is Hugo Vandalon, 99 jaar en 11 maanden oud, aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden. In zijn werkzame leven was hij leraar en later pastor in o.a. Amsterdam-West. 
Overweging 

 

 

14 november  Utrecht
Overdracht Provinciaal Archief

 

Het Utrechts Archief

Een groot deel van het Provinciaal Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is officieel overgedragen aan Het Utrechts Archief. In Utrecht wordt het archief toegankelijk voor een breed publiek. De middag werd opgeluisterd met een tekst van Martijn Schrama over de archivarissen en een presentatie van Brian Heffernan over enkele topstukken uit anderhalve eeuw geschiedenis van het augustijnse archief.

Kaj van Vliet overhandigt de Inventaris van de archiefstukken aan Paul Clement, OSA

Tevens vond de overhandiging plaats van een liber amicorum aan Martijn Schrama om zijn leven en werk te eren: Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. Lees meer

 

 

Twee augustijnen tot bisschop benoemd 


Op 6 november 2014 heeft paus Franciscus de augustijn Donatus Aihmiosion Ogun benoemd tot bisschop van het bisdom Uromi, Edo in Nigeria. Op 3 november heeft hij de augustijn Robert Francis Prevost benoemd tot bisschop voor het bisdom van Chiclayo, Peru.

Donatus Ogun Donatus Ogun

Donatus Aihmiosion Ogun, OSA (1966, Sapele, Nigeria) studeerde Kerkelijk recht aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome en keerde na zijn studie in 2001 terug naar Nigeria. Daar werkt hij vanaf 2006 in de parochie Iwaro Oka- Akoko,maar was tevens vanaf 2009 bisschoppelijk vicaris voor de religieuzen in het bisdom Warri. In 2013 werd hij directeur van het nieuwe Saint Augustine Institute in Makurdi.
Voor zijn biografie zie osanet.org 

 

 

Robert Prevost, OSA Robert Prevost

 Robert Francis Prevost, OSA (1955, Chicago, Illinois) was prior-generaal van de Orde der Augustijnen vanaf 2001 tot 2013. Vanuit Chicago keert hij terug naar Peru waar hij van met een kleine onderbreking vanaf 1985 tot en met 1998 werkzaam was. In Trujillo richtte hij het gemeenschappelijke vormingshuis op voor de vicariaten Chulucanas, Iquitos en Apurimac. In deze periode bekleedde hij verschillende functies zowel binnen de augustijnse provincie als in het aartsbisdom Trujillo. 
Het nieuwsbericht over zijn benoeming vanuit Chiclayo Voor zijn biografie zie osanet.org