Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

affiche Bezinning in de binnenstad met afbeelding van het boek van Carel ter Linden7 oktober Eindhovense Studentenkerk
Carel ter Linden: Wat doe ik hier in Godsnaam? 


Zijn gelijknamige boek is een zoektocht naar God. ijn zijn ogen is 'God' een geestelijke werkelijkheid die een appèl doet op de mense tot humaniteit te midden van een raadselachtige en soms vijandige wereld. Deze werkelijkheid is in voortdurende ontwikkeling en kan aleen door de mens gekend en belichaamd worden. Een lezing uit het programma Bezinning in de Binnenstad Eindhoven van de Augustijnenkerk Eindhoven, 
Plaats: Eindhovense Studentenkerk, Kanaalstraat 8, Eindhoven
Tijd: 7 oktober, 19.30-21.30 uur Lees verder bij Actueel

  

folder Augustijnse Beweging 24 oktober 201524 oktober Priorij Emmaus Maarssen
Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging 

 

Wat voor nut heeft het met het hart te geloven als onze mond aarzelt om uit te spreken wat in ons hart is opgekomen? (zie Augustinus' preek 108 in 'Als korrels tussen kaf')

Meer dan ooit lijkt 'geloven' of 'het geloof' tegenstrijdige reacties op te roepen. Geloven en geloof kunnen een rots in de branding zijn of een rots om op te bouwen. Maar wat voor de een een hoeksteen is in hun leven is voor de ander een struikelblok. De vraag die bij deze ontmoeting centraal staat is: in hoeverre getuigen wij van ons geloof, durven we dat vandaag de dag nog? Lees verder bij Actueel 

 

 

zat. 14 november Boskapel Nijmegen
Inspriatiedag Augustinus:

Blijf niet stilstaan! 

 

Wat heeft Augustinus te bieden in onze sterk veranderende samenleving? Deze dag wordt speciaal georganiseerd voor geloofsgemeenschappen en fusieparochies die de naam van Augustinus dragen of die een andere naam hebben, maar zich sterk laten inspireren door Augustinus. Organisatoren zijn de Boskapel Nijmegen en de Augustijnenkerk Eindhoven.  
Zie Actueel voor alle informatie 

 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian HeffernanFeestdag St. Augustinus: boekpresentatie

Een kleine orde met allure. 
De augustijnen in Nederland, 1886-2006


de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)

Op het Sint Augustinusfeest preseneerde Brian Heffernan zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. 
Lees verder bij Publicaties > Kleine orde met allure 
Wie is wie op het Fresco >zie Het fresco in de refter van Mariënhage
 


Agenda:   

7 oktober: Carel ter Linden: lezing Eindhovense Studentenkerk 'Wat doe ik hier in Godsnaam?'
10 oktober: FAN Ontmoetingsdag Amsterdam, mmv Brian Heffernan
20 oktober: Mariënhage Provinciedag
24 oktober: Augustijnse Beweging Maarssen, mmv Anthony Dupont
14 november: Boskapel, inspiratiedag Augustinus
14 november: Laurentiusdag Rotterdam mmv Augustijns Instituut 
1 december Mariënhage Provinciedag
zie ACTUEEL

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
Nieuwe data 23 sept en 4 nov 2015. Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

   

 

Drieluik Ecce Homo van Van Heemskerck ‘terug’ in Dordrecht 

 

Ecco Homo, 1544 Dordrecht, door Maarten van Heemskerck. Nu in het Getty Museum, kopie in DordrechtIn de Augustijnenkerk Dordrecht is het drieluik ‘Ecce Homo’ van Maarten van Heemskerck (1498-1574) weer te zien. Het Getty Museum in Los Angeles schonk een levensgrote kopie als dank voor de hulp uit Dordrecht bij het historisch onderzoek n.a.v. de restauratie van dit schilderij. De kopie is ingelijst in een nieuw houten drieluik en oogt bijna even goed als het origineel. Op de zijpanelen zijn de opdrachtgever en zijn vrouw uitgebeeld; schout Jan van Drenckwaert en zijn tweede vrouw Margaretha de Jonge van Baardwijk. Het schilderij dat in 1544 gereed kwam, hing hier tot 1572. 

De Augustijnenkerk maakte deel uit van het Augustijnenklooster dat de augustijnen in 1572 moesten verlaten. Dit klooster, Het Hof, waar in 1572 de eerste vrije Statenvergadering plaatsvond, wordt druk bezocht vanwege het onlangs geopende museum Het hof van Nederland (met aandacht voor het ontstaan van de Republiek der Nederlanden) en het in september te openen Documentatie- en Kenniscentrum 'Augustijnenhof' van de stichting illustre Dordracum, met aandacht voor de lokale geschiedenis. 


Ans van Zeijst (zr Theofoor) in UB Nijmegen   

zr Theofoor van Zeijst, moniale augustines In de studiezaal van het KDC op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek van het Radboud Nijmegen zal vanaf september een expositie te zien zijn van kunstenares Ans van Zeijst (1906-1988) die bij haar intrede bij de monialen augustinessen de naam Theofoor aannam. Uit haar persoonlijk archief worden ontwerpen getoond voor brochures, affiches, boekomslagen, oorkonden, gelegenheidsprentjes. Daarnaast een groot aantal unica van fraai uitgevoerde ontwerpen en werktekeningen van kelken, kazuifels en wandkleden. De tentoonstelling laat het veelzijdige oeuvre van de kunstenares zien, een oeuvre dat mede bepalend is geweest voor ons beeld van de naoorlogse katholieke wederopbouw. Zr Theofoor heeft ook een OSA-zegel voor Werkhoven ontworpen en is de bedenkster van de naam 'Gods Werkhof' voor de priorij van de monialen in Werkhoven.

De tentoonstelling is i.v.m de verhuizing van het KDC opgeschort naar september 2015. Locatie: eerste etage van de UB Radboud Nijmegen. Meer informatie ziewww.ru.nl/kdc 
 

 

Ekkehard Muth, BoskapelIn gesprek met Ekkehard Muth
interview

De spiritualiteit van Augustinus wordt vaak een 'horizontale' spiritualiteit genoemd, God in mensen, Jij-in-mij. Maar dat is dus maar ten dele waar. Augustinus verlangt net zo vaak naar de verticale ervaring: ik-in-Jou. Misschien moeten we bij Augustinus horizontaal en verticaal niet zozeer als twee polen van een spanningsveld zien, maar veeleer als twee middelpunten van één ellips die bij elkaar horen. De ellips draait gewoon om 'U hoger, dan mijn hoogste hoogte' en 'U mij dichter bij dan ik mijzelf'.  De uitspraken van Augustinus over veranderende tijden zijn helemaal in deze tijd.
Peter van Hasselt in gesprek met Ekkehard Muth 

 

fotocollage van screenshots uit videoboodschap van Tron Tromp VillanovaschoolNieuwe video van Ton Tromp over de Villanova school   - 22 juni 2015


Een filmpje van een paar minuten over het reilen en zeilen van de Villanovaschool, met dankwoord aan de vele trouwe donateurs!
zie Onderwijs, basis van vooruitgang

 

 

 

Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie  Nieuwe publicatie

 

 Het verhaal van Johannes / Joop Smit

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl