Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Kom luisteren naar een concert van gedeelten
uit het middeleeuwse Augustinusofficie 
 

Aanstaande zondag 26 augustus zingen twee koren in de Sint Catharinakerk in Utrecht gedeelten uit de eerste vespers en de metten van het Augustinusofficie vanwege de sterfdag (kerkelijke feestdag) van Sint Augustinus. De bezoekers ontvangen een boekje met de Latijnse tekst en Nederlandse vertaling.
     Een bijzonder concert dus op zondag 26 augustus a.s. tussen 16.00 - 17.00 uur in de kathedrale Sint-Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Aan het concert wordt meegewerkt door de Utrechtse Vrouwen Schola onder leiding van Arnoud Heerings en door de Vrouwenschola van de Utrechtse Josephkerk onder leiding van Marietrees Broeren. Martijn Schrama o.s.a. geeft een toelichting op de geschiedenis van dit Augustinusofficie.
     De teksten en de gregoriaanse melodieën worden toegeschreven aan Rupert van Deutz (1075-1129) die voor zijn vertrek naar de Abdij van Deutz leefde als monnik in de Luikse benedictijnenabdij Sint-Laurentius. In de gregoriaanse melodieën herkent men de invloed van de Luikse school. De Latijnse teksten van het officie zijn gebaseerd op Augustinus' Belijdenissen.
     Toegang tot het concert is gratis; na afloop is er een collecte voor de onkosten.Augustijns Forum zomer 2018 is verschenen 


Augustijns Forum 2018 nummer 2 juniGod is liefde!
'God is liefde!' Weinig woorden, groots van inhoud.
Hoe snel zeg je dat niet, maar op de weegschaal:
wat een gewicht! God is liefde!
Wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.
Laat God je huis zijn en jij een huis voor God.
Woon in God, dan woont hij in jou.
God blijft in jou, hij houdt jou bijeen.
Jij blijft in God om niet te vallen.
'De liefde komt nooit ten val', zegt Paulus.
Als God jou omvat, hoe zou je dan kunnen vallen?

citaat uit Augustinus, Preken over Eerste Brief van Johannes, 9,1
afb.: Augustinus in zijn studeerkamer en prekend voor de gelovigen. Miniatuur in de Traktaten op het Johannesevangelie, ms 12de eeuw, Madrid.

Voor de inhoud zie Publicaties > Augustijns Forum

Brieven van de generaal Alejandro Moral Antón o.s.a.
website http://isa.augustinians.net/en/news/the-order/265-messagio-del-priore-generale-agli-agustiniani-giovani-message-from-the-prior-general-to-young-augustinians-mensaje-del-prior-general-a-los-agustinos-jovenesWereldjongerendag en
Augustinian Youth Encounter 

Panama januari 2019 


Met de Augustinian Youth Encounter en de World Youth Day in het vooruitzicht, beide in Panama in januari 2019, schreef de prior generaal Alejandro Moral Antón twee brieven, aan de jongeren en aan de jonge augustijnen waarin hij hun aanspoort zich in te zetten voor een nieuwe wereld. 

pdf van de brief aan de jongeren 
pdf van de brief aan de jonge augustijnen 
brieven te vinden op http://isa.augustinians.net > news 

 

22 mei Feestdag H. Rita 

Rita van Cascia 1381-1447Op 22 mei is Rita van Cascia overleden. Volgens haar levensbeschrijver Fra Cavalucci vonden er al in haar laatste levensperiode door haar tussenkomst talloze wonderen en gebedsverhoringen plaats. Op 22 mei 1447 overleed Rita in een geur van heiligheid. Tevoren had zij het sacrament van de zieken ontvangen. Het volk vertelde dat op het moment van haar dood een zwerm bijen met bruine vleugeltjes zich neerzette op de muur van het klooster en deze zo met een rouwkleed bedekte. Haar lichaam werd op verzoek van het volk niet begraven. Het ligt opgebaard in de zijkapel van de naar haar genoemde basiliek en is intact gebleven. Door de levendige Ritadevotie trekken zeer veel pelgrims en toeristen naar Cascia. Op de collonade die naar de kerk leidt, ziet u telkens een zwarte bij afgebeeld.
Ze wordt de heilige van de onmogelijke, hopeloze zaken genoemd omdat zij bijv. zeer vijandige personen toch met elkaar kon verzoenen. Voor een levensbeschrijving zie www.augustinus.nl/C101-Rita-van-Cascia Volkskrant vrijdag 30 maart 2018 Het eeuwig levenPater Jacob (Jaime) Postma 1925-2018

pater Jaime Postma in de Volkskrant


Een mooi terugblik op het leven van pater Postma in de Volkskrant van vrijdag 30 maart: 'Een Augustijn die zwoegde op 4000 meter hoogte' door Peter de Waard in de rubriek Eeuwig leven.  
(lezen: klik op het artikel met de rechtermuisknop, kies: Afb. openen in nieuw tabblad of kies: Opslaan als voor grotere weergave) Zie ook Boeken > Postma 'Het zal je maar gebeuren

 

Belofte van verbondenheid Caspar Becx in de kapel van de Curia OSA Rome ten overstaan van vicaris generaal Joseph FarrellFraterniteit: nieuwe belofte van verbondenheid 


Tijdens een retraite en studiereis van de fraterniteit, februari 2018, heeft Caspar Becx voor het eerst zijn belofte van verbondenheid uitgesproken ten overstaan van vicaris-generaal Joseph Farrell in de kapel van de Curia OSA in Rome. De belofte geldt voor een periode van vijf jaar. De fraterniteit bestaat uit zes leden en wordt begeleid door Martijn Schrama. De retraite werd verzorgd door Wim Sleddens. Zie Fraterniteit.

 

  

Sleuteloverdracht Mariënhage 21 december 2017De sleuteloverdracht van Mariënhage
21 december 2017

 
Het is allemaal begonnen in 2008 maar pas negen jaar later op 21 december 2017 konden de handtekeningen worden gezet en vond de sleuteloverdracht plaats. Er is heel wat water door de Dommel gevloeid voordat een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat op tafel lag. Vele partijen en commissies zaten aan tafel: de Augustijnen en het Generalaat OSA, het Bisdom Den Bosch, de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de DELA. 
 Voortbouwend op het verleden – waarin de Augustijnen een centrale plaats innamen – geloven de DELA en de Gemeente Eindhoven dat ook na de verbouwing deze plek een ontmoetingsplaats zal worden waar mensen verdriet en vreugde met elkaar kunnen delen; er zal gerouwd maar ook gefeest worden. 
Foto v.l.n.r.: provinciaal Pierre Stikkelbroeck, prior Louis Mulder en Edzo Doeve, voorzitter bestuur DELA.

  

Wat is eerlijkheid - honesty? Het resultaat staat op een posterNieuwe nieuwsbrief van Ton Tromp, dec 2017
Nieuwe website voor SAS-Papua 

 

Eind december 2017 schreef Ton Tromp voor alle fans en donateurs zijn nieuwsbrief over wel en wee in de Villanovascholen in Manokwari. Er wordt volop gebouwd, kinderen die liever blijven, moeten misschien toch naar huis en een jonge lerares gaat trouwen.
Verder lezen op de pagina Nieuwsbrieven uit Papoea-Barat.

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit Recent verschenen
Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl