Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Facebook  

De Nederlandse Augustijnen en het Augustijns Instituut zitten op Facebook. Kijk bij Augustinus.nl, ook te zien als je geen Facebookaccount hebt. 

 

Pasen: Laat uw geloof leven 
 

ChristusAugustinus is onder de indruk van het verhaal over Jezus’ verrijzenis bij Lucas 24. Jezus’ boodschap aan het adres van de Emmaüsgangers is dezelfde die ook de vrouwen hadden gekregen: men had op de hoogte kunnen zijn, want alles wat er is gebeurd, was van te voren aangekondigd. "Vóór zijn lijden had Hij alles voorzegd," zegt Augustinus, "Hij zou lijden, Hij zou sterven en Hij zou op de derde dag opstaan. Welnu, Hij stierf, en kijk: alles vergaten ze." 

Die reactie wijst op wanhoop en tekortkomingen in het geloof. “Kijk toch,” zegt Augustinus, “Christus leeft, en in u is de hoop gestorven” (s. 235,2). Zijn leerlingen hadden Hem dus wel gezien, maar pas bij het breken van het brood herkenden ze hem. “De afwezigheid van de Heer is in feite geen afwezigheid. Zorg ervoor dat u gelooft. Dan is Hij met u, ook al ziet u Hem niet” (s. 235,2).
Lees meer 

 

 

Nieuw: Het verhaal van Johannes  

Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie

 

 

Op 21 maart belichtte Joop Smit tijdens de Ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut zijn nieuwe boek: Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie.  Zie Publicaties > boeken

Toelichting door Joop Smit  

 

 

Verwacht: 
Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006

  

Save the date: noteer alvast 28 augustus in uw agenda. Op het Sint Augustinusfeest verschijnt bij Uitgeverij Verloren Brian Heffernans geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. De presentatie zal op 28 augustus in Mariënhage Eindhoven plaatsvinden. Meer informatie volgt tzt. Voor de flaptekst zie Publicaties > boeken 

 

Onderwijs, basis voor vooruitgang 

Opening van de Villanovaschool te Susweni bij Manokwari op 9 oktober 2010

De augustijnse Villanovaschool viert haar eerste lustrum. Een brief van Ton Tromp over zijn middelbare school Villanova en de twee bijhorende internaten in Manokwari. De school is opgericht om kansarme Papoea's een betere toekomst te bieden. Hans van Reisen was hier in 2013 en november 2014 op bezoek. 

Foto: De opening door Ton Tromp op 9 oktober 2010 van de Villanovaschool te Manokwari.  Een nieuwe fotocollage  Andere artikelen zie Papoea-Barat

 

14 november  Utrecht
Overdracht Provinciaal Archief

 

Het Utrechts Archief

Een groot deel van het Provinciaal Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is officieel overgedragen aan Het Utrechts Archief. In Utrecht wordt het archief toegankelijk voor een breed publiek. De middag werd opgeluisterd met een tekst van Martijn Schrama over de archivarissen en een presentatie van Brian Heffernan over enkele topstukken uit anderhalve eeuw geschiedenis van het augustijnse archief.

Kaj van Vliet overhandigt de Inventaris van de archiefstukken aan Paul Clement, OSA

Tevens vond de overhandiging plaats van een liber amicorum aan Martijn Schrama om zijn leven en werk te eren: Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. Lees meer

 

 

Facebook  


De Nederlandse augustijnen en het Augustijns Instituut zitten op Facebook. Kijk bijAugustinus.nl