Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Ekkehard MuthIn gesprek met Ekkehard Muth
interview

De spiritualiteit van Augustinus wordt vaak een 'horizontale' spiritualiteit genoemd, God in mensen, Jij-in-mij. Maar dat is dus maar ten dele waar. Augustinus verlangt net zo vaak naar de verticale ervaring: ik-in-Jou. Misschien moeten we bij Augustinus horizontaal en verticaal niet zozeer als twee polen van een spanningsveld zien, maar veeleer als twee middelpunten van één ellips die bij elkaar horen. De ellips draait gewoon om 'U hoger, dan mijn hoogste hoogte' en 'U mij dichter bij dan ik mijzelf'.  De uitspraken van Augustinus over veranderende tijden zijn helemaal in deze tijd.
Peter van Hasselt in gesprek met Ekkehard Muth 

 

Zomertentoonstellingen met een augustijnse link
Charles en Karin Eyck in Wittem en Valkenburg 

 

Charles Eyck en Karin Eyck dubbeltentoonstelling tm augustus 2015 in Wittem en ValkenburgAanleiding voor de expositie in Wittem vormen de schilderingen van Charles Eyck in de Kloosterkerk uit 1939. In de expositie worden schilderijen getoond uit de periode vóór 1950 waarin hij op verschillende locaties werkte:  Amsterdam, Rome, Frankrijk, Limburg en Curaçao. Het is een mix van landschappen, stads- en dorpsgezichten en portretten.  In de vitrinekasten van de kloosterbibliotheek zijn tekeningen geëxposeerd. De expositie geeft bezoekers inzicht in de veelzijdigheid en kunsthistorische betekenis van Charles Eyck (1897-1983), een van de bekendste Limburgse kunstenaars. 
     Tegelijkertijd worden in het Museum Land van Valkenburg werken getoond van het echtpaar Charles en Karin Eyck. De nadruk hier ligt op schilderijen van Karin Eyck die een zeer verdienstelijk portretschilder was.  In de museumzaal wordt de sfeer van het atelier van Charles Eyck in Ravensbos nagebootst met originele attributen en meubilair uit familiebezit. Het is de eerste keer dat schilderijen van Karin Eyck in deze omvang worden getoond. 
De dubbeltentoonstelling loopt van 28 juni tm 31 augustus in Wittem en Valkenburg. Meer informatie bij www.bezininlimburg.nl  

Ans van Zeijst (zr Theofoor) in UB Nijmegen   

zr Theofoor van Zeijst, moniale augustines In de studiezaal van het KDC op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek van het Radboud Nijmegen is tm 31 augustus een expositie te zien van kunstenares Ans van Zeijst (1906-1988) die bij haar intrede bij de monialen augustinessen de naam Theofoor aannam. Uit haar persoonlijk archief worden ontwerpen getoond voor brochures, affiches, boekomslagen, oorkonden, gelegenheidsprentjes. Daarnaast een groot aantal unica van fraai uitgevoerde ontwerpen en werktekeningen van kelken, kazuifels en wandkleden. De tentoonstelling laat het veelzijdige oeuvre van de kunstenares zien, een oeuvre dat mede bepalend is geweest voor ons beeld van de naoorlogse katholieke wederopbouw. Zr Theofoor is de ontwerpster van o.a. het zegel van de Orde der Augustijnen (rechtsboven) en de bedenkster van de naam 'Gods Werkhof' voor de priorij van de monialen in Werkhoven.

De tentoonstelling loopt tm 31 augustus op de eerste etage van de UB Radboud Nijmegen. Meer informatie zie www.ru.nl/kdc 
 

 

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian Heffernan28 augustus: uitnodiging boekpresentatie
Een kleine orde met allure.
De augustijnen in Nederland, 1886-2006


Op het Sint Augustinusfeest preseneert Brian Heffernan zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. 
iedereen is welkom. 
Programma en aanmelding zie Actueel

Publicaties > boeken 

 

 

fotocollage van screenshots uit videoboodschap van Tron Tromp VillanovaschoolNieuwe video van Ton Tromp over de Villanova school   - 22 juni 2015


Een filmpje van een paar minuten over het reilen en zeilen van de Villanovaschool, met dankwoord aan de vele trouwe donateurs!
zie Onderwijs, basis van vooruitgang

 

 

Open kloosterdag 13-14 juni 

 

Foto's van het kloosterweekend in de kerk en in de tuin zie augustinus.nl op Facebook

Programma zie Actueel.  

  

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
Nieuwe data 23 sept en 4 nov 2015. Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

   
Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie  Nieuwe publicatie

 

 Het verhaal van Johannes / Joop Smit

 

 

 

Opening van de Villanovaschool te Susweni bij Manokwari op 9 oktober 2010

Onderwijs, basis van vooruitgang


augustijnse Villanovaschool viert haar eerste lustrum. Een brief van Ton Tromp over zijn middelbare school Villanova en de twee bijhorende internaten in Manokwari. De school is opgericht om kansarme Papoea's een betere toekomst te bieden. 
Foto: De opening door Ton Tromp op 9 oktober 2010 van de Villanovaschool te Manokwari.  Een nieuwe fotocollage  Andere artikelen zie Papoea-Barat

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl