Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Piet Stikkelbroeck in de krant
 

In het katern “Spectrum” van het Eindhovens Dagblad van zaterdag 19 april 2014 staan een foto van en een interview met Piet Stikkelbroeck. Vincent van den Hoogen maakte de foto, waarop Piet tegen de achtergrond van de Augustijnenkerk (de “Paterskerk”) nieuwsgierig de verte in kijkt. Het interview, afgenomen door Patrick Wiercx, sluit bij de foto aan. In kort bestek presenteert het Piets leven als Augustijn. Een bijzonder leven, want na in 1958 op verzoek van de orde naar Parijs te zijn vertrokken, zou hij daar tot 2012 blijven. Hij voltooide er zijn studies en was op verschillende plaatsen pastoor, onder meer in de chique Saint Germain l’Auxerrois, vlakbij het Louvre. Inmiddels woont hij weer in Klooster Mariënhage en brengt hij veel tijd door met Eindhoven verkennen zoals hij Parijs had leren kennen: door te wandelen. Met nog steeds nieuwsgierige blik. 

 

 

Landelijke Open Kloosterdag 10 mei 

Op zaterdag 10 mei, 12.00 - 16.00 uur is het opnieuw mogelijk onder begeleiding het klooster te bezichtingen. Het thema is 'Heden, verleden en toekomst van de augustijnse spiritualiteit.

Negen priesterjubilea

Dit voorjaar vieren vijf augustijnen hun gouden of diamanten priesterjubileum: op 13 maart Hans Maassen (60 jaar priester); op 14 maart Jan-Piet Smetsers (55 jaar priester); op 14 maart Hans van den Berg, Edward Clarenbeek, Piet Giesen, Louis Mulder, Joop Smit (allen 50 jaar priester); op 25 april Nico Beumer (60 jaar priester); 12 juni Hans Hulshoff (60 jaar priester).
Van harte gefeliciteerd!

Augustinus preekt in aanwezigheid van bisschop Valerius  Carle van Loo, 1755 Koor van de Notre Dame des Victoires in Parijs 

Augustinus preekt in aanwezigheid van bisschop Valerius
Carle van Loo, 1755, Koor van de Notre Dame des Victoires in Parijs 

Dit is een van de weinige afbeeldingen waar Augustinus in aanwezigheid van de bisschop preekt. Valerius zit tegenover hem en luistert aandachtig. Wat Augustinus zegt, wordt door een snelschrijver (notarius) genoteerd.

Wanneer Augustinus in 391 Hippo bezoekt, wordt hij op initiatief van de kerkgemeenschap daar door bisschop Valerius tot priester benoemd. In 395 verleent bisschop Valerius aan Augustinus het recht te mogen preken in aanwezigheid van de bisschop. Dat is een uitzonderlijke situatie, maar Valerius beheerst het Latijn onvoldoende om een goede homilie te kunnen houden.

In de eerste paragraaf van brief 21 geschreven aan Valerius kort na zijn benoeming tot priester, verwoordt Augustinus zijn gevoelens over dit belangrijke ambt. Hij schrijft dat in deze tijd niets makkelijker, prettiger en aantrekkelijker lijkt dan het ambt van bisschop, priester of diaken, tenminste als je het plichtmatig vervult en vooral denkt aan je eigenbelang. Maar voor God is juist niets ellendiger en meer verkeerd dan die houding. Zo is in dit leven en vooral in deze tijd niets moeilijker, inspannender, gevaarlijker dan de goede uitoefening van het ambt van bisschop, priester of diaken.

 

In memoriam Jan Peeters (1934-2014)Jan Peeters, OSA 1934-2014

Op 25 februari overleed Jan Peeters, pastoor te Mill en Pattensen-Nordstemmen (Duitsland).Hij was een mens uit één stuk. Zijn diepe, door niets te vertroebelen geloof in God, kenmerkte hem. Parochianen droegen hem op handen. Hij kwam achter zijn altaar vandaan en sprak mensen van dichtbij. Ook buiten de kerk was hij actief.
Avondwake en overweging

 

Een kloosterling in revolutietijd

 

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn 1766-1815 / Martijn Schrama, OSA

Het schilderij van Gerard De San in de Augustinuskerk in Utrecht met het verhaal dat er meer schilderijen waren geweest, en een paar overeenkomsten in de levensloop van Hildebrand Verhoeckx waren reden voor Martijn Schrama, zelf augustijn, om in het Provinicaal Archief van de Nederlandse Augustijnen een onderzoek te starten.

Ondanks de weinige beschikbare gegevens over Hildebrand Verhoeckx onstaat een breed beeld van die voor religieuzen moeilijke tijd, eind 18de - begin 19de eeuw in zowel de Zuidelijke als Noordelijke Nederlanden. 

Lees verder bij Hildebrand Verhoeckx, een kloosterling in revolutietijd

 

Twee priesterjubilea  

Dit najaar vierde op zondag 3 november pater Martijn Schrama zijn 40-jarig priesterjubileum met een feestelijke mis in de Sint Augustinus te Utrecht. En in het weekend van 30 november-1 december werd met een symposium en feestelijke mis het 40-jarig priesterjubileum van pater Joost Koopmans luister bijgezet.

Citaat uit het dankwoord van pater Martijn Schrama: 

Augustinuskerk Utrecht. De zegen verwoord door Martijn Schrama tijdens zijn 40-jarig priesterjubileum

'Het is niet zo, dat ik op de dag van mijn wijding (3 november 1973) al zat uit te kijken naar het eerste jubileum dat zich zou aandienen. In de traditie van de Kerk werd bij priesterfeesten vaak het psalmwoord aangehaald: Gij zijt priester in eeuwigheid. Dat voor mij vandaag pas veertig jaar van die eeuwigheid voorbij is, doet me toch wel even duizelen. …t een week geleden hikte ik nog wat tegen dit feest aan, totdat ik een felicitatie kreeg van een medebroeder.

 

Hij sprak over de viering als een feest van trouw en dankbaarheid, en citeerde daarbij het psalmwoord: Non nobis, Domine, non nobis.
Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw Naam zij alle eer.
 Hij had er aan toegevoegd: Er zijn zo van die dagen dat je eigen naam genoemd mag worden. 

… Maar wat ik dwars door alle feiten heen het meest belangrijk vind, is, dat ik voor mezelf mag vaststellen, dat je in dit herders-ambt kunt groeien; groeien in vertrouwdheid met het woord van de Schrift. Dat je vanaf het altaar de nabijheid van de Heer mag doorgeven, en daarbij zelf mag toenemen in liefde voor andere mensen. Met name de kerkvader Augustinus heeft, via zijn preken, voor die groei mijn aandacht gevraagd. … 
… Erg dankbaar ben ik dat ik dit feest samen met u mag vieren. '

Fragmenten uit het dankwoord van pater Martijn Schrama, OSA,
zondag 3 november, Sint Augustinuskerk Utrecht. Voor de preken van pater Schrama zieVerdieping op www.dekathedraal.com/deaugustinus/   

Augustinuskerk Utrecht. Felicitaties van parochianen na afloop van de viering.

Augustinuskerk Utrecht. Feliciaties en taart tijdens de receptie

 

Symposium 

De eigen identiteit van een kloosterkerk 

 

Augustijnenkerk Eindhoven. Symposium tijdens het debat

De prettige aanleiding om een symposium te organiseren is het 40-jarig ambtsjubileum van pater Joost Koopmans die op 1 december 1973 in de Augustijnenkerk in Eindhoven tot priester werd gewijd en nu de rector van deze kerk is.

Het symposium stond in het teken van gemeenschapsvorming. Er waren lezingen, gesprekken en discussies. Ieder kon meepraten over dit onderwerp.

Sprekers op deze dag waren Peter Nissen,  hoogleraar  spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen; Jeroen Jeroense, dominee te Elst en Rein Vaanhold, rector van de Kruisherenkapel in Uden.

Meer informatie over de viering van het 40-jarig ambtsjubileum van pater Joost Koopmans staat op de site van www.augustijnenkerk-eindhoven.nl  

De sprekers tijdens het debat: v.l.n.r.: Rein Vaanhold, Peter Nissen, Jeroen Jeroense