Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Jacob (Jaime) Postma o.s.a. 1925-2018in memoriam Jacob (Jaime)Postma o.s.a.


Pater Jacob (Jaime) Postma is vrijdagmiddag 16 februari 2018 overleden. In 1950 vertrok hij als jonge priester naar Bolivia. Na twee jaar pastoraat in La Paz werd hij overgeplaatst naar Chulumani. Hij woonde en werkte later in Chojlla en Irupana. Daar in de hooglanden heeft hij als rondtrekkend 'apostel' het Woord verkondigd, ruim 45 jaar lang. Het christelijk geloof was verwaarloosd, maar kwam opnieuw tot bloei. De bouw van kapellen Chulumani, Adento, Irupana lieten zien dat de bewoners weer een sociale gemeenschap werden waar men voor elkaar zorgt. De Nederlandse augustijnen hebben daar o.a. Radio Yunngas opgericht voor betere communicatie en voorlichting, betrouwbare spaar- en leencoöperaties, eenvoudige gezondheidscentra, scholen en opvang voor weeskinderen.  In Chojlla woonde Jaime Postma alleen, in Irupana vormde hij samen met broeder Bernardo een klein convent. Terug in Nederland heeft Jacob Postma veel belevenissen, avonturen, ontmoetingen in korte verhalen gepubliceerd in de reeks 'Het zal je maar gebeuren', zie de boekenpagina

Jacob Postma is 92 jaar geworden. De uitvaardienst is zaterdag 24 februari om 11.00 uur in de Kapel van Huize Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven. U kunt vanaf 10.30 uur afscheid nemen van pater Jacob Postma. De begrafenis vindt aansluitend plaats op het Kloosterkerkhof (Mariënhage), Tramstraat 37 Eindhoven. 

in memoriam Bernardo Thöene o.s.a.

Bernardo Thöene o.s.a. 1924-2018Op donderdag 15 februari 2018 is broeder Bernardo Thöene overleden. In 1955 ging hij naar Bolivia waar hij meer dan 40 jaar in de missie werkzaam was. Bijna 25 jaar lang bood hij straatjongens een thuis. Zijn medebroeder Nico Beumer schetst hem in het volgende portret:

In een heel andere wereld bewoog zich Bernard Thöene. Hij had verzocht zich meer te mogen wijden aan de zorg voor zwerfkinderen, die hij dagelijks tegenkwam op de markt van Cochabamba. Hij kreeg een klein lokaal tot zijn beschikking om enkele jongens onder te kunnen brengen. Zij kregen eten, hun haren werden geknipt, hun kleren gewassen en versteld, er werd gekookt en brood gebakken, de kinderen werden naar school gestuurd en er werd voor hen naar een pleeggezin of werk gezocht. De jongens moesten wel de handen uit de mouwen steken. Al spoedig nam hun aantal toe. Er ontstond behoefte aan meer slaapgelegenheid en als er dan toch nog tekort was, werden er matrassen op de grond neergelegd. Wonden, meestal opgelopen bij straatgevechten, werden verzorgd. De zieken werden naar het ziekenhuis gebracht en hun persoonlijke documentatie kwam op orde. Uit de buurt kwamen elke dag jongens en meisjes een bord warme pap halen. Bernard was bekend bij advocaten, parochiepriesters, buschauffeurs, artsen, verpleegsters, gevangenisbewaarders, politie, en andere opvanghuizen. En dat alles in een ordelijke wanorde. Hij deed dat werk bijna 24 iaar lang. Naar schatting hebben ongeveer zeshonderd kinderen bij hem een warm onthaal gevonden.
Bron: Niemand zat op hen te wachten. Geschiedenis van de Nederlandse Augustijnen in Bolivia/ Nico Beumer, p. 51

Bernardo Thöene is 93 jaar geworden. De uitvaardienst is donderdag 22 februari om 11.00 uur in de Kapel van Huize Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven. U kunt vanaf 10.30 uur afscheid nemen van broeder Bernardo. De begrafenis vindt aansluitend plaats op het Kloosterkerkhof (Mariënhage), Tramstraat 37 Eindhoven. 

 

Jos van den Broek o.s.a. 1930-2018

in memoriam Jos van den Broek o.s.a.


Op 13 februari 2018 is augustijn Jos van den Broek overleden.
Als gevolg van een recente zware hersenbloeding verbleef hij in het ziekenhuis in afwachting van een vervolgopname in een verpleeghuis.
Tijdens zijn actieve leven heeft hij in verschillende augustijnse parochies in Nederland gewerkt, in het vormingswerk en de catechese. Daarna verhuisde hij naar Mariënhage waar hij vele jaren een goede procurator van het convent was.
Jos van den Broek is geboren op 29 november 1930 in Amsterdam. Hij trad toe tot de Orde op 10 septemer 1959 en ontving op 9 juli 1965 zijn priesterwijding. Jos is 87 jaar geworden.

De uitvaardienst is maandag 19 februari om 11.00 uur in de Kapel van Huize Glorieux, Geldropseweg 170, Eindhoven. Na afloop van de dienst vindt de begrafenis plaats op Kloosterkerkhof (Mariënhage), Tramstraat 37 Eindhoven.

  

Sleuteloverdracht Mariënhage 21 december 2017De sleuteloverdracht van Mariënhage
21 december 2017

 
Het is allemaal begonnen in 2008 maar pas negen jaar later op 21 december 2017 konden de handtekeningen worden gezet en vond de sleuteloverdracht plaats. Er is heel wat water door de Dommel gevloeid voordat een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat op tafel lag. Vele partijen en commissies zaten aan tafel: de Augustijnen en het Generalaat OSA, het Bisdom Den Bosch, de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de DELA. 
 Voortbouwend op het verleden – waarin de Augustijnen een centrale plaats innamen – geloven de DELA en de Gemeente Eindhoven dat ook na de verbouwing deze plek een ontmoetingsplaats zal worden waar mensen verdriet en vreugde met elkaar kunnen delen; er zal gerouwd maar ook gefeest worden. 
Foto v.l.n.r.: provinciaal Pierre Stikkelbroeck, prior Louis Mulder en Edzo Doeve, voorzitter bestuur DELA.

  

Wat is eerlijkheid - honesty? Het resultaat staat op een posterNieuwe nieuwsbrief van Ton Tromp, dec 2017
Nieuwe website voor SAS-Papua 

 

Eind december 2017 schreef Ton Tromp voor alle fans en donateurs zijn nieuwsbrief over wel en wee in de Villanovascholen in Manokwari. Er wordt volop gebouwd, kinderen die liever blijven, moeten misschien toch naar huis en een jonge lerares gaat trouwen.
Verder lezen op de pagina Nieuwsbrieven uit Papoea-Barat.

 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit Recent verschenen
Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 


Flyer Kick off Augustijns Verband 10 novemberVrijdagmiddag 1o november Augustijnenkerk Eindhoven
Augustijns Verband - Kick off


De Augustijnse Beweging, een platform van organisaties ie raakvlakken hebben met Augustinus, streeft naar een verbreding  door de oprichting van een Augustijns Verband. Doel van het Augustijns Verband is om (religieuze) organisaties, groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus,  met elkaar te verbinden o.a. door te netwerken rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit.
Op vrijdag 10 november in de Paterskerk in Eindhoven is de kick off bijeenkomst van het Augustijns Verband. Op deze startdag met medewerking van o.a. Paul van Geest, Frank van Roermund, Monica Raassen worden in korte voordrachten verschillende facetten van de betekenis van Augustinus belicht. Ook het idee achter het Augustijns Verband wordt toegelicht.
De middag begint om 12.00 met een broodje en eindigt om 16.00 met een drankje.  Daarna kan men zich opgeven als deelnemer aan het Augustijns Verband. Ieder die geïnteresseerd is in Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit is welkom. De middag is kosteloos, maar aanmelding is noodzakelijk via augustijnsverband@gmail.com 

Zie Flyer Augustijns Verband vrijdag 10 november Paterskerk 

 

Augustijnendag 2017 Eindhoven

Vrijdag 10 november Augustijnenkerk Eindhoven
Augustijnendag - Mariënhage lezing 


Bonus intra, melior exi:
Treed als een goed mens binnen
en ga als een beter mens naar buiten


Van oudsher is Mariënhage een plek, waar iedereen welkom is. De in steen gebeitelde tekst verwelkomt iedereen die klooster Mariënhage betreedt. De Augustijnen zelf verlieten het afgelopen voorjaar hun geliefde Mariënhage voor een nieuwe onderkomen in de wijk Gestel. 'Het verhaal gaat door’' geeft pater Louis Mulder aan, ‘ook als wij er niet meer zijn.’
Met de herbestemming en restauratie door DELA blijft Mariënhage ook in de toekomst een plek van ontmoeting, verdieping en verbinding. Met het oog op het erfgoed van de Orde der Augustijnen ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus. Tijdens deze nieuwe traditie van een jaarlijkse
Augustijnendag vindt ook de Mariënhage Lezing plaats. De lezing heeft, geheel in de geest van de heilige Augustinus, een maatschappelijk en levensbeschouwend karakter. De eerste Mariënhage Lezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy.
Graag nodigen wij u en alle bewoners van de gemeente Eindhoven uit om de eerste Augustijnendag bij te wonen.

Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA
Louis Mulder, Vicaris Provinciaal OSA

Aanmelding en programma zie Agenda- 2de item of open de  flyer

 

Brief van de prior generaal OSA  500 jaar Reformatie 

 

p. Alejandro Moral Antón o.s.a., prior-generaal Luther, geschilderd door Lucas Cranach

De generaal van de Orde der Augustijnen, p. Alejandro Moral Antón, schrijft dat het begin van de reformatie op 31 oktober 1517 voor de augustijnen geen reden tot feest is, maar wel een belangrijke gebeurtenis is om te herdenken.
       Luther is augustijn geweest van 1505 tot 1524. Vanuit Erfurt en Wittenberg heeft belangrijke functies vervuld als subprior, vicaris-provinciaal, en zijn profesoraat theologie. Nadat Luther de Orde der Augustijnen had verlaten, heeft hij het augustijnse charisma deels vastgehouden maar ook een felle, vijandige toon aangeslagen tegen de paus, het celibaat en ascese, het bidden van het brevier. De reformatie heeft een verdeelde kerk opgeleverd; in die zin is de reformatie geen succes. Maar de reformatie heeft veel goeds gebracht: een herwaardering voor het individu, het vertrouwen dat we in God mogen hebben, het centrale gezag van de H. Schrift – in de eigen taal, een liturgie die dichter bij de gelovigen is gekomen, gemeenschapszin en oog voor de samenleving, het besef dat de Kerk semper reformanda is – zich voortdurend zal moeten hervormen en vernieuwen.
     Binnen de OSA is de historische en theologische relatie tussen de Orde en Luther te weinig bekend. Hiervoor zijn initiatieven genomen met als startpunt het Congres Luther and the Reformation: Augustine and the Augustinian Order", te Rome van 9 tot 11 november. 

Volledige tekst van de brief van de Generaal zie ook Augustinians.net 

 

Terugblik zaterdag 23 september 2017 Heeswijk

God is je naaste: over barmhartigheid, 
naastenliefde en andere behartenswaardige zaken 

 

Poort van de Abdij Berne Heeswijk, Abdijstraat 49  Heeswijk-Dinther In de Abdij Berne Heeswijk organiseerde de Familia Augustiniana een landelijke ontmoetingsdag. 
Gastspreker was de Belgische priester Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt. Na de eucharistie met de Norbertijnen volgde de lezing vanDenis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne. Kort verslag zie Netwerk> FAN 

 

 

Videoboodschap van de Generaal p. Alejandro Moral Antón OSAVideoboodschap van de Prior-Generaal 
bij het feest van Augustinus


Een videoboodschap van de generaal, p. Alejandro Moral Antón, OSA, met feliciatie en wensen voor de broeders en zusters van de Orde der Augustijnen bij het Feest van Sint Augustinus.

Voor het volledige bericht zie vimeo. De video is Spaans met Engels gesproken vertaling. bron: augustinians.net
Engelse tekst: 

Dear brothers and sisters in the Order of Saint Augustine:

Videoboodschap van de Generaal p. Alejandro Moral Antón OSAOn this solemnity of our Father, Saint Augustine, I, along with the members of the General Council, send you our most cordial and fraternal greetings.

I would like to briefly reflect on an important theme in the life of the Order, especially in the life of the religious who are called, in a more direct way, to offer to our world the thoughts of Saint Augustine. I am referring to the knowledge and understanding we have of St. Augustine’s writings, his life, his thoughts and his spirituality.

I would like to take advantage of this celebration to highlight the necessity of knowing St. Augustine in a more profound way though his published works in the principal languages that we speak in the Order.

“We do not love that which we do not know, nor do we know that which we do not love”. This principle is very Augustinian. I am concerned that, beginning in some of our houses of formation, especially where our students attend Centers of Education where they do not study Saint Augustine, that many finish their formative years with us not having read any writings of St. Augustine. This deficit, which is a real lack in our understanding of our Augustinian spirituality, transfers to a lack in understanding our identity, which then affects our personal and communal lives.

I would like to use this greeting to invite us to be more conscious of the importance of knowing St. Augustine, his thoughts and his spirituality so that we may live our Augustinian religious life more intensely, as his sons and daughters, with a clear identity, which helps us to give witness and to announce the Gospel more vigorously.

Our mission is to offer St, Augustine to the people of today in our daily circumstances. This goal will not be attained if we do not know him, if we do not read his works, and meditate on them, if we do not pray with his beautiful thoughts and the profound faith he lived. St. Augustine’s writings connect us to all of this.

I invite you to reflect on this idea, to question yourselves to motivate and to give time to this in your personal and communal prayer. I invite you to look at today as a day not like every other day in our personal and communal lives. Take advantage of this day to enjoy God, our Augustinian vocation, of the figure of our Holy Father, of some of his many phrases and writings that touch our hearts.

May this celebration help us to fall more in love with St. Augustine and with our brothers and sisters!

Fraternally yours,
Fr. Alejandro Moral Antón OSA, Prior General

28 augustus  Sint Augustinus 

De aardse sterfdag en hemelse geboortedag van Augustinus

God heeft zoon van een mens willen zijn. En de mensen heeft hij kinderen van God willen laten worden. Hij is afgedaald omwille van ons. Laten wij opstijgen omwille van hem.
Want degene die zegt: 'Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon die in de hemel is', is zelf de enige die is neergedaald en opgestegen.
Zouden degenen die door hem kinderen van God zullen worden, dan niet opstijgen naar de hemel? Verbaast het u dat hij hier was én in de hemel? Die mogelijkheid heeft hij zijn leerlingen ook gegeven. Paulus zegt: 'Wij hebben ons verblijf in de hemel.'
(Augustinus, Geef mij te drinken p. 263-24)

Augustinus, monnik en bisschop van Hippo, stierf op 28 augustus 430. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste kerkvaders van het westen. Zijn gebeente bevindt zich in de San Pietro in Ciel d'Oro te Pavia (I), zijn invloed is overal en vooral in ons hart.
 

Tombe in Pavia Tombe in Pavia - gezicht van Augustinus Het graf van Augustinus, onderin de tombe in de San Pietro in Ciel d'Oro in Pavia -

  

Lambert van Gelder

in memoriam Lambert van Gelder, osa

 
Op zaterdag 5 augustus overleed tamelijk onverwacht de augustijn Lambert (Bart) van Gelder op 84-jarige leeftijd. Na zijn intrede bij de augustijnen profileerde hij zich als zelfstandig journalist met artikelen en fotografie. Hij werd vooral bekend als redacteur: zo was hij meer dan 30 jaar (hoofd-)redacteur van de Bazuin en verzorgde hij bijna 50 jaar (tot 2014) als hoofdredacteur het provincieblad van de Nederlandse Augustijnen de  Nederlandse Analecta, later Augustijns Forum. Tevens was hij tot 2017 redacteur bij Magazine Mariënburg. Belangrijke bijdragen aan de voorbereidingen van de augustijnse Nota '70 over de vernieuwing van het kloosterleven, kwamen van zijn hand.Er kwam een einde aan een bescheiden en arbeidzaam leven.

      Op zaterdag 12 augustus werd er afscheid genomen van Lambert in de Boskapel te Nijmegen. De crematie vond in familiekring plaats.

 

Peter van Hasseltin memoriam Peter van Hasselt 


Eveneens op zaterdag 5 augustus is op 70-jarige leeftijd na een kort maar hevig ziekbed oud-augustijn Peter van Hasselt overleden. Hij is, zoals hij zelf zei, ‘weggegroeid bij de augustijnen’, maar bleef wel contact met hen houden. Na zijn pensionering interviewde hij voor deze site diverse augustijnen en leken in zijn zoektocht naar augustijnse spiritualiteit (zie interviews). Ook werkte hij mee aan het project Levende stenen, dat het spirituele leven van de Nederlandse augustijnen wil vastleggen. 
     De uitvaartdienst van Peter van Hasselt is gehouden op zaterdag 12 augustus in de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting in Groesbeek.

 

Augustijnse Beweging: terugblik op 24 juni
Tijden van verandering 

Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging bij Augustinessen in Utrecht De ontmoetingsdag van de Augustijnse Beweging vond dit jaar plaats bij de Augustinessen aan de Waterstraat in Utrecht. En mooie dag met een thema dat veel gespreksstof opleverde. Een korte terugblik bij Netwerk> Augustijnse Beweging

 

 

 

 

 

Expositie Mariënhage met foto's van Hans Nohlmanns 

 
fotoboek De augustijnen van Mariënhage in 2016' door Hans Nohlmanns  expositie Afscheid van Mariënhage met foto's van Hans Nohlmanns
Fotograaf Hans Nohlmanns heeft het dagelijks leven in Mariënhage vastgelegd in een klein fotoboek 'De Augustijnen van Mariënhage in 2016'  Behalve een klein fotoboek is er ook een expostie van meer foto's te bezichtigen tijdens de Limbrugse Kunst- en Fietsdagen op 4-5 juni en 10-11 juni in Galerie Marie, Sterre der Zeeplein 12 in Schipperskerk- Papenhoven. De officiële opening is zaterdagavond 3 juni, 19.30 uur.
     Bij toeval kwam hij in aanraking met de kloostergemeenschap. De sfeer tijdens de vieringen, de sfeer na afloop in het klooster, de contacten en gesprekken met de augustijnen motiveerden hem een album te maken.
     Het fotoboek, 20 bij 20 cm, bevat 45 foto's in en rond het klooster. Te bestellen bij hans.nohlmanns@xs4all.nl De kosten zijn € 13,50 per exemplaar excl. verzendkosten.  

 

Martijn Schrama over Augustinus bij Joop van den ElstJoop van den Elst interviewt Martijn Schrama

Joop van den Elst interviewde Martijn Schrama over Augustinus en zijn visie op het christelijk leven. Een gesprek over de Confessiones, De civitate Dei, zijn bronnen als Plato, Origenes en Augustinus' exegese, de eucharistie. Te beluisteren bij https://soundcloud.com/joopvanderelst/martijn-schrama-over-augustinus 

 

 

 

Expositie Dolf van der Linden 
Kruisweg in de Catharinakerk Eindhoven 

Dolf van der Linden o.s.a.

Vrienden van de Catharinakerk vroegen pater Dolf van de Linden om de kruisweg, de weg die Jezus naar Golgotha aflegde, te schilderen. Een eervolle opdracht met vele mogelijkheden.

Dolf van der Linden voelt zich een eenvoudig amateur die met potlood en penseel heel gewone dingen op papier probeert te zetten. Bloemen, planten, bomen en landschappen hebben zijn voorkeur. Eeuwenlang is de kruisweg op vele manieren afgebeeld, maar in zijn werkstukken zijn prachtige kleurschakeringen met licht en donkereffecten vreemd. Kruisweg - Huilende vrouwen door Dolf van der Linden, OSA  Kruisweg - Christus valt onder de last van de wereld door Dolf van der Linden, OSA  Kruisweg - Christus aan het kruis -  door Dolf van der Linden, OSA 
'De eeuwenoude primitieve volkskunst is voor mij een goed vertrekpunt geworden' zegt hij. 'Eenvoudig en onmiddellijk aansprekend en zonder veel bijkomstigheden, zo is deze kunst. Het is zeer belangrijk dat de afbeelding iets doet met de toeschouwer. De kijker moet van binnen geraakt worden. Het leven van Jezus van Nazareth wil ons van binnen raken om een ander mens te worden. De 15 afbeeldingen zijn een vrije interpretatie van de klassieke kruisweg zoals die al vele eeuwen overal te zien is. De inhoudelijke boodschap heb ik hopelijk met deze visualisatie behouden.'

De afbeeldingen zijn te zien in de Catharinakerk te Eindhoven. Achter het hoofdaltaar is een prachtige expositieruimte waar u de kruisweg van aswoensdag tot en met Pasen kunt bekijken. De kerk is dagelijks geopend behalve op maandag.

 

website Casella.nlProvinciedag dinsdag 7 maart

Casella, nieuwe visie op kloosterleven


In dit 'huisje langs de weg' in Hilversum wonen enkele zusters die samenleven volgens de regel van Sint Augustinus, uit liefde tot God. Samen bieden zij een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. Deze bijzondere plek trekt met name in het weekend vele jongeren aan. Ook het tijdschrift 'Stad Gods' is vernieuwd en met daverend succes. 
Gastspreker: zr Marie Madeleine Maas, o.s.a. van de zusters Augustinessen van Sint Monica 
 

zaterdag 11 maart Nijmegen  FAN Ontmoetingsdag 

In de ban van het woord


Onze gastspreker
 Lode Caes vertelt ons vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Het wordt een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Programma en aanmelding zie Netwerk > FAN en Actueel

 

Het is mis op de mert
Carnalvalsmis zondag 26 februari 


Carnavalsmis Mis op de Mert 2017 FacebookDe carnavalsmis op zondag wordt dit jaar voor het laatst voorgegaan door de augustijn Joost Koopmans; hij gaat terug naar Nijmegen. Hij volgde Eindhovenaar en augustijn Piet Vermeeren op. Joost vindt het bijzonder dat (halve) katholieken en niet-gelovigen bij elkaar willen komen voor bezinning op carnaval: 'Buitengewoon dat daar behoefte aan is, en dat we daarmee mensen een dienst bewijzen. Een goeie kans om samen carnaval een beetje verdieping te geven.' Joost Koopmans kaartte zelf de tent op de Mert aan: ,'Je hebt ook kermismissen, in kermistenten, dus het gebeurt meer. De kerk kan ook naar buiten treden, de straat op. Paus Franciscus zegt dat ook vaak. De locatie kan prima.'
Het is geen eucharistievering maar een dienst met bezinning, muziek en meditatie. Een ritueel om te delen met elkaar. 
Bron: KerkKrant februari 2017 op www.augustijnenkerk-eindhoven.nl  

 

 

Mariënhage, foto Paul Raats. Torenspits met het H.Hartbeeld, in Eindhoven bekend als 'Jezus waaghals'Herbestemming Mariënhage
kerk blijft plek voor bezieling en bezinning 

 

In de Trouw van dinsdag 17 januari staat een artikel over de herbestemming van kerk, klooster en het voormalige Augustinianum: het complex Mariënhage.
'Met hun vertrek verdwijnt de geloofsbelijdenis uit de Paterskerk, maar het gebouw met z'n markante Heilig Hartbeeld op de torenspits blijft fier overeind.' Onno Havermans sprak met Edzo Doeve, directeur DELA en Louis Mulder, vicaris provinciaal. 'Wat moet een uitvaartmaatschappij met een kerk en een klooster? Simpel, zegt Doeve. "Ook zonder instituut staat de kerk voor bezinning en bezieling. Wij maken er een ceremoniehuis van, voor alles dat te maken heeft met rouwen, maar ook voor lezingen, concerten en congressen." ... "We hebben heel wat gesprekken gevoerd," vertelt Mulder, "maar dit was de kans op een vervolg op wat hier altijd is geweest." 

 

Inspiration! door Joseph Farrell, OSA 

 
Met een dagverslag door Caspar Becx, samenvatting van de lezing in Augustijns Forum, en volledige tekst met bronnen in Open Vensters. Zie Netwerk FAN   

 

zondag 13 november Friezenkerk


Op de geboortedag van Augustinus mocht mgr Hurkmans, rector van de Friezenkerk, een prachtige monstrans uit de kunstcollectie van de Nederlandse Augustijnen in ontvangst nemen.  

13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome

 

Bij de sluiting van de Augustijnenkerk

'Wees niet bang' 


Met deze woorden opende vicaris provinciaal Louis Mulder zijn overweging bij de allerlaatste viering in de Paterskerk of Augustijnenkerk in Eindhoven op het feest van Sint Augustinus, 28 augustus.  

'Wees niet bang', hebben wellicht ook onze medebroeders gedacht en gezegd, toen ze met een klein groepje Augustijnen 125 jaar geleden in Eindhoven kwamen wonen. Na 125 jaar is het tegenovergestelde misschien ook wel waar: Op dit ogenblik zijn we in Nederland nog met een klein groepje Augustijnen, 29 in getal, waarvan de jongste 72 is. Wees niet bang…. om vanuit deze realiteit van het oud worden, de Paterskerk te sluiten. 

De kerk gaat gesloten worden, maar Wees niet bang…om nieuwe wegen te gaan ook zonder deze kerk en zonder Augustijnen. Wees niet bang….om je aan te sluiten bij een nieuw onderkomen in  de kapel van Glorieux of bij welke parochiegemeenschap dan ook, en probeer daar Levende Stenen te zijn voor anderen.

Lees verder bij Identiteit > 28 augustus 2016 
Foto's: Hans Nohlmanns 

28 augustus 2016 De augustijnen lopen naar voren voor de laatste viering in hun kerk.  Viering 28 augustus 2016 Augustijnenkerk   Tijd voor ontmoeting na de viering in de tuin van het klooster

 

Brian Heffernan

 in gesprek met Brian Heffernan

Identiteit en spiritualiteit van de Nederlandse Augustijnen

 
Hun geschiedenis heb ik in vijf periodes beschreven. Telkens is er een nieuwe generatie, waarbij overigens ook ouderen uit een vorige generatie zich aansluiten, met de boodschap: het roer moet om. Het was vaak een roep om terug te gaan naar de roots van de religieuze orde. Wat altijd belangrijk is geweest bij het kloosterleven is de radicaliteit ervan.

Peter van Hasselt in gesprek met Brian Heffernan 
 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage Naar een nieuw Mariënhage

Augustinus inspireert het Augustinianum |Schilderij gaat naar het Collegium Augustinianum Gaesdonck

Op vrijdag 17 juni vond de feestelijke overhandiging plaats van het schilderij Augustinus door heiligen omgeven (Johann Evangelist Holzer, 1726) aan de Gaesdoncker scholengemeenschap. De Nederlandse augustijnen schenken dit doek uit de late barok aan het Augustinianum Gaesdonck omdat dit schilderij in een omgeving van jongeren goed tot zijn recht kan komen en kan helpen de augustijnse spiritualiteit op deze school in beeld te brengen.
Overdracht van het schilderij 'Augustinus door heiligen omgeven' van Johann Evangelist Holzer, 1726 in het Oratorium van het Collegium Augustinianum Gaesdonck       De identiteit van het Augustinianum Gaesdonck sluit aan bij het gedachtegoed van Augustinus. Deze school met internaat is gehuisvest op het terrein dat tot eind 18de eeuw behoorde aan de Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. Enkele gebouwen zoals de kloosterbibliotheek en kloosterkerk herinneren hieraan. In 1849 werd het Collegium Augustinianum Gaesdonck opgericht. Het is nu een bisschoppelijk gymnasium met veel aandacht voor kunst en muziek. En met muziek uit o.a. de eigen kloosterbibliotheek werd de overhandiging van het schilderij omlijst. Verder lezen zie de site van het CAG.  

 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage
Naar een nieuw Mariënhage 

luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage

Zie de videoclip over Mariënhage van de provincie Noord-Brabant 
Zie video Mariënhage wordt opgeknapt en krijgt nieuwe invulling van Studio 040
Erfgoed Mariënhage blijft behouden voor Eindhoven  (pdf) 

websitebericht Provincie Noord-Brabant op 3 junin 2016
Provincie Brabant investeert in erfgoed Mariënhage


Onderstaande tekst is overgenomen van Provincie Brabant nieuws 3 juni 2016  

Het erfgoedcomplex Mariënhage in Eindhoven wordt ingrijpend gerestaureerd en herontwikkeld. De provincie Noord-Brabant draagt daar in totaal €7,3 miljoen aan bij: € 2,3 miljoen subsidie en een lening van € 5 miljoen. 

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): ”De provincie doet actief mee én draagt bij aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Dit klooster neemt een bijzondere plaats in binnen de verhalen van Brabant. Het speelt een rol in zowel onze bestuurlijke als religieuze en militaire geschiedenis. Samen met de Augustijnen, de gemeente Eindhoven en coöperatie DELA geven we dit erfgoed een nieuwe toekomst.” 

Algemeen directeur DELA Edzo Doeve: ”De bijdrage die de provincie levert is van groot belang voor de haalbaarheid van deze herontwikkeling. We zijn daar erg blij mee. Dat geldt ook voor het collegebesluit van de gemeente. Bijzonder is de manier waarop door alle partijen - Augustijnen, provincie, gemeente en coöperatie DELA - in gemeenschappelijkheid en met groot enthousiasme is gewerkt aan de herbestemming van Mariënhage.”

Ook pater Louis Mulder, vicaris provinciaal van de Orde der Augustijnen spreekt zijn tevredenheid uit: “Met dit besluit heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld in de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd, en door dit besluit te nemen. Wij zijn heel blij dat een voor ons zo belangrijk gebouw een toekomst met een passende invulling krijgt.” 

Ook de gemeente Eindhoven investeert in de plannen met een subsidie van € 2 miljoen en een garantstelling van € 2,5 miljoen (de helft van de lening van de provincie). Komende week maken coöperatie DELA, Augustijnen, provincie en gemeente samen de inhoud van de plannen bekend.

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
 Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl