Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

 

Joop van den Elst interviewt Martijn Schramainterview met Martijn Schrama 


Joop van den Elst interviewde Martijn Schrama over Augustinus en zijn visie op het christelijk leven. Een gesprek over de Confessiones, De civitate Dei, zijn bronnen als Plato, Origenes en Augustinus' exegese, de eucharistie.

Te beluisteren bij https://soundcloud.com/joopvanderelst/martijn-schrama-over-augustinus

 

Hans Hulshoff, OSA 1926-2017

in memoriam: Hans Hulshoff
 

Ruim een week na zijn 91ste verjaardag is pater Hans Hulshoff maandag 10 april rustig in zijn slaap in Mariënhage overleden.
Hij werkte als missionaris tot 2000 in Papoea Barat: vanaf begin jaren '60 was hij in het bisdom Manokwari actief waar hij de rechterhand was van Piet van Diepen, de eerste bisschop van Sorong-Manokwari. 
Hij is op dinsdag 18 april begraven 11.00 uur in de Catharinakerk Eindhoven. Zijn lichaam wordt begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage.

 

zaterdag 13 mei Kerkmarkt, huishoudelijke spullen  

Zaterdag 13 mei tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen welkom in de Paterskerk, om de overgebleven spullen het uit klooster te kopen. Het gaat dan om tafels, stoelen, vitrines, boekenkasten, kopjes, borden, kapstokken etc. 
 

Expositie Dolf van der Linden 
Kruisweg in de Catharinakerk Eindhoven 

Dolf van der Linden o.s.a.

Vrienden van de Catharinakerk vroegen pater Dolf van de Linden om de kruisweg, de weg die Jezus naar Golgotha aflegde, te schilderen. Een eervolle opdracht met vele mogelijkheden.

Dolf van der Linden voelt zich een eenvoudig amateur die met potlood en penseel heel gewone dingen op papier probeert te zetten. Bloemen, planten, bomen en landschappen hebben zijn voorkeur. Eeuwenlang is de kruisweg op vele manieren afgebeeld, maar in zijn werkstukken zijn prachtige kleurschakeringen met licht en donkereffecten vreemd. Kruisweg - Huilende vrouwen door Dolf van der Linden, OSA  Kruisweg - Christus valt onder de last van de wereld door Dolf van der Linden, OSA  Kruisweg - Christus aan het kruis -  door Dolf van der Linden, OSA 
'De eeuwenoude primitieve volkskunst is voor mij een goed vertrekpunt geworden' zegt hij. 'Eenvoudig en onmiddellijk aansprekend en zonder veel bijkomstigheden, zo is deze kunst. Het is zeer belangrijk dat de afbeelding iets doet met de toeschouwer. De kijker moet van binnen geraakt worden. Het leven van Jezus van Nazareth wil ons van binnen raken om een ander mens te worden. De 15 afbeeldingen zijn een vrije interpretatie van de klassieke kruisweg zoals die al vele eeuwen overal te zien is. De inhoudelijke boodschap heb ik hopelijk met deze visualisatie behouden.'

De afbeeldingen zijn te zien in de Catharinakerk te Eindhoven. Achter het hoofdaltaar is een prachtige expositieruimte waar u de kruisweg van aswoensdag tot en met Pasen kunt bekijken. De kerk is dagelijks geopend behalve op maandag.

 

website Casella.nlProvinciedag dinsdag 7 maart

Casella, nieuwe visie op kloosterleven


In dit 'huisje langs de weg' in Hilversum wonen enkele zusters die samenleven volgens de regel van Sint Augustinus, uit liefde tot God. Samen bieden zij een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. Deze bijzondere plek trekt met name in het weekend vele jongeren aan. Ook het tijdschrift 'Stad Gods' is vernieuwd en met daverend succes. 
Gastspreker: zr Marie Madeleine Maas, o.s.a. van de zusters Augustinessen van Sint Monica 
 

zaterdag 11 maart Nijmegen  FAN Ontmoetingsdag 

In de ban van het woord


Onze gastspreker
 Lode Caes vertelt ons vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Het wordt een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Programma en aanmelding zie Netwerk > FAN en Actueel

 

Het is mis op de mert
Carnalvalsmis zondag 26 februari 


Carnavalsmis Mis op de Mert 2017 FacebookDe carnavalsmis op zondag wordt dit jaar voor het laatst voorgegaan door de augustijn Joost Koopmans; hij gaat terug naar Nijmegen. Hij volgde Eindhovenaar en augustijn Piet Vermeeren op. Joost vindt het bijzonder dat (halve) katholieken en niet-gelovigen bij elkaar willen komen voor bezinning op carnaval: 'Buitengewoon dat daar behoefte aan is, en dat we daarmee mensen een dienst bewijzen. Een goeie kans om samen carnaval een beetje verdieping te geven.' Joost Koopmans kaartte zelf de tent op de Mert aan: ,'Je hebt ook kermismissen, in kermistenten, dus het gebeurt meer. De kerk kan ook naar buiten treden, de straat op. Paus Franciscus zegt dat ook vaak. De locatie kan prima.'
Het is geen eucharistievering maar een dienst met bezinning, muziek en meditatie. Een ritueel om te delen met elkaar. 
Bron: KerkKrant februari 2017 op www.augustijnenkerk-eindhoven.nl  

 

 

Mariënhage, foto Paul Raats. Torenspits met het H.Hartbeeld, in Eindhoven bekend als 'Jezus waaghals'Herbestemming Mariënhage
kerk blijft plek voor bezieling en bezinning 

 

In de Trouw van dinsdag 17 januari staat een artikel over de herbestemming van kerk, klooster en het voormalige Augustinianum: het complex Mariënhage.
'Met hun vertrek verdwijnt de geloofsbelijdenis uit de Paterskerk, maar het gebouw met z'n markante Heilig Hartbeeld op de torenspits blijft fier overeind.' Onno Havermans sprak met Edzo Doeve, directeur DELA en Louis Mulder, vicaris provinciaal. 'Wat moet een uitvaartmaatschappij met een kerk en een klooster? Simpel, zegt Doeve. "Ook zonder instituut staat de kerk voor bezinning en bezieling. Wij maken er een ceremoniehuis van, voor alles dat te maken heeft met rouwen, maar ook voor lezingen, concerten en congressen." ... "We hebben heel wat gesprekken gevoerd," vertelt Mulder, "maar dit was de kans op een vervolg op wat hier altijd is geweest." 

Inspiration! door Joseph Farrell, OSA 

 
Met een dagverslag door Caspar Becx, samenvatting van de lezing in Augustijns Forum, en volledige tekst met bronnen in Open Vensters. Zie Netwerk FAN   

Joop Smit in Santiago

Joop Smit in Trouw


In de eerste editie van Trouw in het nieuwe jaar (2 januari 2017) staat een recensie van een aantal tijdschriften, dit maal over pelgrimeren ("Na de eerste 15 kilometer lopen was de diepgang wel weg", Nico de Fijter, in "De verdieping", "Religie & filosofie", "Bladen"). In één ervan, Schrift (284), gaat Joop Smit in op zijn wandeltochten (inmiddels zo'n 10000 km) naar Santiago de Compostela. Ook Joop moet toegeven dat hij na een dag wandelen te moe was om nog tot heel veel diepgang op papier te kunnen komen, maar ontwikkelde een methode om aan de hand van de overdenking van de psalmen diepere lagen te kunnen bereiken: "Door de psalmen te bidden, voorkom je dat je opgesloten raakt in de troebele wereld zoals die nu eenmaal is. Wanhoop en berusting maken even plaats voor vertrouwen en hoop". 

Zie ook de pagina Pubicaties met zijn boek 'Jeruzalem, Rome, Santiago: Op weg met een pelgrim' 

 

 

Augustijns Forum Augustijns Forum 2016-04 is uit


met o.a.: interview met vicaris generaal Joseph Farrell en zijn lezing,
tussenkapittel in Nigeria, het symposium 'Bouwen aan Gods huis', 
de opbouw van de preken van Augustinus,
de roots van het Augustinianum,
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

zie Publicaties  De volgende nrs 1 en 2 (special Mariënhage) verschijnen in mei 2017

 

 

Charles Hoofd 1930-2016in memoriam Charles Hoofd 
 

Onverwachts is op 14 december overleden de augustijn Charles Hoofd. Hij 86 jaar geworden. Tijdens zijn leven was hij werkzaam in de pastoraal in Nijmegen, Velp en Grave. Hij werkte vele jaren als pastor in de zorg voor gehandicapten, waar zijn muzikaliteit en zijn piano- en orgelspel hem goed van pas kwamen. De laatste jaren woonde hij in de Pannehoeve in Helmond waar hij ook is overleden. 
De eucharistieviering vond plaats op 21 december in Kapel Glorieux in Eindhoven. 

 

zondag 13 november Friezenkerk


Op de geboortedag van Augustinus mocht mgr Hurkmans, rector van de Friezenkerk, een prachtige monstrans uit de kunstcollectie van de Nederlandse Augustijnen in ontvangst nemen.  

13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome

 

beeldverhaal over Augustinus in het tijdschrift Stad Gods van de zusters Augstinessen13 november 354 - 1662 jaar geleden
Augustinus wordt geboren 


Van heiligen vieren we de sterfdag. Hun geboortedag weten we vaak niet eens. Van Augustinus weten we beide. Zijn sterfdag, 28 augustus 430, is de dag waarop we zijn feest vieren. Aan zijn geboortedag, 13 november 354, gaan we vaak naar verhouding stilzwijgend voorbij. Augustinus' levensbeschrijver Possidius wijdt een compleet hoofdstuk (h. 31) aan Augustinus' dood, maar slechts luttele woorden aan zijn geboorte. 

In de vertaling van Tars van Bavel O.S.A. luidt deze: 'Augustinus was afkomstig uit de provincie Afrika. Hij werd in de stad Thagaste geboren als zoon van eerzame en christelijke ouders die behoorden tot de stand der curialen ( = gemeenteraadsleden).'  
     In de nieuwe vertaling Possidius. Het leven van Augustinus wordt de informatie over Augustinus' geboorte: 'Augustinus was afkomstig uit Thagaste in de provincie Africa, als zoon van fatsoenlijke christelijke ouders die behoorden tot de lokale elite.' 

Deze nieuwe vertaling van Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest, zal op dinsdag 29 november worden gepresenteerd. U kunt hierbij aanwezig zijn, toegang gratis. Meldt u zich a.u.b. wel even aan bij de uitgever Damon 

Het nieuwe beeldverhaal is afkomstig uit de Stad Gods van de zusters Augustinessen van Sint Monica, oktober 2016

Bij de sluiting van de Augustijnenkerk

'Wees niet bang' 


Met deze woorden opende vicaris provinciaal Louis Mulder zijn overweging bij de allerlaatste viering in de Paterskerk of Augustijnenkerk in Eindhoven op het feest van Sint Augustinus, 28 augustus.  

'Wees niet bang', hebben wellicht ook onze medebroeders gedacht en gezegd, toen ze met een klein groepje Augustijnen 125 jaar geleden in Eindhoven kwamen wonen. Na 125 jaar is het tegenovergestelde misschien ook wel waar: Op dit ogenblik zijn we in Nederland nog met een klein groepje Augustijnen, 29 in getal, waarvan de jongste 72 is. Wees niet bang…. om vanuit deze realiteit van het oud worden, de Paterskerk te sluiten. 

De kerk gaat gesloten worden, maar Wees niet bang…om nieuwe wegen te gaan ook zonder deze kerk en zonder Augustijnen. Wees niet bang….om je aan te sluiten bij een nieuw onderkomen in  de kapel van Glorieux of bij welke parochiegemeenschap dan ook, en probeer daar Levende Stenen te zijn voor anderen.

Lees verder bij Identiteit > 28 augustus 2016 
Foto's: Hans Nohlmanns 

28 augustus 2016 De augustijnen lopen naar voren voor de laatste viering in hun kerk.  Viering 28 augustus 2016 Augustijnenkerk   Tijd voor ontmoeting na de viering in de tuin van het klooster

 

Brian Heffernan

 in gesprek met Brian Heffernan

Identiteit en spiritualiteit van de Nederlandse Augustijnen

 
Hun geschiedenis heb ik in vijf periodes beschreven. Telkens is er een nieuwe generatie, waarbij overigens ook ouderen uit een vorige generatie zich aansluiten, met de boodschap: het roer moet om. Het was vaak een roep om terug te gaan naar de roots van de religieuze orde. Wat altijd belangrijk is geweest bij het kloosterleven is de radicaliteit ervan.

Peter van Hasselt in gesprek met Brian Heffernan 
 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage Naar een nieuw Mariënhage

Augustinus inspireert het Augustinianum |Schilderij gaat naar het Collegium Augustinianum Gaesdonck

Op vrijdag 17 juni vond de feestelijke overhandiging plaats van het schilderij Augustinus door heiligen omgeven (Johann Evangelist Holzer, 1726) aan de Gaesdoncker scholengemeenschap. De Nederlandse augustijnen schenken dit doek uit de late barok aan het Augustinianum Gaesdonck omdat dit schilderij in een omgeving van jongeren goed tot zijn recht kan komen en kan helpen de augustijnse spiritualiteit op deze school in beeld te brengen.
Overdracht van het schilderij 'Augustinus door heiligen omgeven' van Johann Evangelist Holzer, 1726 in het Oratorium van het Collegium Augustinianum Gaesdonck       De identiteit van het Augustinianum Gaesdonck sluit aan bij het gedachtegoed van Augustinus. Deze school met internaat is gehuisvest op het terrein dat tot eind 18de eeuw behoorde aan de Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. Enkele gebouwen zoals de kloosterbibliotheek en kloosterkerk herinneren hieraan. In 1849 werd het Collegium Augustinianum Gaesdonck opgericht. Het is nu een bisschoppelijk gymnasium met veel aandacht voor kunst en muziek. En met muziek uit o.a. de eigen kloosterbibliotheek werd de overhandiging van het schilderij omlijst. Verder lezen zie de site van het CAG.  

 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage
Naar een nieuw Mariënhage 

luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage

Zie de videoclip over Mariënhage van de provincie Noord-Brabant 
Zie video Mariënhage wordt opgeknapt en krijgt nieuwe invulling van Studio 040
Erfgoed Mariënhage blijft behouden voor Eindhoven  (pdf) 

websitebericht Provincie Noord-Brabant op 3 junin 2016
Provincie Brabant investeert in erfgoed Mariënhage


Onderstaande tekst is overgenomen van Provincie Brabant nieuws 3 juni 2016  

Het erfgoedcomplex Mariënhage in Eindhoven wordt ingrijpend gerestaureerd en herontwikkeld. De provincie Noord-Brabant draagt daar in totaal €7,3 miljoen aan bij: € 2,3 miljoen subsidie en een lening van € 5 miljoen. 

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): ”De provincie doet actief mee én draagt bij aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Dit klooster neemt een bijzondere plaats in binnen de verhalen van Brabant. Het speelt een rol in zowel onze bestuurlijke als religieuze en militaire geschiedenis. Samen met de Augustijnen, de gemeente Eindhoven en coöperatie DELA geven we dit erfgoed een nieuwe toekomst.” 

Algemeen directeur DELA Edzo Doeve: ”De bijdrage die de provincie levert is van groot belang voor de haalbaarheid van deze herontwikkeling. We zijn daar erg blij mee. Dat geldt ook voor het collegebesluit van de gemeente. Bijzonder is de manier waarop door alle partijen - Augustijnen, provincie, gemeente en coöperatie DELA - in gemeenschappelijkheid en met groot enthousiasme is gewerkt aan de herbestemming van Mariënhage.”

Ook pater Louis Mulder, vicaris provinciaal van de Orde der Augustijnen spreekt zijn tevredenheid uit: “Met dit besluit heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld in de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd, en door dit besluit te nemen. Wij zijn heel blij dat een voor ons zo belangrijk gebouw een toekomst met een passende invulling krijgt.” 

Ook de gemeente Eindhoven investeert in de plannen met een subsidie van € 2 miljoen en een garantstelling van € 2,5 miljoen (de helft van de lening van de provincie). Komende week maken coöperatie DELA, Augustijnen, provincie en gemeente samen de inhoud van de plannen bekend.

 

De oude bibliotheek in het St. Stefanusklooster Gent'Hemels Gent' zaterdag 16 april 2016

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland organiseerde een ontspannen gezamenlijke ontmoetingsdag in augustijnse sfeer in het eeuwenoude klooster St. Stefanus in Gent. Dit klooster, opgericht in 1296, verbreedt zijn historisch en inspirerend kader naar ontmoeting en congressen onder de naam 'Thagaste, Trefpunt Augustijnen'. Voor Foto's zie Facebook Augustinus.nl van 17 april
zie ook Netwerk  > FAN 

 

foto's:
16 april 'Hemels Gent'
zie Facebook op 17 april op https://www.facebook.com/augustinus.nl  

12 mei Utrecht 'Wereld in wording' 

zie Facebook op 12 mei op https://www.facebook.com/augustinus.nl  
dagverslag met lezingen zie Overzicht Ontmoetingsdagen  

20 mei 2016 Leuven  Augustinusdag 

zie Facebook 20 mei en 26 mei op https://www.facebook.com/augustinus.nl 

22 oktober 2016 Mariënhage FAN - Inspiration !

fotoalbum van de lezing door Joseph Farrell, vicaris-generaal OSA 
 

 

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
 Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl