Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

27 september Heverlee (AHI)
Woelige tijden: Augustinus' antwoord en het onze

 

Drie sprekers zullen het thema uitdiepen: Mathijs Lamberigts, professor aan de KU Leuven gaat in op de vraag hoe Augustinus omging met de problemen van zijn tijd als gelovige maar ook als bisschop, Hans Geybels, oprichter van de Christelijke denktank Logia, diept het onderwerp uit met betrekking tot de volksdevotie, toen en nu, en Lea Verstricht, onderzoekscoördinator van het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving, zoekt naar overeenkomsten en verschillen tussen de zoekende Augustinus en de Iraanse vluchteling en Perzisch-Nederlandse schrijver Kader Abdolah vandaag.

De Augustinusdag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden.
Zie Actuee

 

11 oktober Boskapel Nijmegen
Sacramenten: Voedsel voor onderweg
 

De Augustijnse Beweging organiseert haar 28ste ontmoetingsdag rond het thema De betekenis van sacramenten. In de ochtend belicht prof. dr. Herwi Rikhof de sacramenten, in bijzonder het doopsel en vormsel, vanuit historisch perspectief. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de nieuwe accenten die met het Tweede Vaticaans Concilie zijn gezet. In de middag vervolgt Herwi Rikhof zijn lezing door dit toe te spitsen op Augustinus waarna er groepsgesprekken volgen over de eerder thuis doorgenomen teksten. Zie Actueel

 

Fresco in de refter van klooster Mariënhage28 augustus: Augustinusfeest

 
Voor een impressie van het Augustinusfeest zie 
Augustinusdag 2014

Het fresco in de refter van klooster Mariënhage, ca 1933.

Links zijn bekende augustijnen afgebeeld, rechts augustinessen.

Tekstband: 'Ante omnia, fraters carissimi, diligatur Deus, deinde proximus.' - Voor alles, zeer geliefde broeders, moet God worden bemind, daarna je naaste.' Deze opvatting - er zijn voor God en elkaar - kenmerkt Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. Zie hiervoor ook Augustinus' Regel

 

Bert Buunen, OSA, (1928-2014)In memoriam Bert Buunen (1928-2014) 

 

Bert werd op 25 april 1928 geboren in Geldermalsen. Hij trad in bij de Orde der Augustijnen en werd op 5 maart 1955 tot priester gewijd. Tijdens zijn werkzame leven was hij missionaris in Bolivia. Op 3 augustus 2014 is hij zonder benauwdheid en pijn in klooster Mariënhage overleden. Bert was de rust en de vrede zelf, stichtte vrede. Zijn talenten kwamen voort uit zijn diepe blijdschap over zijn roeping Augustijn te mogen zijn en priester. 
Gedachtenis 

 

Interview: in gesprek met Joost van Neer  


Een interview van Peter van Hasselt met Joost van Neer over Augustijnse Spiritualiteit vanuit de teksten van Augustinus, zie Ontmoetingen

 

Altijd onrustig, Augustinus' zoektocht en spiritualiteit  Altijd onrustig, Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA

 

Brochures Provincialaat; 21
juni 2014
De oorspronkelijke Spaanstalige versie van dit boekje was bedoeld voor kandidaten die interesse hadden in de opleiding en vorming tot het augustijnse gemeenschapsleven. Voor hen had Nico Beumer in zijn functie van novicenmeester uit het bestaande aanbod aan Spaanse teksten een aantal passages geselecteerd over de weg die Augustinus was gegaan.  Het geheel is bedoeld als een kennismaking met augustijnse spiritualiteit.

Wat dit boekje zo waardevol maakt is de eenvoud waarmee tot geloof komen en vanuit het geloof handelen is beschreven. Zie Publicaties

 

 

Basiliek in Hippo-Annaba 100 jaar toegewijd aan Sint Augustinus 


De 19de eeuwse basiliek van Sint Augustinus in Annaba (Algerije)Kardinaal Jean-Louis Tauran, president van het  Pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog, heeft op 2 mei 2014  een mis gehouden in de gerestaureerde basiliek Sint Augustinus in Annaba (Algerije) ter ere van de 100ste verjaardag van de inauguratie van de basiliek. De bouw van de huidige basiliek startte in 1881 en werd voltooid in 1909. De toewijding aan Sint Augustinus volgde in 1914. De 19de eeuwse basiliek ziet uit over het opgravingsterrein waar de resten van de antieke kerk met klooster van Augustinus liggen. De basiliek is het symbool geworden van de uitwisseling tussen de islam en het christendom. De restauratie (2010-2013) werd gefinancierd door Algerije, Frankrijk en persoonlijke donaties waaronder een gift van paus Benedictus XVI.

Zie het bericht in La Croix La Basilique de Saint Augustine a Hippone 
afbeelding: De 19de eeuwse basiliek van Sint Augustinus in Annaba (Algerije) 
Artikel van Henri Tessier over de Afrikaanse wortels van het Westerse christendom  
 

Negen priesterjubilea 


Dit voorjaar vieren vijf augustijnen hun gouden of diamanten priesterjubileum: op 13 maart Hans Maassen (60 jaar priester); op 14 maart Jan-Piet Smetsers (55 jaar priester); op 14 maart Hans van den Berg, Edward Clarenbeek, Piet Giesen, Louis Mulder, Joop Smit (allen 50 jaar priester); op 25 april Nico Beumer (60 jaar priester); 12 juni Hans Hulshoff (60 jaar priester).
Van harte gefeliciteerd!

Augustinus preekt in aanwezigheid van bisschop Valerius  Carle van Loo, 1755 Koor van de Notre Dame des Victoires in Parijs 

Augustinus preekt in aanwezigheid van bisschop Valerius
Carle van Loo, 1755, Koor van de Notre Dame des Victoires in Parijs 

Dit is een van de weinige afbeeldingen waar Augustinus in aanwezigheid van de bisschop preekt. Valerius zit tegenover hem en luistert aandachtig. Wat Augustinus zegt, wordt door een snelschrijver (notarius) genoteerd.

Wanneer Augustinus in 391 Hippo bezoekt, wordt hij op initiatief van de kerkgemeenschap daar door bisschop Valerius tot priester benoemd. In 395 verleent bisschop Valerius aan Augustinus het recht te mogen preken in aanwezigheid van de bisschop. Dat is een uitzonderlijke situatie, maar Valerius beheerst het Latijn onvoldoende om een goede homilie te kunnen houden.

In de eerste paragraaf van brief 21 geschreven aan Valerius kort na zijn benoeming tot priester, verwoordt Augustinus zijn gevoelens over dit belangrijke ambt. Hij schrijft dat in deze tijd niets makkelijker, prettiger en aantrekkelijker lijkt dan het ambt van bisschop, priester of diaken, tenminste als je het plichtmatig vervult en vooral denkt aan je eigenbelang. Maar voor God is juist niets ellendiger en meer verkeerd dan die houding. Zo is in dit leven en vooral in deze tijd niets moeilijker, inspannender, gevaarlijker dan de goede uitoefening van het ambt van bisschop, priester of diaken.

 

In memoriam Jan Peeters (1934-2014)Jan Peeters, OSA 1934-2014


Op 25 februari overleed Jan Peeters, pastoor te Mill en Pattensen-Nordstemmen (Duitsland).Hij was een mens uit één stuk. Zijn diepe, door niets te vertroebelen geloof in God, kenmerkte hem. Parochianen droegen hem op handen. Hij kwam achter zijn altaar vandaan en sprak mensen van dichtbij. Ook buiten de kerk was hij actief.
Avondwake en overweging

 

Een kloosterling in revolutietijd

 

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn 1766-1815 / Martijn Schrama, OSA

Het schilderij van Gerard De San in de Augustinuskerk in Utrecht met het verhaal dat er meer schilderijen waren geweest, en een paar overeenkomsten in de levensloop van Hildebrand Verhoeckx waren reden voor Martijn Schrama, zelf augustijn, om in het Provinicaal Archief van de Nederlandse Augustijnen een onderzoek te starten.

Ondanks de weinige beschikbare gegevens over Hildebrand Verhoeckx onstaat een breed beeld van die voor religieuzen moeilijke tijd, eind 18de - begin 19de eeuw in zowel de Zuidelijke als Noordelijke Nederlanden. 

Lees verder bij Hildebrand Verhoeckx, een kloosterling in revolutietijd

 

De eigen identiteit van een kloosterkerk 

 

Augustijnenkerk Eindhoven. Symposium tijdens het debat

De prettige aanleiding om een symposium te organiseren is het 40-jarig ambtsjubileum van pater Joost Koopmans die op 1 december 1973 in de Augustijnenkerk in Eindhoven tot priester werd gewijd en nu de rector van deze kerk is.

Het symposium stond in het teken van gemeenschapsvorming. Er waren lezingen, gesprekken en discussies. Ieder kon meepraten over dit onderwerp.

Sprekers op deze dag waren Peter Nissen,  hoogleraar  spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen; Jeroen Jeroense, dominee te Elst en Rein Vaanhold, rector van de Kruisherenkapel in Uden.

Meer informatie over de viering van het 40-jarig ambtsjubileum van pater Joost Koopmans staat op de site van www.augustijnenkerk-eindhoven.nl  

De sprekers tijdens het debat: v.l.n.r.: Rein Vaanhold, Peter Nissen, Jeroen Jeroense