Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Pinksteren: de H. Geest in ons


Waaraan herken je de heilige Geest? Aan het talenwonder? Dat is al vervuld want de kerk spreekt alle talen, constateert Augustinus. Ook zonder andere talen te spreken heb je deel aan de H. Geest. De heilige Geest is de ziel van ons lichaam en van het lichaam van Christus, de kerk. Augustinus merkt op zoals een geamputeerd lichaamsdeel niet meer leeft,  zo leeft ook een christen niet meer als hij volkomen los raakt van de kerk.
Lees verder bij de Pinksterpreek 267,4 bij Augustijnse Beweging
De brontekst staat in Als licht in het hart

Rita van Cascia, 22 mei  

 

wijding van de Ritaroosjes in de Augustijnenkerk Eindhoven

 

Wijding van de Ritaroosjes in de Augustijnenkerk Eindhoven
Wat betekent Rita voor ons?
Lees verder bij de overweging van Wim Sleddens bij de viering  

 

 

 


 

In memoriam 
Samuel IJsseling (1932-2015)

 

De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen bracht veel filosofen voort die niet allemaal binnen de OSA bleven maar vaak wel met de augustijnen contact bleven onderhouden. Tot deze groep behoort ook Samuel IJsseling die donderdag 14 mei is overleden. Hij legde zijn geloften af op 10 september 1954 en studeerde als augustijn in Rome, Leuven en Parijs. In 1964 promoveerde hij in Leuven summa cum laude op het proefschrift Heidegger, denken en danken, geven en zijn (herz. heruitgave 2014 bij Vantilt), een klassieker binnen de Nederlandse filosofie. In Eindhoven was hij in de jaren zestig lid van het docentencorps van de opleiding der augustijnen. In 1969 werd hij hoogleraar in de moderne wijsbegeerte in Leuven, in juli 1974 teven directeur van het Husserlarchief in Leuven. 

Bij wijze van biografie verscheen in 2013 Dankbaar en aandachtig. In gesprek met Samuel IJsseling door Ger Groot. Hoe dit boekje in samenwerking met Samuel IJsseling gestalte kreeg, licht Ger Groot toe in Tijdschrift voor filosofie 77 (2015) nr 1 p. 157-161.

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken. Zie Facebook Augustinus.nl

 

 
 

 

Brochure Augustijnse Beweging: Hoofd in de wolken, voeten op de grond HemelvaartHemelvaart  


Op zijn geboorte, zijn werken en lijden en zijn dood volgde zijn verrijzenis. “Verhef U boven de hemelen, want U bent God. U, die aan het kruis heeft gehangen, moet zich neerzetten in de hemel.” En dat is met zijn hemelvaart gebeurd. “Verhef U boven de hemelen, God,” zegt Augustinus in preek 262,5, “Het is al gebeurd. Het is al vervuld. Maar wij zeggen: Hoe de toekomst is voorzegd in dat psalmwoord hebben wij niet gezien, maar wij geloven het.”

We hebben het zelf niet gezien, maar we weten het van zijn leerlingen, want die hebben het wel gezien. Daarom geloven we het. Er is echter iets wat we wel kunnen zien, iedere dag nog, overal om ons heen. En dat is het gevolg ervan. “Kijk,” zegt Augustinus, “wat er volgt in de psalm, is voor onze ogen te zien: Verhef U boven de hemelen, God, en laat uw glorie heel de aarde omvatten. Wie het ene niet ziet, kan het andere niet geloven. Want wat betekent “laat uw glorie heel de aarde omvatten” anders dan: laat uw kerk zich over heel de aarde verbreiden, laat uw geliefde bruid zich op heel de aarde bevinden. Uw kerk, uw bruid, zij is uw glorie.” 

Meer teksten over hemelvaart zie de nieuwe brochure van de Augustijnse Beweging: Hoofd in de wolken, voeten op de grond. Gedachten over hemelvaart.

 

iBert Bocxe OSA, 1924-2015n memoriam
Bert Bocxe, augustijn


Na een lange periode van verzwakking en ziekte is Bert op 90-jarige leeftijd in Mariënhage overleden. Hij legde zijn gelofte af op 10 september 1944 en werd priester gewijd op 25 maart 1950 in Rome. Na zijn studie theologie in Rome begon hij als leraar in Venlo. Vervolgens werd hij kapelaan in Nijmegen en Witmarsum en later bouwpastoor op Vlieland en Terschelling. Van 1974 tot 1989 was hij pastoor in Assen en Roden. Heel zijn leven is Bert betrokken geweest bij de Oecumene. 
Hij overleed op 23 april 2015. Op 29 april is hij begraven op het kloosterkerkhof Mariënhage.

 

 

zr Maria Theresia de Vries, moniale, 1915-2015in memoriam

Maria Theresia de Vries, moniale augustines 


Zuster Maria Theresia trad in 1946 toe tot de Orde van Sint Augustinus waar zij in 1948 haar plechtige professie aflegde. Als een toegwijde moniale bleef zij toch ook met hart en ziel de onderwijzeres die zij was. Voor vele mensen was zij van betekenis. Door haar hartelijke aard maakte zij vele vrienden. Haar familie en medezusters hadden een warme plaats in haar hart. Toen de kloosterzusters de priorij Gods Werkhof verlieten, heeft zuster Maria Theresia met haar medezusters bijna twintig jaar gewoond in Huize Beukestein te Driebergen. In die periode bleef ze contact houden met de mensen van de Werkhofgemeenschap. Zij is overleden in Huize Beukenstein op 8 april 2015. De uitvaart vond plaats in de kapel aldaar op 13 april.

 

Facebook  

De Nederlandse Augustijnen en het Augustijns Instituut zitten op Facebook. Kijk bij Augustinus.nl, ook te zien als je geen Facebookaccount hebt. 

  

Nieuw: Het verhaal van Johannes  

Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie

 

 

Op 21 maart belichtte Joop Smit tijdens de Ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut zijn nieuwe boek: Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie.  Zie Publicaties > boeken

Toelichting door Joop Smit  

 

 

Verwacht: 
Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006

  

Save the date: noteer alvast 28 augustus in uw agenda. Op het Sint Augustinusfeest verschijnt bij Uitgeverij Verloren Brian Heffernans geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. De presentatie zal op 28 augustus in Mariënhage Eindhoven plaatsvinden. Meer informatie volgt tzt. Voor de flaptekst zie Publicaties > boeken 

 

Onderwijs, basis voor vooruitgang 

Opening van de Villanovaschool te Susweni bij Manokwari op 9 oktober 2010

De augustijnse Villanovaschool viert haar eerste lustrum. Een brief van Ton Tromp over zijn middelbare school Villanova en de twee bijhorende internaten in Manokwari. De school is opgericht om kansarme Papoea's een betere toekomst te bieden. Hans van Reisen was hier in 2013 en november 2014 op bezoek. 

Foto: De opening door Ton Tromp op 9 oktober 2010 van de Villanovaschool te Manokwari.  Een nieuwe fotocollage  Andere artikelen zie Papoea-Barat

 

14 november  Utrecht
Overdracht Provinciaal Archief

 

Het Utrechts Archief

Een groot deel van het Provinciaal Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is officieel overgedragen aan Het Utrechts Archief. In Utrecht wordt het archief toegankelijk voor een breed publiek. De middag werd opgeluisterd met een tekst van Martijn Schrama over de archivarissen en een presentatie van Brian Heffernan over enkele topstukken uit anderhalve eeuw geschiedenis van het augustijnse archief.

Kaj van Vliet overhandigt de Inventaris van de archiefstukken aan Paul Clement, OSA

Tevens vond de overhandiging plaats van een liber amicorum aan Martijn Schrama om zijn leven en werk te eren: Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. Lees meer

 

 

Facebook  


De Nederlandse augustijnen en het Augustijns Instituut zitten op Facebook. Kijk bijAugustinus.nl