Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

debat Augustijnenkerk Eindhovenzat 8 november  Debat in de Augustijnenkerk Eindhoven:
Zorg voor elkaar: wat hebben we ervoor over?

 

Onze verzorgingsstaat wordt ingrijpend gewijzigd om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. De huidige AWBZ komt te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 komt er minder geld uit Den Haag en worden gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg die aansluit op de behoefte van ieder die zorg nodig heeft. Instellingen en de gemeentelijke overheid die hier nauw bij betrokken zijn, zijn door de Augustijnenkerk Eindhoven uitgenodigd hierover in debat te gaan. Zie Zorg voor elkaar

 

 

 

14 november  Overdracht Provinciaal Archief

 

Een groot deel van het Provinciaal Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen wordt op 14 november 2014 officieel overgedragen aan Het Utrechts Archief. In Utrecht wordt het archief toegankelijk voor een breed publiek.

Ter gelegenheid van deze overdracht houdt dr. Martijn Schrama een lezing over de augustijnse bescheiden. Dr. Brian Heffernan presenteert anderhalve eeuw geschiedenis van de Nederlandse augustijnen aan de hand van topstukken uit het Provinciaal Archief.

Op deze dag vindt tevens de presentatie plaats van een liber amicorum aan Martijn Schrama om zijn leven en werk te eren: Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A.

 

28 augustus: Augustinusfeest

Fresco in de refter van klooster Mariënhage

Voor een impressie van het Augustinusfeest zie 
Augustinusdag 2014

Het fresco in de refter van klooster Mariënhage, ca 1933.

Links zijn bekende augustijnen afgebeeld, rechts augustinessen.

Tekstband: 'Ante omnia, fraters carissimi, diligatur Deus, deinde proximus.' - Voor alles, zeer geliefde broeders, moet God worden bemind, daarna je naaste.' Deze opvatting - er zijn voor God en elkaar - kenmerkt Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. Zie hiervoor ook Augustinus' Regel

 

 

 

Interview: in gesprek met Joost van Neer  


Een interview van Peter van Hasselt met Joost van Neer over Augustijnse Spiritualiteit vanuit de teksten van Augustinus, zie Ontmoetingen

 

Altijd onrustig, Augustinus' zoektocht en spiritualiteit  Altijd onrustig, Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA

 

Brochures Provincialaat; 21
juni 2014
De oorspronkelijke Spaanstalige versie van dit boekje was bedoeld voor kandidaten die interesse hadden in de opleiding en vorming tot het augustijnse gemeenschapsleven. Voor hen had Nico Beumer in zijn functie van novicenmeester uit het bestaande aanbod aan Spaanse teksten een aantal passages geselecteerd over de weg die Augustinus was gegaan.  Het geheel is bedoeld als een kennismaking met augustijnse spiritualiteit.

Wat dit boekje zo waardevol maakt is de eenvoud waarmee tot geloof komen en vanuit het geloof handelen is beschreven. Zie Publicaties

  

Een kloosterling in revolutietijd

 

Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn 1766-1815 / Martijn Schrama, OSA

Het schilderij van Gerard De San in de Augustinuskerk in Utrecht met het verhaal dat er meer schilderijen waren geweest, en een paar overeenkomsten in de levensloop van Hildebrand Verhoeckx waren reden voor Martijn Schrama, zelf augustijn, om in het Provinicaal Archief van de Nederlandse Augustijnen een onderzoek te starten.

Ondanks de weinige beschikbare gegevens over Hildebrand Verhoeckx onstaat een breed beeld van die voor religieuzen moeilijke tijd, eind 18de - begin 19de eeuw in zowel de Zuidelijke als Noordelijke Nederlanden. 

Lees verder bij Hildebrand Verhoeckx, een kloosterling in revolutietijd