Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland 1886-2006 / Brian HeffernanFeestdag St. Augustinus: boekpresentatie

Een kleine orde met allure. 
De augustijnen in Nederland, 1886-2006


de sprekers v.l.n.r.: prior-provinciaal Paul Clement, OSA; dr. Brian Heffernan; prof. dr. Paul van Geest (rechts)

Op het Sint Augustinusfeest preseneerde Brian Heffernan zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse augustijnen: Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006. 
Lees verder bij Publicaties > Kleine orde met allure
 


Agenda:   

10 oktober: FAN Ontmoetingsdag Amsterdam, mmv Brian Heffernan
20 oktober: Mariënhage Provinciedag
24 oktober: Augustijnse Beweging Maarssen, mmv Anthony Dupont
14 november: Boskapel, inspiratiedag Augustinus
14 november: Laurentiusdag Rotterdam mmv Augustijns Instituut 
1 december Mariënhage Provinciedag
zie ACTUEEL

 

 

Drieluik Ecce Homo van Van Heemskerck ‘terug’ in Dordrecht 

 

Ecco Homo, 1544 Dordrecht, door Maarten van Heemskerck. Nu in het Getty Museum, kopie in DordrechtIn de Augustijnenkerk Dordrecht is het drieluik ‘Ecce Homo’ van Maarten van Heemskerck (1498-1574) weer te zien. Het Getty Museum in Los Angeles schonk een levensgrote kopie als dank voor de hulp uit Dordrecht bij het historisch onderzoek n.a.v. de restauratie van dit schilderij. De kopie is ingelijst in een nieuw houten drieluik en oogt bijna even goed als het origineel. Op de zijpanelen zijn de opdrachtgever en zijn vrouw uitgebeeld; schout Jan van Drenckwaert en zijn tweede vrouw Margaretha de Jonge van Baardwijk. Het schilderij dat in 1544 gereed kwam, hing hier tot 1572. 

De Augustijnenkerk maakte deel uit van het Augustijnenklooster dat de augustijnen in 1572 moesten verlaten. Dit klooster, Het Hof, waar in 1572 de eerste vrije Statenvergadering plaatsvond, wordt druk bezocht vanwege het onlangs geopende museum Het hof van Nederland (met aandacht voor het ontstaan van de Republiek der Nederlanden) en het in september te openen Documentatie- en Kenniscentrum 'Augustijnenhof' van de stichting illustre Dordracum, met aandacht voor de lokale geschiedenis. 

Samen 150 jaar priester

Frans van der Mark, Paul Clement, Jos van den Broek 

 

Samen 150 jaar priester, v.l.n.r.: Frans van der Mark, Paul Clement, Jos van den Broekuit de inleiding van Paul Clement: 
Drie augustijnen vierden samen met een volle Augustijnenkerk dat zij 50 jaar geleden aan hun priester zijn binnen de Augustijnenorde zijn begonnen: de paters Jos van den Broek, Frans van der Mark en Paul Clement. Ze leven in en vanuit de gemeenschap van de augustijnen: één van ziel en één van hart op weg naar God, proberend ieder te geven wat zij of hij nodig heeft. Van de buitenkant bezien zijn ze diverse wegen gegaan:
p. Jos van den Broek in vele parochies en plaatsen in het land werkzaam als parochiepastor, districtscatecheet, staflid vormingscentra en tevens als een op alles en allen zeer attente procurator.
p. Frans van der Mark als pedagogiekstudent, schoolpastor, catecheet en rector; gevangenispastor en pastoor in twee parochies.
p. Paul Clement als schoolpastor, catecheet, bedrijfsaalmoezenier, pastoor in drie kerkgemeenschappen en provinciaal.
Wat er binnen in hen omgaat is belangrijker, maar moeilijker te beschrijven. De achterliggende decennia waren woelige tijden in de Nederlandse Augustijnenprovincie, in de Nederlandse Kerkprovincie en in de samenleving. Die hebben ze meebeleefd en mede vorm gegeven. De idealen van de 60-er en 70-er jaren smeulen nog: ze kunnen die nu meer met woorden dan met daden ondersteunen. Maar niettemin: mede dankzij de medestanders en de critici in de gemeenschappen om hen heen hebben ze de in hun leven de eenmaal ingeslagen weg kunnen volgen en die mensen kunnen begrijpen die andere wegen gingen en die misschien net zo trouw als zij waren aan de Ene die alle mensen naar hun eigen aanleg roept. Gezonden opdat ieder krijgt wat zij of hij nodig heeft.

Na de eucharistie volgde een geanimeerde receptie en een gezellig samenzijn van de families en vrienden van de drie feestelingen.

 

 

Ekkehard Muth, BoskapelIn gesprek met Ekkehard Muth
interview

De spiritualiteit van Augustinus wordt vaak een 'horizontale' spiritualiteit genoemd, God in mensen, Jij-in-mij. Maar dat is dus maar ten dele waar. Augustinus verlangt net zo vaak naar de verticale ervaring: ik-in-Jou. Misschien moeten we bij Augustinus horizontaal en verticaal niet zozeer als twee polen van een spanningsveld zien, maar veeleer als twee middelpunten van één ellips die bij elkaar horen. De ellips draait gewoon om 'U hoger, dan mijn hoogste hoogte' en 'U mij dichter bij dan ik mijzelf'.  De uitspraken van Augustinus over veranderende tijden zijn helemaal in deze tijd.
Peter van Hasselt in gesprek met Ekkehard Muth 

 

Zomertentoonstellingen met een augustijnse link
Charles en Karin Eyck in Wittem en Valkenburg 

 

Charles Eyck en Karin Eyck dubbeltentoonstelling tm augustus 2015 in Wittem en ValkenburgAanleiding voor de expositie in Wittem vormen de schilderingen van Charles Eyck in de Kloosterkerk uit 1939. In de expositie worden schilderijen getoond uit de periode vóór 1950 waarin hij op verschillende locaties werkte:  Amsterdam, Rome, Frankrijk, Limburg en Curaçao. Het is een mix van landschappen, stads- en dorpsgezichten en portretten.  In de vitrinekasten van de kloosterbibliotheek zijn tekeningen geëxposeerd. De expositie geeft bezoekers inzicht in de veelzijdigheid en kunsthistorische betekenis van Charles Eyck (1897-1983), een van de bekendste Limburgse kunstenaars. 
     Tegelijkertijd worden in het Museum Land van Valkenburg werken getoond van het echtpaar Charles en Karin Eyck. De nadruk hier ligt op schilderijen van Karin Eyck die een zeer verdienstelijk portretschilder was.  In de museumzaal wordt de sfeer van het atelier van Charles Eyck in Ravensbos nagebootst met originele attributen en meubilair uit familiebezit. Het is de eerste keer dat schilderijen van Karin Eyck in deze omvang worden getoond. 
De dubbeltentoonstelling loopt van 28 juni tm 31 augustus in Wittem en Valkenburg. Meer informatie bij www.bezininlimburg.nl  

Ans van Zeijst (zr Theofoor) in UB Nijmegen   

zr Theofoor van Zeijst, moniale augustines In de studiezaal van het KDC op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek van het Radboud Nijmegen zal vanaf september een expositie te zien zijn van kunstenares Ans van Zeijst (1906-1988) die bij haar intrede bij de monialen augustinessen de naam Theofoor aannam. Uit haar persoonlijk archief worden ontwerpen getoond voor brochures, affiches, boekomslagen, oorkonden, gelegenheidsprentjes. Daarnaast een groot aantal unica van fraai uitgevoerde ontwerpen en werktekeningen van kelken, kazuifels en wandkleden. De tentoonstelling laat het veelzijdige oeuvre van de kunstenares zien, een oeuvre dat mede bepalend is geweest voor ons beeld van de naoorlogse katholieke wederopbouw. Zr Theofoor heeft ook een OSA-zegel voor Werkhoven ontworpen en is de bedenkster van de naam 'Gods Werkhof' voor de priorij van de monialen in Werkhoven.

De tentoonstelling is i.v.m de verhuizing van het KDC opgeschort naar september 2015. Locatie: eerste etage van de UB Radboud Nijmegen. Meer informatie zie www.ru.nl/kdc 
 

 

fotocollage van screenshots uit videoboodschap van Tron Tromp VillanovaschoolNieuwe video van Ton Tromp over de Villanova school   - 22 juni 2015


Een filmpje van een paar minuten over het reilen en zeilen van de Villanovaschool, met dankwoord aan de vele trouwe donateurs!
zie Onderwijs, basis van vooruitgang

 

 

Open kloosterweekend 13-14 juni 

 

Zaterdag hield em. prof. Jozef Wissink een lezing over het religieuze leven, zondag stond de eucharistieviering in het teken van nieuw religieus leven. Voorganger was de augustijn Bernard Bruning, prior van het klooster in Gent.

Voor het dagverslag zie Augustijns Forum 2015 nr 2 of de Kerk-Krant Augustijnenkerk nr 8 van september 2015. Foto's zie augustinus.nl op Facebook  

  

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
Nieuwe data 23 sept en 4 nov 2015. Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

   
Joop Smit. Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie  Nieuwe publicatie

 

 Het verhaal van Johannes / Joop Smit

 

 

 

Opening van de Villanovaschool te Susweni bij Manokwari op 9 oktober 2010

Onderwijs, basis van vooruitgang


augustijnse Villanovaschool viert haar eerste lustrum. Een brief van Ton Tromp over zijn middelbare school Villanova en de twee bijhorende internaten in Manokwari. De school is opgericht om kansarme Papoea's een betere toekomst te bieden. 
Foto: De opening door Ton Tromp op 9 oktober 2010 van de Villanovaschool te Manokwari.  Een nieuwe fotocollage  Andere artikelen zie Papoea-Barat

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl