Contact

Webarchief

eerder geplaatste artikelen

Gerard (Rutger) Curvers 1922-2018  (foto: Hans Nohlmanns)

in memoriam Gerard (Rutger) Kurvers, OSA


Op 2 oktober 2018 is Gerard Kurvers overleden, 96 jaar oud. Hij had al een opleiding tot machinebankwerker achter de rug toen hij in 1950 op latere leeftijd toetrad tot de Orde der Augustijnen. In 1956, het jaar van zijn priesterwijding, vertrok hij naar Cochambamba in Bolivia waar hij de oprichter werd van het Istituto Tecnológico, een ambachtsschool. Na 20 jaar in Bolivia gewerkt te hebben en zelfs ereburger te zijn geworden van Cochabamba, keerde hij terug naar Nederland waar hij nog vele jaren als pastoor werkzaam was in Spijkernisse en later in Den Haag. Om gezondheidsredenen verhuisde hij van Scheveningen naar Eindhoven waar hij conventslid van het klooster werd. Hij is op 2 oktober 2018 na een kort ziekbed overleden. Zijn lichaam is bijgezet op het kloosterkerkhof Mariënhage op zaterdag 6 oktober. 

 

 

Jozef (Pepe) van Beek  o.s.a., 1925-2018in memoriam: Jozef van der Beek, OSA
 

Op woensdagmiddag 27 juni 2018 is onze medebroeder Jozef (Pepe) van Beek overleden. Hij was een pastoraal bewogen, trouwe, sociale en muzikaal geïnspireerde augustijn. We hebben hem nooit boos gezien; hij nam het leven zoals het kwam. 
Hij werd op 31 oktober 1925 geboren in Eindhoven en trad in 1942 in de Orde der Augustijnen. Hij was decennialang werkzaam als missionaris in Bolivia: van 1952 tot 1994. Terug in Nederland was hij conventslid in Venlo, later Eindhoven. Hij is begraven op het kloosterkerkhof Eindhoven op dinsdag 3 juli 2018. 

 

pater Jacob (Jaime) Postma o.s.a. 1925-2018

in memoriam Jacob Postma, OSA

 

Pater Jacob (Jaime) Postma is vrijdag 16 februari 2018 overleden. In 1950 vertrok hij als jonge priester naar Bolivia. Na twee jaar pastoraat in La Paz werd hij overgeplaatst naar Chulumani. Hij woonde en werkte later in Chojlla en Irupana. Daar in de hooglanden heeft hij als rondtrekkend 'apostel' het Woord verkondigd, ruim 45 jaar lang. Terug in Nederland heeft Jacob Postma veel belevenissen, avonturen, ontmoetingen in korte verhalen gepubliceerd in de reeks 'Het zal je maar gebeuren', zie de boekenpagina. Jacob Postma is 92 jaar geworden. Op 24 februari is afscheid van hem genomen. Hij is begraven op het Kloosterkerkhof Mariënhage, Eindhoven.

 

broeder Bernardo Thöene o.s.a. 1924-2018in memoriam Bernardo Thöene, OSA


Op donderdag 15 februari 2018 is broeder Bernardo Thöene overleden. In 1955 ging hij naar Bolivia waar hij meer dan 40 jaar in de missie werkzaam was. Bijna 25 jaar lang bood hij straatjongens die hij op de markt in Cochabamba tegenkwam, een thuis. Met bescheiden middelen heeft hij velen aan de onderkant van de samenleving hun zelfvertrouwen teruggegeven en geholpen de goede weg naar de maatschappij te hervinden. Naar schatting hebben ongeveer zeshonderd kinderen bij hem een warm onthaal gevonden. 
Zie een korte beschrijving van hem door medebroeder Nico Beumer in: Niemand zat op hen te wachten. Geschiedenis van de Nederlandse Augustijnen in Bolivia, p. 51. Bernardo Thöene werd 93 jaar. Zijn lichaam is bijgezet op Kloosterkerkhof Mariënhage op donderdag 22 februari.   

 

Jos van den Broek o.s.a. 1930-2018

in memoriam Jos van den Broek, OSA


In de nacht van 13 op 14 februari 2018 is augustijn Jos van den Broek overleden. Als gevolg van een recente zware hersenbloeding verbleef hij in het ziekenhuis in afwachting van een vervolgopname in een verpleeghuis. Tijdens zijn actieve leven heeft hij in verschillende augustijnse parochies in Nederland gewerkt, in het vormingswerk en de catechese. Daarna verhuisde hij naar Mariënhage waar hij vele jaren een goede procurator van het convent was. Jos van den Broek is geboren op 29 novemver 1930 in Amsterdam. Hij trad toe tot de Orde op 10 septemer 1959 en ontving op 9 juli 1965 zijn priesterwijding. Jos is 87 jaar geworden. Zijn lichaam is maandag 19 februari begraven op kloosterkerkhof Mariënhage, Eindhoven. 

 

Lambert van Gelderin memoriam Lambert van Gelder, OSA

 
Op zaterdag 5 augustus 2017 overleed tamelijk onverwacht de augustijn Lambert (Bart) van Gelder op 84-jarige leeftijd. Na zijn intrede bij de augustijnen profileerde hij zich als zelfstandig journalist met artikelen en fotografie. Hij werd vooral bekend als redacteur: zo was hij meer dan 30 jaar (hoofd-)redacteur van de Bazuin en verzorgde hij bijna 50 jaar (tot 2015) als hoofdredacteur het provincieblad van de Nederlandse Augustijnen de  Nederlandse Analecta, later Augustijns Forum. Tevens was hij tot 2017 redacteur bij Magazine Mariënburg. Belangrijke bijdragen aan de voorbereidingen van de augustijnse Nota '70 over de vernieuwing van het kloosterleven, kwamen van zijn hand.Op zaterdag 12 augustus is er in de Boskapel een afscheidsviering gehouden. 

 
Peter van Hasseltin memoriam Peter van Hasselt 

Eveneens op zaterdag 5 augustus 2017 is op 70-jarige leeftijd na een kort maar hevig ziekbed oud-augustijn Peter van Hasselt overleden. Hij is, zoals hij zelf zei, ‘weggegroeid bij de augustijnen’, maar bleef wel contact met hen houden. Na zijn pensionering interviewde hij voor deze site diverse augustijnen en leken in zijn zoektocht naar augustijnse spiritualiteit (zie interviews). Ook werkte hij mee aan het project Levende stenen, dat het spirituele leven van de Nederlandse augustijnen wil vastleggen. 
     De uitvaartdienst van Peter van Hasselt was op zaterdag 12 augustus in de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting in Groesbeek.

 

moniale Maria Clara van Beek 1912-2017in memoriam zr Maria Clara van Beek, OSA 


Op 16 mei 2017 legde moniale Maria Clara van Beek haar leven terug in de handen van God na een leven van grote dienstbaarheid en medeleven. Geboren in 1912, groeide ze op in een groot gezin en toen ze in 1946 intrad in Maarssen bij de Augustinessen beschouwde ze de kloostergemeenschap eveneens als een 'groot gezin'. We herinneren haar als een zeer hartelijke zuster die met haar fiets en brommertje de hele buurt en het land doortrok: met een luisterend oor, een opwekkend woord, troostrijk en helpend. 
      De allerlaatste jaren van haar leven bracht ze door in Mariënhage in Eindhoven en in verpleeghuid Woonoord in Driebergen. De uitvaart vond plaats op 20 mei in haar oude Gods Werkhof in Werkhoven. Haar lichaam rust op het kerkhof 'De Drie Klinken´ in Driebergen.

 

Ko de Wit  OSA 1930-2017in memoriam Ko de Wit, OSA


Op woensdag 3 mei 2017 is pater Ko de Wit na een kort ziekbed overleden. Hij is bijna 87 jaar geworden. In 1964 vertrok hij naar Bolivia waar hij tot 2003 wiskunde heeft gedoceerd; eerst op de Normaalschool, nadien op de universiteit van Cochabamba. Vanwege een ernstig verkeersongeluk waarvan hij niet geheel herstelde, keerde hij in 2004 terug naar Nederland. De uitvaart is gehouden op dinsdag 9 mei in de kapel van Glorieux. Ko de Wit is begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage.

 

Hans Hulshoff OSA 1926-2017in memoriam Hans Hulshoff, OSA
 

Ruim een week na zijn 91ste verjaardag is pater Hans Hulshoff maandag 10 april 2017 rustig in zijn slaap in Mariënhage overleden. 
Hij werkte als missionaris tot 2000 in Papoea Barat: vanaf begin jaren '60 was hij in het bisdom Manokwari actief waar hij de rechterhand was van Piet van Diepen, de eerste bisschop van Sorong-Manokwari. 
Zijn lichaam is op dinsdag 18 april begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage.

 

 

 

Charles Hoofd OSA 1930-2016

in memoriam Charles Hoofd, OSA
 

Onverwachts is op 14 december 2016 overleden de augustijn Charles Hoofd. Hij 86 jaar geworden. Tijdens zijn leven was hij werkzaam in de pastoraal in Nijmegen, Velp en Grave. Hij werkte vele jaren als pastor in de zorg voor gehandicapten, waar zijn muzikaliteit en zijn piano- en orgelspel hem goed van pas kwamen. De laatste jaren woonde hij in de Pannehoeve in Helmond waar hij ook is overleden.
De eucharistieviering vond plaats op 21 december in Kapel Glorieux in Eindhoven.

 

in memoriam Leo Rozestraten OSA 
 

Op de hoge leeftijd van 96 jaar maar onverwachts is op vrijdag 29 juli 2016 Leo Rozestraten, augustijn, overleden. Hij werd geboren in Alphen aan de Rijn op 29 juni 1920. Hij legde zijn geloften af in de Orde van de Augustijnen op 10 september 1940 en werd tot priester gewijd op 21 december 1945. Zijn eerste mis droeg Leo op in de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen waar op vrijdag 5 augustus ook de uitvaart is gehouden.  
     Tijdens zijn werkzame leven was hij op vele plaatsen in vele parochies kapelaan en later pastor. Hij trok het land door met 'het 40-uren gebed' en 'de missieweken'. Als emeritus is hij nog lang pastoor geweest in Huize Monica in Delft en later (1992-2015) als bewoner van Mariënweide.   

 

 

in memoriam Pierre de Grauw

Pierre en Georgine de Grauw bij het door Pierre gebeitelde beeld van Augustinus in de kapittelzaal van klooster Mariënhage

Beeldhouwer Pierre de Grauw is op zondagochtend 17 juli in Pont-Scorff (Bretagne) overleden. Geboren in Utrecht in 1921 en ingetreden bij de OSA in 1943 vertrok hij al vroeg naar Parijs om daar met de augustijnen als aalmoezenier te werken. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij zijn artistieke talent richting houtbewerking. Lange monumentale figuren zijn karakteristiek voor zijn stijl. Hij verliet de Orde in 1975 maar bleef wel contact houden. In 2012 opende hij zijn eigen expositieruimte L’espace Pierre de Grauw in Pont-Scorff. Ook in Nederland is zijn werk aangekocht. Zaterdag 23 juli is hij in Pont-Scorff begraven. 

Voor een impressie van zijn werk zie Bespiegelingen - Pierre de Grauw sculpture 

 

 

Hans Maassen, OSA 1927-2016in memoriam Hans Maassen OSA

Al geruime tijd zijn ziekte met zich meedragend is toch vrij plotseling Hans Maassen op 15 maart 2016 overleden.
Hij werd geboren op 20 april 1927 in Eindhoven en deed zijn geloften in de Orde der Augustijnen in 1948. Zijn priesterwijding volgde op 13 maart 1954. Hij werkte als docent godsdienst op het Augustinianum en het Lidwinacollege; vele jaren was hij priester in Amsterdam-Noord en later in Werkhoven. Vanaf 2001 woonde hij bij de zusters Augustinessen in Heemstede waar hij een van de voorgangers was. 
De uitvaart vond plaats op dinsdag 22 maart in Heemstede. Zijn lichaam is begraven op het kloosterkerkhof aldaar.  

 


Ben Noords, OSA 1926- 2016in memoriam Ben Noords OSA

In vrede, zoals hij ook geleefd heeft, is onze medebroeder Bernardus Johannes Noords overleden op 26 januari 2016. 

Op 9 september 1948 trad Ben Noords in bij de Orde der Augustijnen en op 5 maart 1955 werd hij tot priester gewijd. In zijn werkzame leven was Ben vanaf 1955 tot 1992 missionaris in Papua. Daar onderhield hij de bootdienst in de Bintunibaai aan de zuidkant van Papua-Barat. Hij was een altijd rustige, koersvaste stuurman en kapitein op de Angelus vanaf 1961. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij van 1993 tot 2002 pastoor in Vragender. Hij is bijna 90 jaar geworden.
Op zaterdag 30 januari is afscheid genomen van Ben Noords. Zijn lichaam is begraven op kerkhof Jonkerbos, Nijmegen. 

 

 

Overdracht Archief Augustijnen naar Het Utrechts Archief   


Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Augustijnen is op 14 november 2014 overgedragen aan het Utrechts Archief. In totaal is 80 meter archief verhuisd en voor consultatie beschikbaar gemaakt in de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. De beschrijvingen van de collectie zijn online doorzoekbaar in de archiefbank. Ook worden vele documenten gedigitaliseerd.