Home

19 februari  Op zoek naar de Heer
Nikodemus ging naar de Heer toe maar hij ging in de nacht. Hij ging naar de Heer en hij ging in de nacht; hij ging naar het licht en hij ging in het duister. Hoe worden zij immers door de apostel genoemd, die zijn geboren uit water en Geest? "Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht" en ook: "Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn". Zij die herboren zijn, zijn dus kinderen van de nacht geweest en van de dag geworden; duisternis geweest en nu licht geworden. Aan dezen vertrouwt Jezus zich nu wel toe, en zij komen niet meer tot Jezus in de nacht zoals Nikodemus, zij zoeken de "Dag" niet in het duister. Zij belijden Hem nu ook openlijk. Jezus is tot hen gekomen en heeft in hen het heil bewerkt; want zelf heeft Hij gezegd: "Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u". Wat nu betreft dat de catechumenen het teken van het kruis op hun voorhoofd dragen, is een bewijs dat zij al tot het grote huis behoren; wel moeten zij nog van knechten zonen worden. Want het is zeker heel wat dat zij al tot het grote huis behoren. Wanneer heeft het volk van Israël dan manna gegeten? Toen het de Rode Zee was doorgetrokken. Luister nu naar de apostel, om te weten wat de Rode Zee betekent. "Gij moet goed weten dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest en allen door de zee zijn getrokken." Als u hem nu vroeg, waarom zij een zee zijn doorgegaan, vervolgt hij aldus: "Allen zijn door wolk en zee in Mozes gedoopt". Als dan de zee die maar een voorafbeelding was zoveel vermocht, wat zal Christus dan geven bij de werkelijkheid van zijn doopsel, wanneer Hij zijn volk aan de overzijde heeft gebracht? Door zijn doopsel toch leidt Hij de gelovigen naar de overzijde, nadat al hun zonden zijn weggevaagd als achtervolgende vijanden, zoals alle Egyptenaren het waren die in die zee zijn omgekomen. Naar welke overzijde? Waarheen leidt door de doop Jezus, van wie Mozes destijds een voorafbeelding was, toen hij de Joden de zee doorleidde? Naar het manna. Wat betekent dat manna? "Ik ben", zegt de Heer, "het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald".