Home

Actueel

Nieuws en agenda

Agenda  

 

Vrijdag 1o november Augustijnenkerk Eindhoven
Augustijns Verband - Kick off

 
Startdag Augustijns Verband 10 novemberDe Augustijnse Beweging, een platform van organisaties die raakvlakken hebben met Augustinus, streeft naar een verbreding  door de oprichting van een Augustijns Verband. Doel van het Augustijns Verband is om (religieuze) organisaties, groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus,  met elkaar te verbinden o.a. door te netwerken rond activiteiten die raakvlakken hebben met Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit.

Op vrijdag 10 november in de Paterskerk in Eindhoven is de kick off bijeenkomst van het Augustijns Verband. Op deze startdag met medewerking van o.a. Paul van Geest,  worden in korte voordrachten verschillende facetten van de betekenis van Augustinus belicht. Ook het idee achter het Augustijns Verband wordt toegelicht. De middag begint om 12.00 met een broodje en eindigt om 16.00 met een drankje.  Daarna kan men zich opgeven als deelnemer aan het Augustijns Verband.

Ieder die geïnteresseerd is in Augustinus of de Augustijnse spiritualiteit is welkom. De middag is kosteloos, maar aanmelding is noodzakelijk via augustijnsverband@gmail.com

PROGRAMMA
11.30 - 12.30 uur Inloop met koffie & thee en een broodje
12.30 - 13.45 uur Inleiding
      Augustinus als regelgever door prof. Paul van Geest
      Augustinus als onderwijzer door zr. Monica Raassen c.r.s.s
      Augustinus als filosoof door drs. Frank van Roermund o. praem.
13.45 - 14.15 uur Pauze met koffie & thee
14.15 - 14.45 uur 
      Augustinus als prediker door drs. Hans van Reisen
      Afronding van de inleidingen door Paul van Geest
14.45 - 15.30 uur Het idee achter Augustijns Verband en
      mogelijkheid om zich als deelnemer aan te melden
15.30 - 16.00 uur Afsluiting met een drankje

Aanmelden vóór 3 november: augustijnsverband@gmail.com
Zie Flyer Augustijns Verband vrijdag 10 november Paterskerk

 

 

Vrijdagmiddag 10 november Augustijnenkerk Eindhoven Augustijnendag - Mariënhage lezing Vrijdagmiddag 10 november Augustijnenkerk Eindhoven
Augustijnendag - Mariënhage lezing 


Bonus intra, melior exi: 
Treed als een goed mens binnen 
en ga als een beter mens naar buiten


Van oudsher is Mariënhage een plek, waar iedereen welkom is. De in steen gebeitelde tekst verwelkomt iedereen die klooster Mariënhage betreedt. De Augustijnen zelf verlieten het afgelopen voorjaar hun geliefde Mariënhage voor een nieuwe onderkomen in de wijk Gestel. 'Het verhaal gaat door’' geeft pater Louis Mulder aan, ‘ook als wij er niet meer zijn.’ 
Met de herbestemming en restauratie door DELA blijft Mariënhage ook in de toekomst een plek van ontmoeting, verdieping en verbinding. Met het oog op het erfgoed van de Orde der Augustijnen ontstond het idee om ieder jaar stil te staan bij de geboortedag van de heilige Augustinus. Tijdens deze nieuwe traditie van een jaarlijkse
Augustijnendag vindt ook de Mariënhage Lezing plaats. De lezing heeft, geheel in de geest van de heilige Augustinus, een maatschappelijk en levensbeschouwend karakter. De eerste Mariënhage Lezing wordt verzorgd door prof. dr. James Kennedy.
Graag nodigen wij u en alle bewoners van de gemeente Eindhoven uit om de eerste Augustijnendag bij te wonen. 

Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA
Louis Mulder, Vicaris Provinciaal OSA 


PROGRAMMA
16.00 - 16.30 uur  Ontvangst
16.30 - 18.15 uur 
• Opening en inleiding door pater Louis Mulder
   Nieuwe traditie van Augustijnendag
• Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur
   Augustijnen en gemeente Eindhoven; voor altijd met elkaar verbonden
• Introductie van Mariënhage Lezing door Wim van den Heuvel
• Mariënhage Lezing door prof. dr. James Kennedy,
   Universiteit van Utrecht, dean University College Utrecht
   Zoektocht in een post-kerkelijke wereld
• Afsluitend woord door Edzo Doeve, algemeen directeur coöperatie DELA
18.15 - 19.30 uur Tijd voor ontmoeting

Praktische informatie
Paterskerk | Tramstraat 37 | Eindhoven
Parkeren In nabij gelegen parkeergarage de Heuvel
Openbaar vervoer 5 minuten lopen vanaf NS station Eindhoven
Aanmelden vóór 3 november bij Mia van Eijl via mvaneijl@dela.org
Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt?
Vragen en informatie Coöperatie DELA | Mia van Eijl | 06 51 82 00 85
Bekijk de flyer met uitnodiging

 

 

Cursus (4x) oktober- november Eindhoven
Augustinus' Regel voor de gemeenschap 

 
Regelkaart ansichtkaart Regel AugustinusAugustinus heeft zijn Regel (Praeceptum) waarschijnlijk in 397geschreven nadat hij bisschop was geworden en zijn ideale gemeenschapsvorm scheuren begon te tonen. In de Regel concentreert Augustinus zich op de hoofdzaken en hanteert hij een menselijke maat. De Regel kent -zeker voor die tijd- een hoog democratisch gehalte. De kerngedachte is dat de mensen samen een gemeenschap vormen, een van ziel en van hart op weg naar God. Dat is realistisch en idealistisch tegelijk. Pas wanneer we uit liefde voor God handelen, kunnen we God ontmoeten in onze naaste.

Na een kennismaking met Augustinus en de Orde der Augustijnen wordt de Regel per hoofdstuk doorgenomen. De 'Regel van de liefde' lijkt wel geschreven te zijn voor onze woon-en leefgemeenschappen, gezinssituaties of collegiale omgang met elkaar.
Data: 12 en 26 oktober + 16 en 30 november
Plaats: Antoniuskerk, Fazantlaan 17,5613 CB Ehv.
Tijd: 14.00-16.00 uur; zij-ingang links langs hoofdingang
Leiding: Wim Sleddens en Ingrid van Neer-Bruggink
Kosten: € 25 voor de hele cursus 
meer informatie zie boekje Bezinning in de binnenstad 2017-2018

 

 

Provinciedagen 2017:

dinsdag 28 november: Jubilarissenfeest - Levende Stenen

Levende Stenen gaat over het zichtbaar maken en doorgeven van geleefde augustijnse spiritualiteit. Dit project coördineren Ingrid van Neer-Bruggink, Hans Nohlmans, Frans Savelkouls, Peter van Hasselt.

 top

 

 

 

 

 

titel Een kleine orde met allure. Augustijnen in Nederland 1886-2006