Publicaties

Augustijns Forum

een gespreksplek

Augustijns Forum 2019-02

 

Het blad Augustijns Forum is een 'presentatie naar buiten' waarin de augustijnen laten zien: dit zijn we, dat doen we, zo hopen we... Het liefst met veel lezers én schrijvers. En daarbij past het woord 'forum' uitstekend: een plein in de stad, een spreekgestoelte in een park, een bankje in de schaduw van een stel bomen. Een gespreksplek.

 

 

 

 

 

Een last die verlicht

 
'De last van Christus is zo licht dat die je niet neerdrukt maar zelfs ondersteunt. Het is goed die last te dragen; als je hem aflegt heb je het juist zwaarder! Kijk eens naar de vogels. Elke vogel heeft vleugels. Denkt u dat ze door die vleugels zwaarder worden? Ja, maar als je dat gewicht eraf haalt storten ze neer! Hoe lichter hun last, hoe minder ze kunnen vliegen. Als je echt medelijden hebt, laat je die vleugels zitten.'

Uit: Augustinus, preek 112A,6 in Als korrels tussen kaf (ingekort)
Afbeelding: Augustinus (links) laat zich inspireren door de evangelist Johannes, herkenbaar aan de adelaar in het midden.
Fresco door Pietro da Rimini, 1325, in de Cappellone della Basilica di S. Nicola, Tolentino.

Augustijns Forum 2019-02   (juni)


INHOUD
De Augustinessen vieren hun 85-jarig jubileum met een uniek beeldverhaal / Martijn Schrama
Nieuw boek: Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor het leven/ Anton ten Klooster en Gerben Zweers.
Boekbespreking: Gabriël Quicke over Augustinus' visie op jong worden in Christus / Ingrid van Neer
Fotocollage: Van Mariënhage naar Domus Gagelbosch, en naar DomusDELA
Proefschrift Guido Jacobs: Het scheppingsverhaal metaforisch benaderd
Augustine4U bij PAX voor vrede
Herinneringen aan Brian Lowery
Fotoarchief: Kloosterfamilies 
Kort & Bondig: o.a. een afscheidsbrief aan onze lezers 

 

Augustijns Forum 2019-01   (8 maart)


INHOUD
Ierse augustijnen: van 1280 tot Nu  / Dick Lyng OSA
Statuten voor de Augustinessen, na 84 jaar / Mariella Oberndorff en Marie Madeleine Maas OSA
Biografie van Alypius van Tagaste (2) / Hans van den Berg OSA
Twee boekrecensies:
Florarium Temporum.  Bloemhof der tijden / Peter Overbruggen
'n studie oor die etiek van 'n kerkvader uit Afrika / Hans van Reisen
Twee oude studiecentra:
De oprichting van het Theologisch Instituut Eindhoven  / Martien van de Nieuwenhuizen OSA
Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg / Ingrid van Neer
Fotoarchief met vroege foto's  
Publicatieoverzicht NL-OSA door Martijn Schrama OSA
Kort & Bondig met nieuws en foto's 

 

Augustijns Forum 2018-04   (15 dec.)


INHOUD
Augustijnen in het Verenigd Koninkrijk / Paul Graham o.s.a.
Een proefschrift over microtonen volgens Augustinus / Leo Lousberg
COMPAZ: een jongerenproject door de Zwartzusters in Brugge / Anne Desmet, Christine Everaera Zwartzusters van Bethel
IV Encounter of the Augustinian Laity: waarom ben ik lekenaugustijn? / Hans Walkate, Caspar Becx
Impressie van de studiedag van het Augustijns Instituut / Ingrid van Neer-Bruggink
Eén jaar Augustinus Verband, 9 november / Henk Kroon, Ad Uitdewilligen, Joost Koopmans
Antwoorden op de lezersvragen
Uit het fotoarchief
Column Lode Caes
In memoriam Gerard Kurvers
Kort en Bondig

      

Augustijns Forum
is een gespreksplek voor allen die geïnteresseerd zijn in de Orde der augustijnen en de spiritualiteit van Sint Augustinus. AF is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Orde der augustijnen en verschijnt 4x per jaar.

ISSN: 1571-1374

Redactie: Bob Bodaar, Paul Holmes (eindredacteur, grafische vormgeving), Joost Koopmans, Ingrid van Neer-Bruggink (hoofdredacteur), Karel Peijnenborg.

Redactieadres: Augustijns Forum, t.a.v. Ingrid van Neer-Bruggink, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.
Email: ingridvanneerbruggink@augustinus.nl

Abonnementen
Aan- en afmelding met opgave van uw naam en adres naar:
per mail:
provincialaat@augustijnen.nl
o.v.v. Abonnement AF. 
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA,
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
o.v.v. Abonnement AF. 

Een vrijwillige bijdrage in de druk- en verzendkosten is welkom.
IBAN: NL10 INGB 000 8533 43
BIC: INGBNL2A
o.v.v. Augustijns Forum