Netwerk

Augustijnse Beweging

Een platform van augustijns georiënteerde organisaties

De Augustijnse Beweging (www.augustijnsebeweging.nl) vormt een platform, waarin verschillende religieuze instituten, verenigingen en kerkelijke instellingen samenwerken, die hun inspiratie in belangrijke mate ontlenen aan de kerkvader Augustinus. Doel van het platform is initiatieven te ontwikkelen en te realiseren om aspecten van augustijnse spiritualiteit te behoeden, te verstevigen of te vernieuwen.

De Augustijnse Beweging organiseert een maal per jaar een thematische dag voor de leden. Ook worden er brochures gepubliceerd met citaten uit het werk van Augustinus. Elke folder bevat circa tien pakkende fragmenten rond een bepaald thema. Prijs is € 2.- per brochure. Evt zelf uit te printen, uitsluitend voor eigen gebruik. Bestellen via het bestelformulier op de site daar. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij op het Bureau van de Augustijnse Beweging in Utrecht of via Hans van Reisen op het Augustijns Instituut Eindhoven. 

Bureau van de Augustijnse Beweging.
Jacobskerkhof 2,
3511 BL Utrecht
tel. 030 - 2313065

 

Voor de nieuwste brochure kijk op www.augustijnsebeweging.nl 
 

folder_Augustijnse_Beweging_Verwachting_en_geboorte folder_Augustijnse_Beweging_Jongeren  folder_Augustijnse_Beweging_Als_je_vast  folder_Augustijnse_Beweging_Verlangen_vrede folder_Augustijnse_Beweging_Bidden_Onze_Vader folder_Augustijnse_Beweging_Vriendschap folder_Augustijnse_Waakzaam_Pasen 

  folder_Augustijnse_Wonderen folder_Augustijnse_Beweging_ Pinksteren Augustijnse Beweging folder Tussen kribbe en kruis: gedachten over Gods nederigheid Tot heerlijk brood gebakken. Gedachten over de maaltijd van de Heer Gast in huis, God in huis. Gedachten over gastvrijheid Hoofd in de wolken, voeten op de grond. Gedachten over hemelvaart Doden die leven. Gedachten over dood, verdriet en hoop op eeuwig leven